>

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SAP

ΑθήναΗ SAP ανακοινώνει ότι τα προγράμματα βιωσιμότητας της εταιρείας έλαβαν σημαντικές διακρίσεις στο πλαίσιο κορυφαίων Γερμανικών θεσμών. Συγκεκριμένα, η SAP έλαβε το βραβείο “Green IT Best Practices” για τα πλάνα βιωσιμότητας που υλοποιεί σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον, τις διαδικασίες back-end virtualization και τις διαδικασίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας, καθώς και για το συνολικότερο σχεδιασμό της για τη μείωση των αέριων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 2000, έως το 2020. Ο θεσμός αυτός αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Γερμανικής κυβέρνησης, μεγάλων επιχειρήσεων και του Πολυτεχνείου του Βερολίνου.

Επιπλέον, η SAP κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των μεγάλων Γερμανικών επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν για τη στρατηγική βιωσιμότητας στο πλαίσιο του θεσμού “German Sustainability Award”. Ο θεσμός αυτός είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που θεσπίστηκε σε συνεργασία με τη Γερμανική κυβέρνηση, το Γερμανικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της συνεπούς και εκτενούς υλοποίησης των αρχών της βιωσιμότητας, καθώς και η αναγνώριση των επιχειρήσεων που διακρίνονται σε αυτόν τον τομέα.

Για την επίτευξη των στόχων της σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας, η SAP αξιοποιεί τη λύση SAP® Carbon Impact OnDemand, ώστε να έχει πρόσβαση και να μπορεί να αναλύσει δεδομένα που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και στην αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. Η λύση SAP® Carbon Impact OnDemand προσφέρει μια πλατφόρμα που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία σύνταξης αναφορών και απολογισμών βιωσιμότητας, καθώς προσφέρει μοντέλα συλλογής και ανάλυσης διαφορετικών δεδομένων με βάση τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα της κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου SAP Corporate Compute Cloud (SAP C3), το οποίο αξιοποιεί διάφορες τεχνικές virtualization, με στόχο τη δημιουργία εικονικών servers και την υλοποίηση του μοντέλου Infrastructure-as-a-Service για τους εσωτερικούς χρήστες της SAP, αλλά και για τους πελάτες της εταιρείας. Με το έργο αυτό, η SAP έχει καταφέρει να μειώσει τον αριθμό των servers που χρησιμοποιεί, γεγονός που είχε σημαντική επίδραση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στόχος της SAP είναι να υλοποιήσει διαδικασίες virtualization για το 80% των data centers της.

Ακόμη, η SAP υλοποιεί προγράμματα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των εκτυπωτών και των υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, η SAP χρησιμοποιεί σήμερα 40% λιγότερους εκτυπωτές. Το 2009, η χρήση χαρτιού μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Επιπλέον, το τμήμα SAP Global IT καθόρισε πολιτικές και διαδικασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στους υπολογιστές, όπως για παράδειγμα το αυτόματο κλείσιμο των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η SAP αναμένει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% από αυτό το πρόγραμμα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν χαρακτηριστικές ενδείξεις της αφοσίωσης της SAP στην εξοικονόμηση ενέργειας, την αποδοτικότητα των διαδικασιών και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η δέσμευση της εταιρείας στη βιωσιμότητα έχει αναγνωριστεί ευρέως από τρίτους, ανεξάρτητους φορείς. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η SAP αναδείχθηκε ηγέτης στον τομέα λογισμικού του Δείκτη Βιωσιμότητας του Dow Jones, με την αξιολόγηση της να φτάνει το 76%, γεγονός που συνιστά βελτίωση των περσινών επιδόσεων κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, η SAP κατέκτησε την 22η θέση στην αξιολόγηση G1000 Sustainable Performance Leaders, η οποία υλοποιήθηκε από την εταιρεία CRD Analytics για λογαριασμό του χρηματιστηριακού δείκτη NASDAQ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό βιωσιμότητας της SAP, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.sapsustainabilityreport.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις της SAP για τη βιωσιμότητα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/solutions/sustainability/index.epx.