>

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ SAP ΚΑΙ ΤΗ SYBASE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ MOBILE ΚΑΙ ON-DEMAND ΛΥΣΕΩΝ

Η SAP και η Sybase δημιουργούν τη νέα επιχειρησιακή μονάδα Mobile Business, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη διευκόλυνση της υιοθέτησης mobile λύσεων από επιχειρήσεις

ΑθήναΣτο πλαίσιο του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού της SAP, η SAP AG (NYSE: SAP) και η θυγατρική της Sybase ανακοινώνουν την υλοποίηση δύο κινήσεων-σταθμών στη συνεχή τους προσπάθεια να ηγηθούν στην αγορά των mobile και on-demand λύσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνεται η δημιουργία της νέας επιχειρησιακής μονάδας Mobile Business, η οποία έχει αναπτυχθεί με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση καινοτομιών στα χαρτοφυλάκια λύσεων της SAP και της Sybase. Επίσης, περιλαμβάνει και την καθιέρωση μιας προσέγγισης για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και την ευθυγράμμιση των πόρων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της παρουσίασης λύσεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της SAP στην αγορά των on-demand εφαρμογών.

Για την ταχύτερη αξιοποίηση των λύσεων SAP σε κινητές συσκευές, η SAP δημιούργησε τη νέα επιχειρησιακή μονάδα Mobile Business με επικεφαλής τον John Chen, Πρόέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sybase. Η νέα μονάδα θα ηγηθεί της συνολικής στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της SAP στην αγορά των mobile λύσεων. Η νέα επιχειρησιακή μονάδα Mobile Business θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη των επιχειρήσεών που θέλουν να αξιοποιήσουν ασύρματες τεχνολογίες, αναπτύσσοντας τις καλύτερες mobile επιχειρησιακές εφαρμογές, επιταχύνοντας τη μετάβαση των λύσεων SAP σε όλες τις απομακρυσμένες συσκευές μέσω ενός νέου Software Development Kit (SDK) και παρέχοντας μια ενιαία πλατφόρμα ανάπτυξης και υλοποίησης mobile λύσεων, ώστε να προσφέρει στους πελάτες εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα (από συστήματα SAP και τρίτων παρόχων) μέσω κάθε mobile συσκευής.

Για να διασφαλίσει την επιτυχία των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αγορά των mobile εφαρμογών, η εκτελεστική επιτροπή της SAP αποφάσισε την τοποθέτηση του Bob Stutz, Corporate Officer και Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της SAP, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της μονάδας Mobile Business. Ο Bob Stutz θα αναφέρεται απευθείας στον John Chen. Στο πλαίσιο του νέου του ρόλου, ο Bob Stutz θα επιβλέπει τη στρατηγική κατεύθυνση και την ανάπτυξη mobile εφαρμογών SAP και Sybase. Επιπλέον, η ομάδα του Bob Stutz θα είναι υπεύθυνη για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της καινοτομίας στην εμπειρία χρήσης απομακρυσμένων εφαρμογών τόσο εντός της SAP, όσο και στο οικοσύστημα των συνεργατών της, αξιοποιώντας τις καλύτερες υποδομές και εργαλεία της αγοράς και αναπτύσσοντας συμπληρωματικές απομακρυσμένες λύσεις που προσφέρουν αμέσως αξία στις επιχειρήσεις.

Επίσης, στον John Chen θα αναφέρονται απευθείας ο Billy Ho, Senior Vice President of Product and Technology Operations της Sybase, καθώς και ο Marty Beard, Πρόεδρος της Sybase 365. Ο Billy Ho θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη μιας ενιαίας mobile πλατφόρμας που θα αξιοποιεί τις ενοποιημένες τεχνολογίες της SAP και της Sybase, καθώς και για την ανάπτυξη του SDK. Η διάθεση της πλατφόρμας και του SDK είναι προγραμματισμένη για το 2011. Ο Marty Beard θα ηγηθεί της ομάδας των mobile υπηρεσιών.

«Με τη Sybase ως βραχίονα της SAP στην αγορά των mobile τεχνολογιών, είμαστε στην κατάλληλη θέση ώστε να επενδύσουμε σε μια από τις σημαντικότερες τάσεις της βιομηχανίας και να προσφέρουμε στο ακέραιο την αξία των επιχειρησιακών διαδικασιών οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή», δήλωσε ο John Chen. «Ο Bob Stutz διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών και είμαι σίγουρος ότι υπό την ηγεσία του θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε του κλάδου, τόσο σε όρους τεχνολογικής καινοτομίας, όσο και σε όρους μεριδίου αγοράς», συμπλήρωσε.

«Η παροχή on-demand, on-premise και on-device λογισμικού που είναι ανοικτό και συνεπές προς κάθε επιλογή υλοποίησης και βοηθά στη βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποτελεί στρατηγική εστίαση της SAP. Οι κινήσεις που υλοποιούμε αποτελούν ένα ακόμα ορόσημο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και επιταχύνει περαιτέρω την ικανότητά μας να προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις στους πελάτες μας ανά τον κόσμο», δήλωσαν οι Bill McDermott και Jim Hagemann Snabe, Διευθύνοντες Σύμβουλοι της SAP.