>

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ CIOS ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κορυφαία στελέχη σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική Βλέπουν Ελλιπή Έμφαση στην Καινοτομία στις Επιχειρήσεις τους

ΑθήναΗ πλειοψηφία των οργανισμών στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) συμφωνούν στον επαναπροσδιορισμό των προϋπολογισμών πληροφορικής προς την καινοτομία, προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρηματική απόδοση, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, όπως έδειξε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη SAP AG (NYSE: SAP). Η έρευνα εξέτασε τις προτεραιότητες 500 υψηλά ιστάμενων στελεχών σε οκτώ χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ όσον αφορά στις δαπάνες πληροφορικής, καταλήγοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δαπάνες αυτές να διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: λειτουργία, συντήρηση και καινοτομία.

Στρατηγική Πληροφορικής

Το ένα τρίτο (1/3) των εταιρειών δήλωσε ότι η στρατηγική τους επικεντρώνεται στην ομαλή καθημερινή λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων πληροφορικής. Σε γενικές γραμμές, είναι ανησυχητικό ότι περίπου το 60% δήλωσε ότι αυτή η στρατηγική πληροφορικής δρα ανασταλτικά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες υπέδειξαν διάφορα ζητήματα που τους αποτρέπουν από το να επενδύσουν στην καινοτομία αυτή τη στιγμή.

Το βασικό θέμα που ανέφεραν οι περισσότερες εταιρείες ήταν η οικονομική αβεβαιότητα, με το 48% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι αυτό είναι εμπόδιο. Επιπλέον, το 39% δήλωσε ότι πολλά χρήματα ξοδεύονται αυτή τη στιγμή στις λειτουργίες, γεγονός που δημιουργεί ελλείμματα στον προϋπολογισμό που θα μπορούσε να επενδυθεί στην καινοτομία. Οι αρνητικές επιπτώσεις φάνηκε να επηρεάζουν και την ανταγωνιστικότητα, αφού το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι υπάρχουσες προτεραιότητες έβλαψαν την ανταγωνιστική τους θέση.

Συνέπειες για τις Επιχειρήσεις

Η έλλειψη επενδύσεων στην καινοτομία δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, με το 44% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι ευθύνεται άμεσα για την έλλειψη παραγωγικότητας. Επίσης, το 43% υποστηρίζει ότι έχει χάσει πιθανή εξοικονόμηση κόστους λόγω του ελλείμματος στον προϋπολογισμό. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές εταιρείες που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι θα κέρδιζαν επιχειρηματική αξία, αν επένδυαν περισσότερα κονδύλια στην καινοτομία.

Όταν ρωτήθηκαν με ποιο τρόπο η έλλειψη επένδυσης στην καινοτομία θα επηρέαζε την εταιρεία τους στα επόμενα τρία χρόνια, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη ανάπτυξη εσόδων σε σχέση με τους στόχους και τις ανάγκες της εταιρείας τους, ενώ το 38% απάντησε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτύχουν συμμόρφωση.

Οι Εταιρείες Αποκτούν Καλύτερο Έλεγχο στα Συστήματα Πληροφορικής

Πολλές εταιρείες καλούνται να μειώσουν το συνολικό κόστος κτήσης, προκειμένου να «ανοίξουν την πόρτα» στην καινοτομία. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και περιοχές. Για την Procter & Gamble Co., μία από τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες παγκοσμίως που τα προϊόντα της αγγίζουν τις ζωές περίπου 4,2 δισ. ανθρώπων από το συνολικό πληθυσμό του πλανήτη που είναι κοντά στα 6,5 δισ., η μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και η διαχείριση της καινοτομίας είναι κρίσιμη για την εταιρεία και τους πελάτες της. Στο πλαίσιο της συνολικής της στρατηγικής, η P&G θέλει να έχει ξεκάθαρη εικόνα επί των διαδικασιών που ακολουθεί στις 80 χώρες που δραστηριοποιείται και να δημιουργεί συνθήκες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Έτσι, θέτει ιδιαίτερα επιθετικούς στόχους όσον αφορά στο συνολικό κόστος κτήσης.

Για παράδειγμα, η P&G χρησιμοποιεί τη λύση διαχείρισης εφαρμογών SAP® Solution Manager για να δημιουργήσει ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να διαχειρίζεται πολλαπλά έργα σε διαφορετικά συστήματα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη μείωση του κόστους και του κινδύνου, καθώς και για την ενίσχυση της ταχύτητας. Με αυτή την προσέγγιση, η εταιρεία μπορεί να «μεταφράσει» τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε μια τεχνική λύση, αποκτώντας ταχύτερα μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες της.

«Σήμερα, αυτό που νοιάζει τις επιχειρήσεις είναι η ταχύτητα και η άμεση διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Επιπλέον, θέλουν να βρίσκουν τρόπους να κάνουν τα πράγματα πιο ολοκληρωμένα, αλλά και με χαμηλότερο κόστος. Η ταχύτητα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η πληροφορική πρέπει να επιταχύνει αυτές τις πτυχές», δήλωσε ο Thomas Seibert, P&G Applications Management Associate Director. «Για εμάς, είναι ουσιώδες να ευθυγραμμίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με την πληροφορική και να τις ενισχύουμε με επιταχυντές. Αν το σκεφτείτε, η ικανότητα μιας εταιρείας να διαθέτει προϊόντα στην αγορά ταχύτερα είναι αυτή που κάνει πραγματικά τη διαφορά», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την Έρευνα

Για την έρευνα της SAP πραγματοποιήθηκαν 487 συνεντεύξεις σε υψηλά ιστάμενα στελέχη τμημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων CIOs, στελεχών που λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις και στελεχών που διαχειρίζονται προϋπολογισμούς, σε οκτώ χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Ιταλία και Κατάρ).