>

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ SAP

Η ASSERTIVE A.E. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ SAP BUSINESS OBJECTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

ΑθήναΗ εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, μέλος του ομώνυμου ομίλου με πολυεθνική παρουσία, επέλεξε τη λύση SAP® Business Objects Planning & Consolidation για την αναβάθμιση των εταιρικών της επιδόσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Assertive A.E., πιστοποιημένος συνεργάτης της SAP με εξειδίκευση στις λύσεις SAP Business Objects για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Απόδοσης (Enterprise Performance Management).

Η Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες και πλέον δραστήριες εταιρείες στον τομέα της παραγωγής πλαστικών συσκευασιών τροφίμων. Στόχος της εταιρείας ήταν να βελτιώσει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών Οικονομικής Ενοποίησης, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Προϋπολογισμού, Πρόβλεψης και Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Η λύση που υλοποιεί η Assertive για λογαριασμό της Πλαστικά Θράκης ΑΕΒΕ συνδυάζει τη λύση SAP® Business Objects Planning & Consolidation με την πλατφόρμα επιχειρησιακής ευφυΐας SAP® Business Objects Business Intelligence, ώστε να καλύψει εξολοκλήρου τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας στο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρικής απόδοσης. Με τις λύσεις της SAP, η Πλαστικά Θράκης ΑΕΒΕ εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης, δίνοντας ώθηση στην υλοποίηση των σχεδίων του ομίλου για την αύξηση του κύκλου εργασιών και την ενίσχυση του μεριδίου της στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Η λύση SAP Business Objects Planning & Consolidation βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται με συνέπεια τις επιδόσεις τους, ενοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατάρτισης προϋπολογισμών και προβλέψεων. Η λύση αυτή ενοποιεί τις διαδικασίες προγραμματισμού, ενώ ταυτόχρονα αυτοματοποιεί την ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και τη σύνταξη αναφορών. Έτσι, συμβάλλει στη μείωση του χρόνου του προϋπολογιστικού κύκλου, στη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές και οικονομικές απαιτήσεις, στη μείωση των εξωτερικών δαπανών ελέγχου, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στη μείωση του φόρτου εργασίας.

Η λύση SAP BusinessObjects Planning and Consolidation προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ενιαία λύση και ένα κοινό user interface, με όλα όσα χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οικονομικού και λειτουργικού σχεδιασμού, να συντάξουν και να ενοποιήσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις .

Η λύση SAP BusinessObjects Planning and Consolidation προσφέρει στις επιχειρήσεις μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Βελτιωμένη ευελιξία – Γρήγορος σχεδιασμός νέων επιχειρηματικών σεναρίων και επιτάχυνση λήψης αποφάσεων για μελλοντικές δράσεις που θα μεγιστοποιήσουν τη δημιουργία αξίας
  • Μικρότεροι κύκλοι – Οι οικονομικοί διευθυντές και οι υπεύθυνοι για τις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες μπορούν να συνεργάζονται σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον, ώστε να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης σχεδίων, προϋπολογισμών και προβλέψεων.
  • Μειωμένο επιχειρηματικό ρίσκο και ρίσκο συμμόρφωσης – Η διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων και η ενιαία άποψη της υπάρχουσας κατάστασης ενισχύουν την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών διαχείρισης και σύνταξης επίσημων αναφορών.
  • Αυξημένη αποδοτικότητα – Το απλό interface και τα οικεία εργαλεία βοηθούν τους εργαζόμενους να εκμεταλλευτούν το χρόνο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η λύση SAP Business Objects Planning & Consolidation συνδυάζεται με την πλατφόρμα επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects Business Intelligence επιτρέποντας στα στελέχη της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ να παίρνουν πιο αποτελεσματικές και ενημερωμένες αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται σε ακριβή στοιχεία και αναλύσεις.

Σχετικά με τον όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Ο όμιλος ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €197 εκατ. και EBITDA €21 εκατ. για το οικονομικό έτος 2009, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων πολυπροπυλενίου και πιο συγκεκριμένα στους τομείς των τεχνικών υφασμάτων και νημάτων και των προϊόντων άκαμπτης και βιομηχανικής συσκευασίας. Ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών σε 10 χώρες με παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Σκωτία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Η.Π.Α, ενώ διαθέτει εμπορικές εταιρείες σε Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Σερβία. Παράλληλα, διατηρεί ένα διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 50 χώρες σε Ευρώπη, Β. Αμερική, Ιαπωνία, Αυστραλία και μεταποιεί ετησίως 80.000 τόνους πολυμερών. http://www.thraceplastics.gr