>

Η SAP ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ BUSINESS ANALYTICS

ΑθήναΗ SAP AG (NYSE: SAP) παρουσιάζει μια νέα καινοτόμο προσέγγιση στις λύσεις business analytics, η οποία έχει αναπτυχθεί με στόχο την παροχή κρίσιμης, εξειδικευμένης ανά κλάδο, πληροφόρησης σε στελέχη από κάθε τμήμα μιας επιχείρησης, οποτεδήποτε τη χρειάζονται και για οποιαδήποτε χρήση. Κάνοντας το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία παρουσίασε τις νέες εφαρμογές business analytics των λύσεων SAP® BusinessObjects™, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις συγκεκριμένων κλάδων και δραστηριοτήτων.

Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με πελάτες της SAP και σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης έγκυρων αποφάσεων, παρέχοντας την πληροφόρηση και τις βέλτιστες πρακτικές που είναι αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων, την αξιοποίηση ευκαιριών και τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για έτοιμες, ολοκληρωμένες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τη δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης και την άμεση παροχή προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, όμως, οι λύσεις αυτές μπορούν να προσαρμοστούν περαιτέρω, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους, μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών SAP Services ή του οικοσυστήματος των συνεργατών της SAP. Οι λύσεις αυτές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Bill McDermott, Διευθύνοντα Σύμβουλο της SAP, στο πλαίσιο του συνεδρίου DEMO Fall 2010.

Σήμερα, η άμεση παροχή αξιόπιστης επιχειρησιακής πληροφόρησης είναι πιο σημαντική από ποτέ για στελέχη από διάφορους κλάδους και επιχειρηματικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ανάγκη για ειδικά ανεπτυγμένες λύσεις που θα παρέχουν στους εργαζόμενους εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε να μπορούν να παίρνουν άμεσα θετικές αποφάσεις και να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, για τον κλάδο του λιανεμπορίου, η αποτελεσματική ανάλυση των πωλήσεων απαιτεί δυναμική πρόσβαση σε διάφορες πηγές δεδομένων και συστήματα από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε μια βιομηχανία που συχνά εμφανίζονται μονοψήφια περιθώρια κέρδους, η ξεκάθαρη και ακριβής πληροφόρηση σχετικά με τις πωλήσεις και τα λειτουργικά αποτελέσματα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας και μπορεί ουσιαστικά να σημάνει τη διαφορά μεταξύ ενός εξαιρετικού και ενός χαμένου τριμήνου. Η SAP έχει συνεργαστεί στενά με τους πελάτες της για να ανταποκριθεί σε πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα με τις νέες της εφαρμογές ανάλυσης, οι οποίες αξιοποιούν το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων SAP BusinessObjects, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση της SAP σε διάφορους κλάδους και δραστηριότητες.

Οι 10 νέες εφαρμογές της SAP μπορούν να υλοποιηθούν σε λιγότερο από οκτώ εβδομάδες και να αξιοποιήσουν τόσο δομημένα, όσο και αδόμητα δεδομένα από οποιοδήποτε σύστημα SAP ή τρίτων παρόχων. Οι νέες εφαρμογές ανάλυσης της οικογένειας SAP BusinessObjects καλύπτουν τους εξής βασικούς κλάδους: Υγεία, Καταναλωτικά Προϊόντα, Δημόσιος Τομέας, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Λιανεμπόριο και Τηλεπικοινωνίες. Οι νέες λύσεις της SAP καλύπτουν μια ευρεία σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στελέχη που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά, τις πωλήσεις, το marketing, την αξιολόγηση ρίσκου, τη φροντίδα των ασθενών, την ικανοποίηση και τη διαχείριση της πελατειακής βάσης, καθώς και με το στρατιωτικό σχεδιασμό. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν στους πελάτες την πληροφόρηση και το πλαίσιο που χρειάζονται για να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων τους.

Οι εφαρμογές που παρουσίασε η SAP είναι οι εξής:

  • SAP® BusinessObjects™ On-Shelf Availability Analysis
  • SAP® BusinessObjects™ Trade Promotion Effectiveness
  • SAP® BusinessObjects™ Enterprise Risk Reporting for Banking
  • SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Banking
  • SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Healthcare
  • SAP® BusinessObjects™ Quality Management for Healthcare
  • SAP® BusinessObjects™ Sales Analysis for Retail
  • SAP® BusinessObjects™ Customer Analysis and Retention for Telecommunications
  • SAP® BusinessObjects™ Readiness Assessment for Defense & Security
  • SAP® BusinessObjects™ Planning and Consolidation for Public Sector

Για την κάλυψη επιμέρους, εξειδικευμένων αναγκών και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών υλοποίησης και predictive analytics της οικογένειας SAP Services.

Παράλληλα, το οικοσύστημα συνεργατών της SAP μπορεί να προσφέρει επιπλέον καινοτομίες και να επεκτείνει τις υλοποιήσεις διαφόρων επιχειρήσεων, με στόχο των μοναδικών επιμέρους αναγκών. Οι πιστοποιημένοι system integrators της SAP θα παρέχουν συγκεντρωμένη περιφερειακή ή κλαδική εμπειρία. Η SAP θα συνεργαστεί στενά με την HP και την Teradata, ώστε οι εφαρμογές ανάλυσης SAP BusinessObjects να βελτιστοποιηθούν ειδικά για τις λύσεις hosting και data warehousing των παραπάνω εταιρειών.

«Με την καινοτομία που μόνο η SAP μπορεί να προσφέρει, ενισχύουμε τα στελέχη που βασίζονται στην πληροφόρηση και βοηθάμε στην ταχύτερη και εγκυρότερη λήψη αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται στο τι πραγματικά συμβαίνει σε μια εταιρεία», δήλωσε ο Bill McDermott, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP AG. «Η δύναμη των αποτελεσματικών αποφάσεων, ειδικά όταν είναι διαθέσιμη σε εκατοντάδες ή χιλιάδες εργαζόμενους, προσθέτει σημαντική αξία στις επιχειρήσεις, καθώς ενισχύεται η ταχύτητα και η ευελιξία, ενώ παράλληλα υιοθετούνται διαφορετικές συμπεριφορές. Οι εφαρμογές ανάλυσης SAP BusinessObjects, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους πελάτες της εταιρείας μας, χαρακτηρίζονται από άμεση διαθεσιμότητα, ευκολία υλοποίησης για οποιοδήποτε σύστημα – SAP ή τρίτου παρόχου – και παρέχουν αμέσως αξία σε οποιονδήποτε οργανισμό», συμπλήρωσε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές ανάλυσης της οικογένειας SAP BusinessObjects, συμπεριλαμβανομένων demos και screenshots, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://analytics.news.sap.com/.