>

Η IBERIABANK ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT ΤΗΣ SAP

ΑθήναΗ SAP AG (NYSE: SAP) ανακοινώνει ότι η IBERIABANK προχώρησε στην υλοποίηση των λύσεων Enterprise Performance Management (EPM) της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών προβλέψεων, καταστάσεων και προϋπολογισμών. Ακόμη, στόχος της τράπεζας είναι να αξιοποιήσει της λύσεις της SAP για την υποστήριξη της ταχείας γεωγραφικής της επέκτασης. Με την υλοποίηση των λύσεων EPM της SAP, η IBERIABANK μπορεί να προχωρήσει στην ανάλυση της κερδοφορίας μεμονωμένων υποκαταστημάτων, προϊόντων και πελατών. Παράλληλα, οι λύσεις της SAP προσφέρουν στην IBERIABANK όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθεί καλύτερα στους στόχους που αφορούν στον ισολογισμό και τη ρευστότητα της.

Τα τελευταία χρόνια, η αξία των στοιχείων ενεργητικού της IBERIABANK έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς από τα $2 δισ. που βρισκόταν, έχει ξεπεράσει τα $10 δισ. Η τράπεζα βασίζεται στην εφαρμογή SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation (έκδοση για την πλατφόρμα της Microsoft) για την ενίσχυση της ακρίβειας των προβλέψεών της, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της, καθώς και για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και κατάρτισης προϋπολογισμών.

Η λύση της SAP έχει επιτρέψει στην IBERIABANK να ελαχιστοποιήσει τη χρήση μεμονωμένων λογιστικών φύλλων και να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την κατάρτιση προβλέψεων και τη σύνταξη αναλύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει βελτιωθεί η ακρίβεια των παραπάνω διαδικασιών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ανάγκες της τράπεζας για την παροχή έγκυρης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μεγαλώνουν συνεχώς. Παρότι η οργανωτική δομή της τράπεζας έχει γίνει πιο περίπλοκη, ο χρόνος που αφιερώνεται στις προβλέψεις τριμήνου έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο, ενώ και το διάστημα που χρειάζεται η IBERIABANK για το κλείσιμο χρήσης έχει μειωθεί κατά τρείς ημέρες. Ακόμη, η τράπεζα έχει επωφεληθεί σημαντικά και από την ευκολία χρήσης της εφαρμογής.

Πάνω από 125 χρήστες αξιοποιούν τη λύση SAP BusinessObjects Planning and Consolidation στην IBERIABANK, συμπεριλαμβανομένης της εκτελεστικής επιτροπής και τριών διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, με την τράπεζα να σχεδιάζει την επέκταση του συνολικού αριθμού τελικών χρηστών της λύσης. Με την εφαρμογή της SAP, οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν διάφορες πλευρές των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των προϊόντων τους. Παράλληλα, μπορούν να προχωρήσουν σε αναλύσεις πιστωτικών ανοιγμάτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά αγορά, ώστε να αποφασίσουν που θα πρέπει να διαθέσουν πόρους, να κυνηγήσουν ευκαιρίες ή να τοποθετήσουν το προσωπικό. Τέλος, μπορούν να παράσχουν άμεσα εξειδικευμένη πληροφόρηση στα τμήματα δανείων. Συνολικά, η IBERIABANK έχει περιορίσει κατά τρεις ημέρες το διάστημα που χρειάζεται για να κλείσει χρήση και έχει επιτύχει μείωση του χρόνου που απαιτείται για την διαδικασία κατάρτισης προβλέψεων κατά τέσσερις εβδομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις SAP BusinessObjects EPM, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/enterprise-performance-management/index.epx