>

Η SAP Hellas ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “MOMENT FOR THE ENVIRONMENT”

Στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ΕΚΕ της SAP, “Best Citizen”, στελέχη της SAP Hellas σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) προχώρησαν στον καθαρισμό δασικής περιοχής

ΑθήναΗ SAP Hellas προχώρησε στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Moment for the Environment”, η οποία εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της SAP, “Best Citizen”. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 22 Μαΐου, η SAP Hellas προχώρησε στον καθαρισμό δασικής περιοχής στη θέση «Κουταλάς» του Δήμου Βύρωνα στον Υμηττό, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν εθελοντικά 50 άτομα, στελέχη της SAP Hellas μαζί με τις οικογένειες τους, καθώς επίσης και στελέχη του ΣΠΑΥ, ο οποίος αποτελείται από 12 Δήμους-μέλη που περιβάλλουν τον Υμηττό και αντιπροσωπεύει περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Το πρόγραμμα “Moment for the Environment” υλοποιείται από την SAP στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και αποτελεί μια σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία, η οποία προωθεί τη συλλογική δράση των στελεχών της εταιρείας και τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η παραπάνω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος ΕΚΕ Best Citizen της SAP, το οποίο εστιάζει στην ενεργή αλληλεπίδραση της SAP με τους κοινωνικούς της εταίρους, με στόχο την προώθηση των ενεργειών ΕΚΕ της εταιρείας, καθώς και την υποστήριξη Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην επίτευξη κοινωνικών αλλαγών με τρόπο θετικό και βιώσιμο.

Η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριοποίηση αποτελεί βασική δέσμευση της SAP, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες της ηθικής και της βιωσιμότητας. Βασικός άξονας της στρατηγικής ΕΚΕ της εταιρίας βρίσκεται η συνεργασία και ο ειλικρινής διάλογος με τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους καθώς αυτά αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Παράλληλα, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της, η SAP αξιοποιεί τις λύσεις και τις τεχνολογίες της με στόχο να βοηθήσει τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και διασφαλίζοντας μια πιο ηθική οικονομική δραστηριότητα.

Σχετικά με το ΣΠΑΥ
Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) αποτελείται από 12 Δήμους-μέλη που περιβάλλουν τον Υμηττό, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους, γεγονός που τον καθιστά το μεγαλύτερο σύνδεσμο ειδικού σκοπού στην Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος αποσκοπεί στην προστασία του βουνού από πυρκαγιές και άλλους κινδύνους και συντονίζει αντίστοιχες ενέργειες των Δήμων-μελών. Επίσης, συντονίζει τις δράσεις των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας με σκοπό την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.spay.gr