SAP Finland Uutiset

Joustavuus, läpinäkyvyys, yksityisyyden suoja – Mitä odotamme vuodelta 2022?

Toisen koronaviruksen värittämän vuoden jälkeen on aika suunnata katse uuteen vuoteen. Olemme optimistisia ja uskomme, että vuosi 2022 tulee olemaan elpymisen, uusiutumisen ja innovaation vuosi.

Uskomme, että alkavana vuonna vaade hiilidioksidipäästöjen läpinäkyvyydestä kasvaa. Sääntely, kuten jatkuvasti muuttuvat matkustusrajoitukset, on otettava käsittelyyn. Kolmanneksi muutokset datan yksityisyyden suojassa haastavat yrityksiä enenevissä määrin.

Pandemian aiheuttaman liikematkustuksen äkillisen vähenemisen sivutuotoksena yritysten hiilijalanjälki on useissa tapauksissa pienentynyt. Se, että yritykset ovat pystyneet paremmin saavuttamaan tavoitteitaan päästöjen suhteen, on ollut kuitenkin väliaikaista. Yrityksiltä vaaditaan jatkossa entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta hiilijalanjäljestään. Vastuullisuus on viime vuosina noussut yrityksissä keskeiseksi teemaksi myös työntekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Monet työnhakijat arvottavat potentiaalisen työnantajan sitoutumista ympäristöön ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Yritykset, jotka sopeutuvat parhaiten työntekijöiden ja -hakijoiden arvomaailman muutoksiin, houkuttelevat ja sitouttavat parhaimmat osaajat ja niiden työnantajakuva kantaa.

Kun liikematkustaminen taas lisääntyy, yritysten on alkavana vuonna tarjottava työntekijöilleen näkyvyyttä ja tarkempaa tietoa liikematkustuksen vastuullisuudesta. Työkseen matkustavat haluavat ymmärtää, millainen ympäristövaikutus heidän työmatkallaan tulee olemaan jo ennen matkavarauksen tekemistä. Työntekijöille on siis annettava enemmän tietoa heidän aiheuttamansa hiilijalanjäljen koosta. Näin he voivat tehdä vastuullisia matkustuspäätöksiä.

Kun valtiot kaikkialla maailmassa asettavat nyt uusia tavoitteita ja kriteerejä yritysten hiilidioksidipäästöille, vastuullisuustoimet eivät ole vain kriittisiä yritysten menestymiselle, vaan ylimmän johdon prioriteetti ykkönen.

Mitä sääntelyn aiheuttamiin haasteisiin tulee, jatkossa liikematkustamista pyritään helpottamaan ja monimutkaista liikematkustuksen kokonaiskuvaa yksinkertaistamaan. Yksinkertaistamiseen tarvitaan teknologisten prosessien mukauttamista. Valitettavasti kansainvälisen matkustuksen osalta ei ole tällä hetkellä olemassa maailmanlaajuista standardointia, vaan säännöt ja määräykset vaihtelevat maittain valtavasti.

Vaikka liikematkustus luultavasti alkaa näyttää elpymisen merkkejä vuonna 2022, kokonaiskuva pysyy kompleksisena sekä liikematkustajille sekä lomamatkailijoille. Kumpikin matkustajatyyppi kaipaa tietoa tarvittavien käytäntöjen noudattamiseksi ja sujuvan matkanteon varmistamiseksi.

Yrityspäättäjät arvioivat uudelleen nykyisiä toimintatapoja ja valmistautuvat samalla tulevaan. Kiinnostutaan laajemmista ekosysteemeistä, joissa erilaiset kumppanuudet tuovat tukea ja lisäarvoa yritykselle. Kapean osaamisalueen asiantuntijakumppani voi esimerkiksi varmistaa sen, että yritys täyttää huolellisuusvelvoitteensa asianmukaisella tavalla. Pilvi taas mahdollistaa eri palveluntarjoajien yhteensopivuuden yrityksen kanssa.

Kolmas ennusteemme liittyy dataan ja sen yksityisyyteen. Maailman hiljalleen avautuessa uudet säädökset huolellisuusvelvoitteissa haastavat yrityksiä. Se on tärkeää myös työnantajakuvan kannalta. Turvallista matkustamista tuetaan negatiivisin koronatestein ja rokotetodistuksin. Työnantajat haluavat työntekijöidensä matkustavan turvallisesti viranomaismääräyksiä noudattaen. Tästä johtuen tapetilla on edelleen huolia liittyen datan yksityisyyteen.

Esimerkiksi rokotetodistus sisältää arkaluontoisia terveystietoja, joita on ratkaisevan tärkeää pitää suojattuna. GDPR:ään liittyy useita haasteita ja muita velvoitteita, kuten suostumuksen saaminen mihin tahansa tiedonsiirtoon sekä oikeanlaisen tietosuojailmoituksen tarjoaminen. Niiden on aina liityttävä johonkin spesifiin tietopyyntöön.

Rokotetodistusten ja datan sääntelyvaatimusten vuoksi yritysten tulee matkustavien työntekijöidensä takia toimia vastuullisesti. Yritysten kannattaa tehdä yhteistyötä vain luotettavien matkanjärjestäjien kanssa, jotka pitävät huolta matkustuskäytäntöjen ja -dokumenttien vastaavuudesta virallisten ohjeistusten kanssa. Näin voidaan olla luottavaisella mielellä, että liikematkustajat jälleen palaavat tien päälle.

Pierre-Emmanuel Tetaz, johtaja (Senior Vice President), EMEA

Mark Cullen, toimitusjohtaja, EMEA Etelä

Rob Harrison, toimitusjohtaja, EMEA Pohjoinen

SAP Concur

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Talouselämän Tebatissa

Exit mobile version