>

SAP sisällyttää tekoälyn osaksi koko pilvipohjaista yritysratkaisujen portfoliotaan – panostaa yhteistyöhön tekoälyn johtavien kehittäjien kanssa

SAP esitteli vuotuisessa SAP Sapphire -tapahtumassaan Orlandossa generatiivisen tekoälyn innovaatioita ja kertoi yhteistyöstä maailman johtavien tekoälykehittäjien, kuten Microsoftin, Amazon Web Servicesin, Google Cloudin, Metan, Mistral AI:n ja NVIDIA:n, kanssa. SAP julkisti tapahtumassa, että se sisällyttää kehittämänsä SAP Business AI -tekoälyratkaisut osaksi koko pilvipohjaista yritysratkaisujen portfoliotaan. Tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään tekoälyä liiketoiminnassaan entistä laajemmin tuomalla tekoäly suoraan liiketoimintakriittisiin prosesseihin.

”Business AI -innovaatiot, jotka julkistamme SAP Sapphire -tapahtumassa, tulevat määrittelemään uudelleen tavan, jolla yritykset toimivat”, sanoo SAP:n pääjohtaja ja johtoryhmän jäsen Christian Klein. ”Tämänpäiväiset tekoälyä koskevat julkistukset ja kumppanuudet perustuvat sitoumukseemme toimittaa vallankumouksellista teknologiaa, joka tuottaa todellisia tuloksia ja auttaa asiakkaita lisäämään liiketoiminnan ketteryyttä ja innovaatioita, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.”

”SAP Business AI -tekoälyratkaisut sisällytettynä pilvipohjaisiin yrityssovelluksiimme antaa asiakkaillemme myös Suomessa mahdollisuuden hyödyntää generatiivista tekoälyä suoraan liiketoiminnan kannalta kriittisissä prosesseissa. Tekoäly lisää yritysten tehokuutta, edistää liiketoiminnan automaatiota sekä parantaa päätöksentekoa entisestään yrityksissä”, sanoo SAP Finlandin toimitusjohtaja Mika Tanner.

Tekoäly liiketoiminnan keskiöön

SAP sisällyttää jatkossa Business AI -tekoälyinnovaatiot kaikkiin yritysratkaisuihinsa. Se tarjoaa asiakkaille parempia tuloksia ja lisää ihmisten luovaa ongelmanratkaisua. Esimerkkinä voi mainita SAP SuccessFactors -ratkaisun tekoälyn tuottamat raportit, jotka antavat henkilöstöhallinnon ammattilaisille vastuullisesti hankittuja tietoja palkkaukseen liittyviin keskusteluihin työntekijöiden kanssa.

Toinen esimerkki ovat SAP Sales Cloud -ratkaisujen ennustetoiminnallisuudet, jotka ennustavat todennäköisimmin myyntiä eniten edistävien myyntihenkilöiden ja tuotteiden yhdistelmiä. Samalla SAP Business Technology Platform saa lisää Amazon Web Servicesin, Metan ja Mistral AI:n laajoja kielimalleja generatiiviseen tekoälyn hubiinsa. Tämä SAP AI Core -infrastruktuurin toiminnallisuus helpottaa generatiivisen tekoälyn käyttötapausten rakentamista SAP-sovelluksiin.

SAP:n generatiivisen tekoälyn copilotin Joulen käyttö laajenee SAP:n koko ratkaisuportfolioon. Joule lajittelee ja kontekstualisoi nopeasti tietoja useista järjestelmistä edistäen yritysten automaatiota ja päätöksentekoa. Joule tuli osaksi SAP SuccessFactors -ratkaisuja viime syksynä, ja nyt se on sisällytetty myös SAP S/4HANA Cloud -ratkaisuihin sekä lukuisiin muihin, kuten SAP Build – ja SAP Integration Suite, sovelluksiin. Joulen käyttö laajenee vuoden loppuun mennessä myös SAP Ariba- ja SAP Analytics Cloud -ratkaisuihin.

Sapphire-tapahtumassa SAP ilmoitti myös suunnitelmistaan laajentaa Joulen käyttöä integroimalla se Microsoft Copilot -tuotteeseen. Tämä syvä, kaksisuuntainen integraatio antaa käyttäjille yhtenäisen käyttökokemuksen, joka on integroitu suoraan työnkulkuihin ja mahdollistaa saumattoman pääsyn liiketoimintasovellusten tietoihin SAP:ssa ja Microsoft 365:ssa.

Tekoälyn tullessa yhä tärkeämmäksi liiketoiminnassa SAP vahvistaa entisestään sitoutumistaan luotettavan ja vastuullisen tekoälyn periaatteisiin. SAP sitoutuu toiminnassaan Unescon laatimiin eettisen tekoälyn kymmeneen pääperiaatteeseen, joilla varmistetaan, että tekoälyteknologioita kehitetään ja käytetään tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä.

Kumppanuudet lisäävät innovaatioita

Sapphire-tapahtumassa SAP myös kertoi tekevänsä yhteistyötä maailman johtavien generatiivista tekoälyä kehittävien yritysten, kuten AWS:n, Microsoftin, Google Cloudin, Metan, Mistral AI:n ja NVIDIA:n, kanssa.

Google Cloud

SAP ja Google Cloud laajentavat kumppanuuttaan ja auttavat yrityksiä Business AI:n avulla ennustamaan ja lieventämään toimitusketjuun liittyviä riskejä entistä paremmin. Tarkoituksena on minimoida häiriöt toimitusketjussa ja optimoida varastotasoja. Yritykset integroivat Joulen ja SAP Integrated Business Planning for Supply Chain -ratkaisun Google Cloudin Gemini-tekoälyavustajan ja Google Cloud Cortex Frameworkin datan kanssa.

Meta

SAP hyödyntää Meta Llama 3:a luomaan skriptejä, jotka renderöivät erittäin räätälöityjä analytiikkasovelluksia SAP Analytics Cloudissa. Metan seuraavan sukupolven tekoälymalli on erinomainen kielen vivahteiden ja kontekstin ymmärtämisessä.

Mistral AI

SAP lisää SAP AI Coren generatiivisen tekoälyn hubiin Mistral AI:n kehittämiä uusia laajoja kielimalleja.

NVIDIA

SAP ja NVIDIA panostavat tuoterajat ylittävään yhteistyökumppanuuteen, jonka avulla uudet teknologiat voidaan upottaa liiketoimintasovelluksiin:

  • Kun SAP kouluttaa Joulea toimimaan tekoälyavustajana RISE with SAP -ratkaisujen implementoinneissa, NVIDIAn tekoälymallit käyvät läpi SAP:n konsultoinnin resursseja ja materiaaleja tarjotakseen relevantteja ja täsmällisiä vastauksia implementointiin liittyviin kysymyksiin.
  • Kun SAP sulauttaa Joulen ABAP Cloud -malliin generoidakseen SAP:n ohjelmointikielen ABAP:in koodia SAP-kehittäjille, NVIDIAn infrastruktuuri pyörittää, skaalaa ja hallinnoi SAP:n generatiivista tekoälymallia ABAP-koodin luomiseksi.
  • Kun SAP sisällyttää generatiivisen tekoälyn SAP Intelligent Product Recommendation -ratkaisuun, NVIDIAn Omniverse Cloud -rajapinnat mahdollistavat monimutkaisten teollisuustuotteiden ja kokoonpanojen simuloinnin teollisina digitaalisina kaksosina.

Ketteryyttä ja kestävyyttä edistävää pilviteknologiaa

Liiketoiminnassa menestyminen tekoälyn käytön lisääntyessä edellyttää yrityksiltä siirtymistä pilvipalveluihin. SAP tekee siirtymisestä helpompaa ohjelmalla, joka auttaa asiakkaita löytämään asiantuntevia kumppaneita monimutkaisten SAP S/4HANA Cloud -transformaatiohankkeiden toteuttajiksi. SAP Sapphire -tapahtumassa julkistettuihin muihin pilvi-innovaatioihin kuuluu ominaisuuksia, jotka auttavat organisaatioita mittaamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan kestävyysstra  tegioitaan. SAP Sustainability Control Tower – ja SAP Sustainability Footprint Management -ratkaisut seuraavat nyt hiilijalanjälkeä laajassa mittakaavassa ja auttavat yrityksiä täyttämään sääntelyyn liittyvät standardit.

Lue lisää SAP Sapphire 2024 uutisoppaasta

Lisätietoja: SAP News Center. Seuraa SAP:a: @SAPNews.

Lisätietoja:
Hanna Artman
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 045 787 05 164

SAP
Johtava yrityssovellusten ja tekoälyratkaisujen globaalina toimittaja SAP (NYSE:SAP) yhdistää liiketoiminnan ja teknologian. Yli 50 vuoden ajan SAP on auttanut organisaatioita saamaan parhaansa esiin yhdistämällä liiketoimintakriittisiä toimintoja kattaen taloushallinnon, ostotoiminnot, henkilöstöhallinnon, toimitusketjun sekä asiakaskokemuksen. Lisätietoja www.sap.com/finland ja news.sap.com/finland