>

Η SAP ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΥΣΕΩΝ CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

Σύμφωνα με έκθεση της Gartner, η SAP ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό, διαθέτοντας το πιο Δυναμικό Όραμα στην αγορά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

ΑθήναΓια μια ακόμη χρονιά, η Gartner κατέταξε την SAP στο Τεταρτημόριο των Ηγετών (Leaders Quadrant) της έκθεσης ”Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites (CPM)”. Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στο ευρύ χαρτοφυλάκιο της SAP, την επιτυχημένη υλοποίηση ενός φιλόδοξου χάρτη, την άμεση σύνδεση των λύσεων SAP Enterprise Performance Management (EPM) με το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο λογισμικού SAP Governance Risk and Compliance (GRC), αλλά και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει για την αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έκθεση της Gartner ανέδειξε την SAP ως την εταιρεία με το πιο δυναμικό όραμα στην αγορά λύσεων CPM, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η SAP έχει κάνει σημαντικά βήματα στη συγκεκριμένη αγορά, διατηρώντας σταθερά την ηγετική της θέση. Σύμφωνα με τη Gartner, η SAP ηγείται ξεκάθαρα στον κλάδο BI, Analytics και Performance Management με μερίδιο αγοράς 22,4% – σχεδόν 50% περισσότερο από άμεσους ανταγωνιστές στην αγορά. Επιπλέον, η έκθεση της Gartner στάθηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της SAP, σημειώνοντας: «Εκτός από ένα συνολικά πολύ ισχυρό όραμα, η SAP διαθέτει και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εφαρμογών, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται στην αγορά CPM μέσω εξαγορών… Οι βασικοί στρατηγικοί άξονες των λύσεων SAP BusinessObjects Strategy Management, SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management και SAP BusinessObjects Financial Consolidation προσφέρουν σημαντικό εύρος και βάθος λειτουργικότητας για όλες τις περιοχές της αγοράς CPM».

Επίσης, η έκθεση της Gartner τονίζει την εντυπωσιακή απόδοση του χάρτη που αποτελεί βάση για το χαρτοφυλάκιο λύσεων SAP EPM. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η SAP υλοποιεί αποτελεσματικά ένα φιλόδοξο χάρτη, με στόχο την ενοποίηση των εφαρμογών EPM μεταξύ τους, αλλά και την ενοποίηση τους με τη λύση SAP NetWeaver Business Warehouse, το χαρτοφυλάκιο SAP BusinessObjects Business Intelligence και τη λύση SAP ERP. Ακόμη, η Gartner δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των λύσεων SAP GRC με τις εφαρμογές SAP EPM, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια κίνηση με όραμα.

Άλλο ένα σημείο που υπογραμμίζει η Gartner είναι το γεγονός ότι η SAP προσφέρει προσιτές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις EPM για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η λύση SAP BusinessObjects Edge Planning and Consolidation είναι ιδανική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν έναν οικονομικό τρόπο, ώστε να απλοποιήσουν την περίπλοκη διαδικασία σύνταξης και σχεδιασμού προϋπολογισμού μέσω Excel. Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή που ικανοποιεί κάθε ανάγκη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης σχετικά με το σχεδιασμό, τη σύνταξη προϋπολογισμού, την ενοποίηση και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Το χαρτοφυλάκιο SAP BusinessObjects EPM βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα εταιρικά δεδομένα, μετατρέποντας τα σε ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πληροφόρηση. Με τις λύσεις του χαρτοφυλακίου SAP EPM, ενισχύεται η ευελιξία, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ευθυγράμμιση μεταξύ στρατηγικής και εκτέλεσης, την ορατότητα σε ολόκληρο το εύρος των εταιρικών συστημάτων και τον κεντρικό έλεγχο των δεδομένων. Έτσι, οι πληροφορίες μπορούν να μετατραπούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των αναλύσεων και των αποφάσεων και βελτιστοποιώντας τις επιχειρηματικές πρακτικές.