>

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ SAP HELLAS ΓΙΑ ΤΟ 2010

ΑθήναΗ SAP Hellas δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου μακροχρόνιων και ποιοτικών συνεργασιών, με στόχο την επιτυχή δραστηριοποίηση της στην ελληνική αγορά, αλλά και την προώθηση των ολοκληρωμένων λύσεων της σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου. Η SAP και το οικοσύστημα των συνεργατών της είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ώστε να αξιοποιούν από κοινού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ικανότητες και την εξειδίκευση τους. Έτσι, προωθείται η εμπορική δραστηριότητα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και των δυο πλευρών.

Ειδικά σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, οι συνεργασίες αποτελούν βασική στρατηγική εστίαση της SAP, καθώς η δημιουργία και η ενίσχυση συνεργιών μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση ευκαιριών σε διάφορα κανάλια και ειδικά στο κομμάτι των αναπτυσσόμενων, μικρών και μεσαίων, επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η SAP Hellas είναι κοντά στους συνεργάτες της σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα συνδράμει ενεργά στις προσπάθειες του να υποστηρίξουν κατάλληλα τους πελάτες τους. Έτσι, δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν λύσεις SAP.

Για μια ακόμη χρονιά, η συνεισφορά των συνεργατών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξη της SAP Hellas, καθώς ενεπλάκησαν ενεργά στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε κορυφαίους οργανισμούς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Μερικές από τις επιτυχημένες υλοποιήσεις των συνεργατών της SAP Hellas παρουσιάζονται παρακάτω:

IBM

 • H Bolton Hellas και η Αθηναϊκή Χαρτοποιία μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΙΒΜ Ελλάδος υλοποίησαν με επιτυχία το έργο SAP ERP καλύπτοντας περιοχές όπως η λογιστική, κοστολόγηση, αποθήκη, προμήθειες, πωλήσεις, διανομή και παραγωγή το οποίο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο 2010. Εντός του 2010 μέσω επεκτάσεων του αρχικού έργου υλοποιήθηκαν νέες διαδικασίες πώλησης και διανομής μέσω 3rd Party Logistics σε φαρμακεία για τη σειρά των προϊόντων SOMATOLINE COSMETIC.

Real Consulting

 • IKEA: Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος SAP ERP για την ενδο-επιχειρησιακή οργάνωση των back office λειτουργιών της House Market Α.Ε. (θυγατρικής του Ομίλου Φουρλή), η οποία έχει το franchise, καθώς και την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας IKEA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία
 • INTERSPORT: Αξιοποίηση των λύσεων SAP για την αναδιάρθρωση του πληροφοριακού περιβάλλοντος και την ενοποίηση των συστημάτων της INTERSPORT ATHLETICS (θυγατρική του Ομίλου Fourlis) σε 4 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία)
 • JET OIL: Υλοποίηση της κάθετης λύσης SAP Industry Solution Oil για λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας πετρελαιοειδών. Το έργο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 01/01/2011.

SingularLogic

 • Η SingularLogic, Gold SAP Partner, για το 2010 ανέλαβε τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση εννέα νέων μεγάλων έργων SAP ERP στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, τα οποία αποτελούν το κύριο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εγκαταστάθηκαν: OLYMPIC AIR, OLYMPIC HANDLING, OLYMPIC ENGINEERING, HYGEIA HOSPITAL TIRANA στην Αλβανία, ΡΕΑ Γυναικολογική Μ.Χ.Θ.Δ. κλινική Α.Ε., εταιρίες της DEMCO Group σε ΔΕΜΚΟ και Intervista, CHIPITA ST. PETERSBURG στην Ρωσία, σε τρείς εταιρίες της Village Roadshow GREECE, VILLAGE VRO, VILLAGE FILMS και ANTS.
 • Συνεχή υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ΙΤ Outsourcing μέσω του Εnterprise Value Program, του επιτυχημένου έργου SAP ERP “Model Hospital” στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, σε Ελλάδα και εξωτερικό και στην Marfin Investment Group.
 • Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και έργων επέκτασης υπαρχόντων συμφωνιών σε περισσότερους από 60 πελάτες καθώς και υλοποίηση ενός σημαντικού αριθμού μικρότερων εξειδικευμένων λύσεων σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό, διαθέτει μία έμπειρη ομάδα με περισσότερους από 60 εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συμβούλους SAP.

Relational

 • ANT1 TV: Υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφόρησης και των δυνατοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects, για την αξιοποίηση επιχειρησιακής πληροφόρησης και δυνατοτήτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.

D.D. Synergy

 • INTERMED & UNIPHARMA: Σχεδιασμός και υλοποίηση της κάθετης λύσης “SAP Pharma”. Τα έργα τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία στις 02/01/2011 και στις δυο εταιρείες
 • NUTRIART: Σχεδιασμός και υλοποίηση των υποσυστημάτων FI, CO, MM, SD, PP και QM του λογισμικού SAP ERP. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία την 01/07/2011.

INTRASOFT International

 • L’Oreal Hellas: Εφαρμογή και προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα του κεντρικού μοντέλου επιχειρησιακών λειτουργιών SAP της L’Oreal Italia Spa για την ελληνική θυγατρική της.
 • Heraeus Medical Ltd: Εφαρμογή και προσαρμογή στα τοπικά δεδομένα του διεθνούς μοντέλου επιχειρησιακών λειτουργιών SAP της Heraeus Medical για την ελληνική θυγατρική της.
 • DAIKIN EUROPE N.V.: Ενοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών SAP της ελληνικής θυγατρικής DAIKIN Hellas στο κεντρικό σύστημα SAP της DAIKIN EUROPE N.V.
 • Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια: Επιτυχής εφαρμογή του συστήματος SAP και του κεντρικού μοντέλου λειτουργίας του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στην θυγατρική εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε. και στη θυγατρική του ομίλου στο Μαυροβούνιο, σε συνεργασία με τη SAP Hellas.
 • Επιπλέον υλοποιήσεις: Μέσα στο 2010, η INTRASOFT International ανέλαβε έργο επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects, με δυνατότητες mobility, για λογαριασμό μίας εκ των μεγαλυτέρων φαρμακευτικών εταιρειών στον κλάδο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Ακόμη, ανέλαβε την υλοποίηση της κάθετης λύσης SAP Environment Health & Safety για μία εκ των κορυφαίων τσιμεντοβιομηχανιών στην Ελλάδα, καθώς και έργο αναδιοργάνωσης και ενοποίησης των διαδικασιών reporting για κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία.

Teka Systems

 • Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Υλοποίηση κεντρικού CRM συστήματος, με τη χρήση του λογισμικού SAP CRM 7.0, για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ (ΕΛΓΕΚΑ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, ΒΙΟΤΡΟΣ)
 • ΔΙΑΠΛΑΣΗ – Πρότυπο Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Καλαμάτας: Υλοποίηση της κάθετης λύσης SAP Industry Solution Hospital, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για θεραπευτικές μονάδες υγείας. Πρόκειται για την πρώτη υλοποίηση της συγκεκριμένης λύσης σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα.

ECG ELSOP

 • ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σχεδιασμός και υλοποίηση του υποσυστήματος “Treasury and Risk Management” για τη λύση SAP ERP που ήδη χρησιμοποιεί ο όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 • ΑΡΙΑΔΝΗ: Αναδιάρθρωση και περαιτέρω ενοποίηση των λύσεων SAP ERP, SAP CRM και SAP Business Intelligence για λογαριασμό του συνεταιρισμού super και mini markets, με έδρα την Κρήτη
 • CRETA FARMS: Υλοποίηση της πλατφόρμας επιχειρησιακής ευφυΐας SAP Business Objects για τη δημιουργία ενοποιημένων αναφορών και καταστάσεων αποτελεσμάτων και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.

Business Design

 • Πολύφορμας ΑΒΕΕ: Σχεδιασμός και υλοποίηση της λύσης SAP Business-all-in-One και των βασικών υποσυστημάτων της. Το έργο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία μόλις σε δυόμισι μήνες.

BYTE (Έργα SAP Business One)

 • ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ (Ίδρυμα Ωνάση): Υλοποίηση λύσεων SAP Business One, με στόχο την κάλυψη βασικών λειτουργικών διαδικασιών
 • ΕΥΔΑΠ: Υλοποίηση λύσεων SAP Business One, με στόχο την κάλυψη βασικών διαδικασιών στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης
 • ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Υλοποίηση λύσεων SAP Business One για τους τομείς της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης συμβάσεων έργων.