>

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των επιχειρήσεων που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου. Δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

 

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην SAP ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγεται από τα cookies ή άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης υπόκειται στις γνωστοποιήσεις και τις επιλογές που παρέχονται από το TrustArc Consent Manager, που μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Για τις ιστοσελίδες όπου ο TrustArc Consent Manager δεν είναι διαθέσιμος, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου επίσης περιέχει πληροφορίες και επιλογές που αφορούν στα cookies και σε άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης.

 

 

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του news.sap.com/greece είναι η SAP Hellas S.A., Ellinidon 20 Palaio Chaliro, Athens 175 64, Greece («SAP»). Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική προσφορά ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου. Ο υπάλληλος προστασίας δεδομένων του Ομίλου SAP είναι ο Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Τι τα κάνει η SAP τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η SAP θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω  μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί η SAP καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω. Αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχίζονται με τις αντίστοιχες δηλώσεις συγκατάθεσης που διέπουν ατομικές διεργασίες επεξεργασίας στο https://www.sap.com/consent-resource-center .

 

 

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όπου η SAP επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω), η SAP θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την SAP (όπου η SAP έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η SAP τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η SAP θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η SAP για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων, η SAP θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

 

 

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η SAP δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία των εντολών σας ή για να σας δώσει πρόσβαση σε διαδικτυακές προσφορές ή ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η SAP δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 

 

Πού θα γίνει η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μου; Ως μέρος ενός παγκόσμιου ομίλου εταιρειών, η SAP έχει θυγατρικές και τρίτους παρόχους υπηρεσιών εντός καθώς και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΕΑ»). Κατά συνέπεια, όποτε η SAP χρησιμοποιεί ή άλλως επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, η SAP μπορεί να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες εκτός του ΕΕΑ συμπεριλαμβανομένων χωρών στις οποίες ισχύει νομικό επίπεδο προστασίας δεδομένων που δεν είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο προστασίας δεδομένων εντός του ΕΕΑ. Όποτε συμβαίνει η εν λόγω μεταφορά , βασίζεται στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ 87/2010/EC ή τυχόν μελλοντική αντικατάστασή της) προκειμένου να προβλέπεται συμβατικά ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται σε επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει εντός του ΕΕΑ. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο (από το οποίο εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες που δεν είναι σχετικές διαγράφηκαν) των εν λόγω Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών στέλνοντας το αίτημά σας στο privacy@sap.com.

 

 

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την SAP πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται η SAP και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η SAP μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της SAP να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της SAP που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την SAP.

 

Αν η SAP χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνάψει σύμβαση μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από την SAP ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην SAP. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η SAP θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

 

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από την SAP να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η SAP είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η SAP χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει η SAP την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η SAP δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι η SAP πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την SAP (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος της SAP όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η SAP έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

 

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα στο privacy@sap.com.

 

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η SAP δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του ΕΕΑ, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας του ΕΕΑ στην οποία διαμένετε ή στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας ή της πολιτείας στην οποία έχει η SAP την έδρα της.

 

 

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους (δηλαδή όχι για εταιρείες του Ομίλου SAP) ιστότοπους. Η SAP δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών της SAP. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

 

 

  • ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η SAP ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η SAP επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Παροχή των απαιτούμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Αν παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες από την SAP, η SAP θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρίσατε στο έντυπο παραγγελίας ή εγγραφής (συνήθως (ένα τμήμα από) το όνομά σας, τη διεύθυνση (email), τον αριθμό τηλεφώνου, την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας, τον τίτλο εργασίας και τον ρόλο σας και, αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί στην SAP, τον αριθμό πιστωτική κάρτας ή τα στοιχεία τράπεζας) μόνο για να επεξεργαστεί την παραγγελία σας ή για να παράσχει τα απαιτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να γίνουν τα απαραίτητα βήματα πριν την σύναψη της σύμβασης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματά σας, παρέχοντάς σας στοιχεία αποστολής και τιμολόγησης, και το να γίνει επεξεργασία ή να παρασχεθούν σχόλια και υποστήριξη πελάτη. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στοιχεία συζήτησης που θα εκκινήσετε μέσω των λειτουργικοτήτων συνομιλίας (chat) στο SAP.com ή άλλες τοπικές διαδικτυακές παρουσίες της SAP, φορμών επικοινωνίας, emails ή τηλεφώνου. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ο όρος «αγαθά και υπηρεσίες» περιλαμβάνει (πρόσβαση σε) διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, λαχνούς, άλλο περιεχόμενο, ενημερωτικά δελτία που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, whitepapers, μαθήματα, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις.

Αν συμμετέχετε σε μαθήματα ή εκπαιδεύσεις που παρέχονται από την SAP, η SAP μπορεί επίσης να παρακολουθεί την πρόοδό σας προκειμένου να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, επικοινωνούμε σε τακτική βάση με email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες μας, και επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά για να επιλύσουμε παράπονα πελάτη ή να διερευνήσουμε ύποπτες συναλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να επιβεβαιώσουμε το άνοιγμα λογαριασμού, να σας στείλουμε ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής επιχειρηματικής σχέσης. Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (π.χ. emails και τηλεφωνικές κλήσεις) η SAP θα (i) όπου απαιτείται νομικά σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λάβετε από εμάς επιπλέον επικοινωνίες που αφορούν σε μάρκετινγκ. Μπορείτε να κάνετε το opt out οποιαδήποτε στιγμή στο https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Διασφάλιση συμμόρφωσης. Η SAP και τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε νόμους περί εξαγωγών διαφόρων χωρών συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών, εμπορικές κυρώσεις και εμπάργκο που έχουν εκδοθεί από αυτές τις χώρες, η SAP πρέπει να λάβει μέτρα για να αποτρέψει νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και μέρη που είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους κυρώσεων που έχουν εγκριθεί από κυβερνήσεις από το να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες μέσω των ιστοτόπων της SAP ή άλλων καναλιών διανομής που ελέγχονται από την SAP. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (i) αυτοματοποιημένους ελέγχους δεδομένων εγγραφής οποιουδήποτε χρήστη όπως ορίζονται στο παρόν καθώς και άλλων πληροφοριών που παρέχει ένα/μία χρήστης/στρια σχετικά με την ταυτότητά του/της έναντι των ισχυόντων καταλόγων κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων, (ii) τακτική επανάληψη των εν λόγω ελέγχων όποτε μια λίστα κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων ενημερώνεται ή όταν ένας/μία χρήστης/στρια ενημερώνει τις πληροφορίες του/της (iii) κλείδωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες και συστήματα της SAP σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας και (iv) επικοινωνία με τον χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε περίπτωση πιθανής ταύτισης.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες απαιτούνται για να παρακολουθήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ή την παραλαβή υλικών μάρκετινγκ (δηλαδή, ανάλογα με την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο αντίστοιχος Όμιλος εταιρειών της SAP, αν έχετε ρητώς συναινέσει ή έχετε κάνει opt out από το να λαμβάνετε υλικά μάρκετινγκ) μπορεί να αποθηκευτούν ή να ανταλλαχθούν μεταξύ των μελών του Ομίλου SAP όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

 

Έννομο συμφέρον της SAP. Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης αποτελεί έννομο συμφέρον της SAP ώστε να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από την SAP, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ερωτηματολόγια και έρευνες. Η SAP μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η SAP μπορεί να ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ίδιας και των θυγατρικών της.

Καταγραφή κλήσεων και συνομιλιών για σκοπούς βελτίωσης ποιότητας. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) η, SAP μπορεί να καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Προκειμένου να είστε ενημερωμένοι/να ζητήσει σχόλια. Στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ σας και της SAP, η SAP μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων ή εκδηλώσεων) που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ήδη αγοράσει ή χρησιμοποιείτε από την SAP. Επιπλέον, αν έχετε παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα σεμινάριο ή μία εκδήλωση της SAP ή αν αγοράσατε προϊόντα ή υπηρεσίες από την SAP, η SAP μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σχόλια που αφορούν στην βελτίωση αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την SAP για τους ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε καταργώντας την συνδρομή σας στο https://www.sap.com/unsubscribe . Με αυτήν την ενέργεια, η SAP θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά της, εκτός αν η SAP επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν η SAP καθορίσει και επιδείξει επιτακτικό έννομο συμφέρον ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Αυτοματοποιημένα εργαλεία. Επιπρόσθετα με τις πληροφορίες που παρέχετε, η SAP μπορεί επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο της SAP μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων, που περιλαμβάνουν Web beacons, cookies, ενσωματωμένους Διαδικτυακούς συνδέσμους και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία συγκέντρωσης πληροφοριών. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες βασικές πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον ιστότοπό μας όπως τύπο και γλώσσα προγράμματος περιήγησης, ώρες πρόσβασης, και τη διεύθυνση του ιστότοπου από την οποία φτάσατε σε έναν ιστότοπο της SAP. Η SAP θα χρησιμοποιήσει αυτά τα αυτοματοποιημένα εργαλεία και τις συγκεντρωμένες πληροφορίες για να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο και για να βελτιώσει τους ιστοτόπους της. Μέσω αυτών των εργαλείων, η SAP μπορεί επίσης να συλλέξει συναθροισμένα δεδομένα που δεν σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Εκτός αν άλλο μέσο για να κάνετε την επιλογή σας καταγράφεται παρακάτω, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων όπως τα cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης όσον αφορά τα cookies περιορίζονται πάντα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης που εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένη συσκευή και, κατά συνέπεια, αν επισκεφτείτε ιστοτόπους της SAP με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή διαφορετικές συσκευές, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies παρακολούθησης στα προγράμματα περιήγησής σας για όλες τις αντίστοιχες συσκευές. Να γνωρίζετε ότι αν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του αντίστοιχου ιστοτόπου.

Επιπλέον, η SAP χρησιμοποιεί τα ακόλουθα αυτοματοποιημένα εργαλεία που διαμορφώνουν έναν συγκεκριμένο μηχανισμό opt out πέραν από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης:

 

(1) Adobe Analytics. Το Adobe Analytics χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ για να καθορίσει την ακριβή περιοχή προέλευσης του χρήστη. Επομένως, το Adobe Analytics πρώτα συλλέγει την πλήρη διεύθυνση ΙΡ των χρηστών και έπειτα την ανωνυμοποιεί. Μόνο η ανωνυμοποιημένη διεύθυνση ΙΡ χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η ακριβής περιοχή από την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Επιπλέον, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και έχετε συνδεθεί, η SAP χρησιμοποιεί το Adobe Analytics για να εντοπίσει το ID χρήστη σας και πώς χρησιμοποιείτε τον σχετικό ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να εμφανιστούν στοχευμένα περιεχόμενα στους ιστοτόπους του Ομίλου SAP μέσω του Adobe Analytics.

Μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση (να κάνετε opt out) του Adobe Analytics μέσω του συνδέσμου:  http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  • ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η SAP ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥ

 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η SAP θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία επεξεργασίας, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, συνδέεται με μία δήλωση συγκατάθεσης στο https://www.sap.com/consent-resource-center . Αν ανοίξετε εκ νέου αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου αφού αρχικά δώσετε μία ή περισσότερες συγκαταθέσεις δεν θα δείτε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις συγκαταθέσεις που δώσατε αλλά και την πλήρη δήλωση απορρήτου.

 

 

Νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της SAP. Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας (όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με την SAP (προηγούμενες αγορές, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ή εκδηλώσεις ή την χρήστη (διαδικτυακών) υπηρεσιών) – περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο TrustArc Consent Manager που εμφανίζεται στον σχετικό ιστότοπο, ή αν το TrustArc Consent Manager δεν είναι διαθέσιμο, παραπάνω) προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις λογισμικού, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις υπηρεσίες της SAP (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με το μάρκετινγκ) καθώς και για εκδηλώσεις της SAP και προκειμένου να εμφανιστεί σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους της SAP. Σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο μάρκετινγκ, η SAP μπορεί να παρέχει κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές πληροφορίες.

 

 

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η SAP σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές της προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων (όπως το SAP Community) που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με την εταιρεία σας.

Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της SAP ή , αν δημιουργήθηκαν στην υπηρεσία SAP Cloud Platform Identity Authentication Service, μπορεί επίσης να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές προσφορές της SAP ή άλλων οντοτήτων του Ομίλου SAP, ή και στα δύο (ανεξάρτητα από την συγκατάθεση που δόθηκε υπό την ενότητα «Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλες εταιρείες SAP» παρακάτω). Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας στην SAP, για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, η SAP δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η SAP να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

Σε κάθε διαδικτυακή προσφορά, εκτός από την απλή παροχή πρόσβασης, το προφίλ σας χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ή λειτουργίας παρακολούθησης) και από την SAP χρησιμοποιείται για την προώθηση της ποιότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τέτοιων προσφορών και χρησιμοποιείται έτσι ώστε η SAP να παρέχει στοιχεία «παιχνιδοποίησης» (gamification) (η «παιχνιδοποίηση» είναι η διαδικασία όπου λαμβάνεται κάτι που υπάρχει ήδη, όπως ένας ιστότοπος, μια επιχειρηματική εφαρμογή ή μια διαδικτυακή κοινότητα και ενσωματώνονται μηχανισμοί παιχνιδιών σε αυτήν για να παρακινηθεί η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση). Στον μέγιστο βαθμό που υποστηρίζεται από την σχετική διαδικτυακή προσφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργικότητα της σχετικής διαδικτυακής προσφοράς για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε.

 

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε μια εκδήλωση ή σεμινάριο, η SAP μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν.

Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, η SAP δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

 

 

Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο της SAP, η SAP μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη διεύθυνση email) με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών.

 

 

Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλες εταιρείες της SAP. Η SAP μπορεί να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες οντότητες του Ομίλου SAP. Η τρέχουσα λίστα των οντοτήτων του Ομίλου SAP βρίσκεται https://www.sap.com/legal-entities. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι οντότητες θα χρησιμοποιήσουν έπειτα τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως περιγράφεται παραπάνω στην Ενότητα Γ.

 

 

Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν καταργώντας την εγγραφή στην ιστοσελίδα https://www.sap.com/unsubscribe. Σε περίπτωση απόσυρσης, η SAP δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που η SAP είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα επεξεργαστούν περαιτέρω και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την SAP μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας προσφοράς SAP από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η SAP δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία (ή υπηρεσίες, αν ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την SAP να χρησιμοποιεί το προφίλ σας σύμφωνα με το SAP Cloud Platform Identity Authentication Service για πολλαπλές προσφορές SAP), προσφορά ή εκδήλωση.

 

  • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Η.Π.Α.

Όπου η SAP υπόκειται στις προϋποθέσεις απορρήτου των Η.Π.Α., ισχύουν τα εξής:

 

Να Μην Παρακολουθείται. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας επιτρέπει να επιλέξτε το «Να μην παρακολουθείται». Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ιστότοποί μας δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα «Να Μην Παρακολουθείται». Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies αλλάζοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή, όπου είναι διαθέσιμο, μέσω του TrustArc Consent Manager αν ο σχετικός ιστότοπος περιέχει έναν σύνδεσμο σε αυτό. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιείται ο υπολογιστής σας. Σημειώστε ότι αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας. Αυτός ο ιστότοπος δεν επιτρέπει σε τρίτους να συγκεντρώσουν πληροφορίες για εσάς με την πάροδο του χρόνου και από διάφορους ιστοτόπους.

 

Προϋποθέσεις για την Προστασία του Απορρήτου Παιδιών. Οι ιστότοποί μας και οι online υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για ένα παιδί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacy@sap.com.

 

Διατάξεις μόνο για Ρωσική Ομοσπονδία

Τα ακόλουθα ισχύουν για τους χρήστες που διαμένουν στην Ρωσική Ομοσπονδία:

 

Οι υπηρεσίες του παρόντος δεν προορίζονται για χρήση από τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν στην Ρωσία. Αν είστε Ρώσος πολίτης που διαμένει στην Ρωσία, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η καταχώριση των Προσωπικών Δεδομένων στις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, και ότι συμφωνείτε ρητώς ότι η SAP μπορεί να συγκεντρώσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας και να τα επεξεργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και η SAP δεν θα είναι υπεύθυνη για τη δυνητική μη τήρηση της νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.