>

Αλματα στην Καινοτομια απο τη SAP για τους Πελατες της

Αθήνα

Το διευρυμένο μοντέλο διάθεσης λύσεων on-demand, on-premise και on-device βοηθά τους πελάτες να υιοθετήσουν ένα ευρύ και ειδικευμένο φάσμα κλαδικών και λειτουργικών διαδικασιών, εύκολα και απρόσκοπτα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν με τρόπο κερδοφόρο και βιώσιμο, αξιοποιώντας την πιο επεκτάσιμη, σταθερή και πλούσια σε λειτουργίες πλατφόρμα της αγοράς

Η SAP AG (NYSE: SAP) διευρύνει το φάσμα των λύσεων στις οποίες οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά, με τις λύσεις “Innovations 2010”. Οι νέες, καινοτόμες λύσεις αναβαθμίζουν μια επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του συστήματος της. Oι νέες on-demand, on-premise και on-device λύσεις της SAP αποτελούνται από μια σειρά εξειδικευμένων ανά κλάδο και λειτουργικών εργαλείων για πολλά από τα προϊόντα της όπως, η σουίτα λογισμικού SAP® Business Suite, το χαρτοφυλάκιο λύσεων SAP® BusinessObjects™ και η πλατφόρμα SAP NetWeaver®. Ακόμη, οι καινοτομίες αυτές επεκτείνονται και στις λύσεις της SAP για την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση του ρίσκου και της συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και σε ειδικές κλαδικές λύσεις, πακέτα επέκτασης λύσεων και συνεργατικές εφαρμογές.

Εταιρείες από όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της HSE24, της Heraeus, της Tenneco και της Tyson Foods, επωφελούνται από τις καινοτομίες της SAP για να δώσουν ώθηση στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Σύμφωνα με τους επικεφαλής των εταιρειών και τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τις λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, τα κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου επιχειρησιακού λογισμικού είναι η ταχύτητα υλοποίησης της λύσης και η άμεση παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων. Οι εταιρείες δεν έχουν το περιθώριο να διακόψουν τις δραστηριότητες τους για να αναβαθμίσουν τα συστήματα τους ή να απορροφήσουν το κόστος ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών στις υποδομές πληροφορικής τους. Διευρύνοντας τη γκάμα των εφαρμογών που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο μιας λύσης λογισμικού, η SAP ικανοποιεί ακόμα περισσότερες εξειδικευμένες απαιτήσεις και επιτρέπει σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και προχωρούν σε αλλαγές. Διαθέτοντας λύσεις on-demand, on-premise και on-device, η SAP προσφέρει στους πελάτες της ακόμη περισσότερες δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής τους λειτουργίας και για την τοποθέτηση τους σε αναπτυξιακή τροχιά.

Οι ειδικευμένες ανά κλάδο λειτουργίες είναι αυτές που βοηθούν την Heraeus να διαχειριστεί καλύτερα το διαφοροποιημένο επιχειρησιακό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει πολύτιμα μέταλλα, αισθητήρες, βιολογικά υλικά και ιατρικά προϊόντα, οδοντιατρικά προϊόντα, γυαλί από χαλαζία και ειδικές πηγές φωτισμού. «Η ακρίβεια των οικονομικών στοιχείων είναι σημαντική για κάθε εταιρεία, αλλά όταν έχεις να κάνεις με πολύτιμα μέταλλα είναι απολύτως απαραίτητη», δήλωσε ο Martin Ackermann, CEO της Heraeus Infosystems GmbH και CIO της Heraeus Holding GmbH. «Έχοντας εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές μας και ανιχνεύουμε τους πιθανούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία μας βοηθούν να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, όταν προκύπτουν αλλαγές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Με τις νέες λειτουργίες που προσφέρει η SAP, θα αποκτήσουμε εύκολη πρόσβαση στα σωστά στοιχεία, την κατάλληλη στιγμή, και θα διαθέτουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη σωστών αποφάσεων», συμπλήρωσε.

Τα νέα εργαλεία που βελτιώνουν τις κλαδικές λύσεις ωφέλησαν και την Tyson Foods. «Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τροφίμων στον κόσμο, η Tyson Foods επενδύει συνεχώς στην τεχνολογία, γεγονός που μας βοηθά να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο καινοτόμοι και πιο αποτελεσματικοί. Έτσι, μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας», δήλωσε ο Kenny Rawls, Enterprise Solution Architect της Tyson Foods. «Σε συνεργασία με τη SAP, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πιο σημαντικές απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε και το αποτύπωμα των λύσεων SAP που αξιοποιούμε», συμπλήρωσε.

Βασικός στόχος των λύσεων “Innovations 2010” είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τέσσερις στρατηγικές σχετικές με τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές προκλήσεις του σήμερα, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Η ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης: Οι εταιρείες προσπαθούν να αναζωογονήσουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες και να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο κίνησης και τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά. Οι επιχειρήσεις εξοικονομούν ρευστό, μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν τις διαδικασίες, ώστε να επιτύχουν άμεσα οφέλη και να διατηρήσουν μελλοντικά τις θετικές επιδράσεις. Εταιρείες από όλους τους κλάδους επιδιώκουν την αξιοποίηση στρατηγικών κοινών υπηρεσιών, ώστε να απλοποιήσουν τις διαδικασίες επιχειρηματικής υποστήριξης, να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές και τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα να τυποποιήσουν και να αναδιανείμουν τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές.
  • Η αξιοποίηση της συλλογικής δύναμης και των online κοινοτήτων: Οι ολοένα και αυξανόμενες online κοινότητες είναι μια πηγή συλλογικής γνώσης και συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν όχημα για την προώθηση ή την υποβάθμιση ενός brand. Οι εταιρείες που αξιοποιούν τη δύναμη των καναλιών των social media, διαθέτουν ένα ακόμη εργαλείο με το οποίο μπορούν να επιτύχουν μια διαφοροποιημένη εμπειρία που μπορεί να δημιουργήσει επαφές, συνεργασία και αφοσίωση. Για τους εργαζόμενους σε εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, η εφαρμογή SAP® StreamWork™ προσφέρει την πρώτη και μοναδική on-demand εφαρμογή για τη συλλογική λήψη αποφάσεων, βοηθώντας μικρές ομάδες εργασίας να μοιράζονται πληροφορίες και να παίρνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Η αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων με στόχο την ανάπτυξη: Οι εταιρείες που αξιοποιούν τα επιχειρησιακά τους δίκτυα στο μέγιστο βαθμό είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς, την έλλειψη ταλαντούχου δυναμικού και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι δυνατότητες συνεργασίας πέρα από τα στενά όρια μιας επιχείρησης με την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, η δυνατότητα αξιοποίησης ικανοτήτων και διαδικασιών από άλλους κλάδους είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε μέσω τρίτων, είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί για την ενίσχυση της καινοτομίας στις μέρες μας. Για παράδειγμα, οι συγκλίνουσες δυνατότητες χρέωσης και τιμολόγησης συναντούν τις ανάγκες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών για τις διαδικασίες τιμολόγησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλους όγκους δεδομένων και βασίζονται στη χρήση των υπηρεσιών. Αυτές οι λύσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και οργανισμούς Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να εισέλθουν σε νέες αγορές, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να εξελίξουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.
  • Η επιτάχυνση της αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφόρησης για ταχύτερη και πιο έξυπνη λήψη αποφάσεων: Παρότι τα ανώτερα στελέχη πρέπει να πάρουν αποφάσεις που εν πολλοίς βασίζονται σε υποθέσεις, η ακρίβεια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθμούς. Η νέα, ταχύτερη έκδοση του λογισμικού SAP® BusinessObjects™ Explorer, συνδυάζει δυνατότητες πλοήγησης στην πληροφορία με την τεχνολογία in-memory computing, ώστε οι εταιρικοί χρήστες να μπορούν άμεσα να προσπελάσουν τεράστιο όγκο πληροφοριών, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να είναι πιο ακριβείς στη λήψη αποφάσεων. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι διαισθητικό και εύχρηστο, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευρεία, πανοραμική άποψη των πληροφοριών, εντοπίζει τα δεδομένα και στη συνέχεια εμβαθύνει στη λεπτομέρεια, διευκολύνοντας την ταχύτερη και εξυπνότερη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, με τις λύσεις “Innovations 2010”, η SAP συνεχίζει να επεκτείνει την υποστήριξη για εξειδικευμένες σε βάθος κλαδικές διαδικασίες, προσφέροντας για παράδειγμα:

  • Προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης διαδικασιών προώθησης των εμπορικών δραστηριοτήτων, γεγονός που βοηθά τις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων να αποκτήσουν σε πραγματικό χρόνο ορατότητα στα διαθέσιμα κεφάλαια, περισσότερες επιλογές διαχείρισης των κεφαλαίων και βελτιωμένη υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων.
  • Σημαντικές βελτιώσεις στις λύσεις SAP® for Banking, οι οποίες επιτρέπουν τη λειτουργική και διατμηματική συνεργασία, ώστε να ενισχύεται η εξυπηρέτηση των πελατών, η διαδικασία διαχείρισης δανείων, η ευελιξία στη διαχείριση εγγυήσεων και η ενημέρωση των διαδικασιών συμμόρφωσης με τους κανονισμούς Βασιλεία ΙΙ.

«Με τις λύσεις “Innovations 2010” εξελίσσουμε το μοντέλο διάθεσης λύσεων, καθώς επεκτείνουμε το εύρος και την εξειδίκευση των κλαδικών διαδικασιών και των ενσωματωμένων λειτουργιών ανάλυσης που προσφέρουν οι ολοκληρωμένες λύσεις που εγκαθιστούμε σε επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω τη δύναμη νέων τεχνολογιών, όπως οι λύσεις in-memory analytics και οι συμπληρωματικές λύσεις Software-as-a-Service», δήλωσε ο κ. Richard Campione, Executive Vice President και General Manager, Line of Business Solutions της SAP AG. «Κάθε πελάτης μπορεί να δημιουργήσει και να εξελίξει μια μοναδική λύση που θα τον βοηθήσει να διακριθεί στον κλάδο του. Θα έχει μια ασφαλή επένδυση και ταυτόχρονα τη σιγουριά πως όλα είναι συγχρονισμένα και συντονισμένα με τρόπο που να μπορούν να προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες, με μειωμένο κόστος», συμπλήρωσε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.sap.com/innovations2010.