>

Ο Ομιλος Fourlis Επέλεξε τη Λύση SAP ERP

ΑθήναΟ Όμιλος Fourlis, ένας εκ των κορυφαίων εμπορικών ομίλων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων επέλεξε τη λύση SAP ERP για την ενδο-επιχειρησιακή του οργάνωση.

Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπως το σημερινό, οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να οργανώνουν τις ενδο-επιχειρησιακές λειτουργίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση στο λειτουργικό κομμάτι τους και να ελαχιστοποιούνται τα διαχειριστικά και λειτουργικά κόστη.

Η λύση SAP ERP αποτελεί μια ιδανική αφετηρία για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην υιοθέτηση ευέλικτων μοντέλων ενδο-επιχειρησιακής οργάνωσης και στην ενοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων τους . Η λύση SAP ERP υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες σε όλο το φάσμα μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Είναι μια λύση που υλοποιείται άμεσα, με χαμηλό κόστος, βασίζεται σε αξιόπιστες τεχνολογίες και περιλαμβάνει δοκιμασμένες εφαρμογές που εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ευελιξία, ευκολία και απόλυτο έλεγχο στη λειτουργία μιας επιχείρησης.