>

Ennakoimaton maailma kysyy resilienssiä niin päätöksenteossa kuin teknologiavalinnoissa

Viimeaikaisten mittavien mullistusten vuoksi yhä useamman yrityksen resilienssi on koetuksella. Miten pitää liiketoiminnan pyörät pyörimässä, kun tulevaisuuden kuva täytyy rakentaa vuorokaudessa uudestaan? Eivätkä muutokset koske vain taloutta tai ulkomaan kauppaa, vaan murroksessa ovat myös työnteon tavat, työntekoon liittyvät arvot ja esimerkiksi yritysten liiketoimintaa maailmanlaajuisesti koskevat toimitusketjut.

Huhtikuussa 2020 tehdyssä tutkimuksessa Supply Management Institute totesi, että 95 prosentilla yrityksistä oli pandemian vuoksi jonkinasteisia toimintavaikeuksia. Euroopassa käynnissä oleva sota on hankaloittanut yritysten tuotanto-ongelmia entisestään, ja viimeistään nyt liikkeenjohto ympäri maailmaa on havahtunut toimitusketjujen modernisoinnin tärkeyteen. He puhuvat resilienssin kasvattamisesta maailmantilanteessa, jossa horisontissa siintävä tulevaisuudenkuva muuttuu nopeasti ja ennakoimattomasti. Toimitusketjujen varmuuden osalta muutosta voisi kuvata siirtymäksi just-in-time-ajattelusta just-in-case-mentaliteettiin.

Käynnissä olevilla toimintaympäristön muutoksilla on lukuisia heijasteita, joiden mittakaava voi olla massiivinen. Energian tuotannon voimapisteet muuttuvat ja maailmankartalle alkaa muodostua mahdollisia uusia dynaamisia pareja. Miten esimerkiksi Kiina ja Intia asettuvat jatkossa suhteessa demokraattiseen länteen?

Meidän teknologiatarjoajien vastuulla on kyetä tarjoamaan työkaluja, jotka luovat liikkumavaraa tässä muutosherkässä ajassa. Meillä se tarkoittaa järjestelmiemme kykyä vahvistaa asiakasyritystemme toimintaa myös toimitusketjun häiriöiden aikana ja auttaa heitä toipumaan syntyneestä häiriöstä nopeasti. Kehitys on vauhdittunut toimialallamme nopeasti. Nykyisin tekoäly ohjaa datankeruuta, sen analysointia ja ymmärtämistä, ja tämä vahvistaa viiveettä yritysten skenaarioajattelua ja liiketoiminnan kestävyyttä yllättäenkin muuttuvissa olosuhteissa.

Esimerkkinä tästä on vaikka viimekeväinen Suezin kanavan laivaruuhka, josta selvisivät ne yritykset, joiden toimitusketju oli muutoskykyinen ja jotka pystyivät välittömästi reagoimaan rahtiliikenteen ruuhkautumisen aiheuttamiin viivästyksiin. Lopuille episodi oli katastrofi, joka näkyi viivan alla nopeasti.

Samalla on hyvä huomata, ettei resilienssi tarkoita vain liiketoimintaa tai toimintaketjuja, vaan myös esimerkiksi henkilöstöä. Meillä ei ole tarkkaa tietoa, missä määrin ihmiset haluavat tehdä etätöitä vielä vuoden päästä – onko hajautettu työnteko tullut jäädäkseen vai ei. Keskeistä on löytää vastauksia myös siihen, miten työpaikan liimana toimiva kulttuuri ulotetaan koskemaan myös etätyöntekijöitä.

Pitkälle verkostoituneet toimintaympäristöt ovat monessa mielessä ennakoimattomia. Viime aika on osoittanut, että parhaiten pärjäävät ne, jotka uskaltavat varautua myös vaikeisiin skenaarioihin.

Mika Tanner
SAP Finland, toimitusjohtaja

Näkökulmakirjoitus julkaistiin alun perin Kauppalehdessä