>

Η GARTNER ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ SAP ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΡΟΧΟ ΛΥΣΕΩΝ BUSINESS INTELLIGENCE, BUSINESS ANALYTICS ΚΑΙ PERFORMANCE MANAGEMENT

Η SAP κατέλαβε την πρώτη θέση στη σχετική έκθεση της Gartner με μερίδιο αγοράς 22,4%

ΑθήναH SAP AG (NYSE: SAP) ανακοινώνει ότι η Gartner Inc., κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία αναλυτών, ανέδειξε τη SAP ως την κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων λογισμικού business intelligence, business analytics και performance management, σε όρους παγκόσμιου μεριδίου αγοράς για το 20091.

«Το χαρτοφυλάκιο λύσεων SAP® BusinessObjects™ προσφέρει τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις business intelligence και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, αλλά και τις πιο καινοτόμες λύσεις enterprise performance management στην αγορά», δήλωσε ο Sanjay Poonen, Executive Vice President της SAP. «Οι λύσεις αυτές προσφέρουν ενισχυμένη πληροφόρηση και δυναμικά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να πάρουν εξυπνότερες και ταχύτερες αποφάσεις που συμβάλλουν στην εταιρική ανάπτυξη. Έχοντας στη διάθεση τους πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, οι εταιρικοί χρήστες μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις επιδόσεις της επιχείρησης», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την έκθεση της Gartner: «Η αγορά του λογισμικού business intelligence ήταν ένας από τους κλάδους που εμφάνισαν απόδοση σημαντικά ανώτερη του μέσου όρου της αγοράς επιχειρησιακών λύσεων πληροφορικής το 2009. Ωστόσο, η σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης που σημειώθηκε την προηγούμενη χρονιά, αποδεικνύει ότι αυτό το τμήμα της αγοράς δεν εμφανίζει ιδιαίτερα σημάδια αντοχής ενάντια στην κρίση».

Στην έκθεση που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2010, η Gartner κατέληξε ότι η αγορά των λύσεων business intelligence σημείωσε ανάπτυξη 4,2% σε σχέση με το 2008, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει περίπου στα $9,3 δισ. για το 2009. To μερίδιο αγοράς για τις ολοκληρωμένες λύσεις business intelligence έφτασε το 64,2% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι σουίτες Corporate Performance Management κατέλαβαν μερίδιο αγοράς 20,8%, ενώ οι εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και οι λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση των εταιρικών επιδόσεων έφτασαν το 15%. Το 2009, τα έσοδα της SAP από λύσεις που αφορούν όλες τις παραπάνω υποκατηγορίες της αγοράς business intelligence ανήλθαν περίπου στα $2,1 δισ. Έτσι, το μερίδιο αγοράς της SAP διαμορφώθηκε στο 22,4%.

Σύμφωνα με τη Gartner, τα συνολικά έσοδα από την παροχή λογισμικού ορίζονται ως τα έσοδα που προήλθαν από συσκευές, νέες αδειοδοτήσεις, ενημερώσεις λύσεων, συνδρομές και υπηρεσίες hosting, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. Τα έσοδα που προήλθαν από επαγγελματικές υπηρεσίες και hardware δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών.


1 “Market Share: Business Intelligence, Analytics and Performance Management Software, Worldwide, 2009”, Dan Sommer and Bhavish Sood, April 2010.