>

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ SAP HELLAS ΓΙΑ ΤΟ 2011

ΑθήναΗ SAP Hellas υποστηρίζει το δίκτυο των συνεργατών της, σημειώνοντας τη σημασία που δείχνει στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου μακροχρόνιων και ποιοτικών συνεργειών. Με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη που χρησιμοποιεί λογισμικό SAP, η εταιρία επενδύει σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας. Για μια ακόμη χρονιά, η συνεισφορά των συνεργατών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξη της SAP, καθώς οι συνεργάτες ενεπλάκησαν ενεργά στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε κορυφαίους οργανισμούς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Μερικές από τις επιτυχημένες υλοποιήσεις των συνεργατών της SAP Hellas παρουσιάζονται παρακάτω:

Assertive S.A.

H Assertive S.A. προχώρησε στον σχεδιασμό, εγκατάσταση και υλοποίηση των κάτωθι SAP προγραμμάτων:

 • SAP Planning & Consolidation (BPC)
  INTERAMERICAN (Όμιλος εταιρειών) και ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (Όμιλος εταιρειών), για την Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Financial Consolidation & Reporting) και
  ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος εταιριών), για την Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Financial Consolidation, Statutory & Management Reporting) και Cash Flow Planning.

 • SAP BW BI
  CHIPITA (Όμιλος εταιριών) όπου καλύφθηκαν ανάγκες Financial και Sales Reporting & Analysis τόσο για την μητρική όσο και τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου και ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ όπου υλοποιήθηκε έργο Στοχοθεσίας Πωλητών και Παρακολούθησης Απόδοσης Πωλήσεων.

 • SAP BusinessObjects BI
  FRIGOGLASS (Όμιλος εταιρειών) όπου υλοποιήθηκε έργο Raw Materials Spend Analysis Performance για το σύνολο των εταιρειών του ομίλου και την άμεση παρακολούθηση, έλεγχο και βελτιστοποίηση των δαπανών πρώτων υλών.

d.d. Synergy Hellas S.A.

 • Η d.d.Synergy Hellas S.A. ανέλαβε και υλοποίησε SAP ERP έργα για λογαριασμό μιας σειράς ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως:
 • ALUMINCO (Εταιρία αλουμινίου). Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ήδη παραγωγικά από την 1/1/2012 είναι η Οικονομική διαχείριση, η Ελεγκτική & Κοστολόγηση, οι Πωλήσεις & Διανομές, η Διαχείριση Αποθηκών & Προμηθειών και η Διαχείριση Παραγωγής.
 • ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ (εταιρία αγοράς, μεταποίησης και εμπορίας καπνών). Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν παραγωγικά από την 1/7/2012 είναι η Οικονομική διαχείριση, η Ελεγκτική & Κοστολόγηση, οι Πωλήσεις & Διανομές, η Διαχείριση Αποθηκών & Προμηθειών, η Διαχείριση Παραγωγής και η Διαχείριση Ποιoτικού Ελέγχου.
 • EXPRESS HOLIDAYS (τουριστική εταιρία). Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ήδη παραγωγικά είναι η Οικονομική διαχείριση, η Ελεγκτική & Κοστολόγηση, η Διαχείριση Αποθηκών & Προμηθειών και οι Πωλήσεις & Διανομές.
 • ΝΕΑ ΟΔΟΣ (Εταιρία κατασκευής, διαχείρισης και συντήρησης εθνικών οδών). Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ήδη παραγωγικά από την 1/7/2011 είναι η Οικονομική διαχείριση, η Ελεγκτική & Κοστολόγηση, η Διαχείριση Αποθηκών & Προμηθειών, η Διαχείριση Έργων, η Συντήρηση Εγκαταστάσεων και η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Deloitte Business Solutions S.A.

 • Η Deloitte Business Solutions S.A. ανέλαβε και υλοποίησε μια σειρά έργων:
 • Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (SAP ERP): Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία (από την ένωση εταιρειών Unisystems – Deloitte – Singular) την 1/1/2011 η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και την 1/1/2012 η εκτέλεση των Προϋπολογισμών των 13 Περιφερειών, του Δήμου Αθηναίων και Λοιπών Νομικών Προσώπων. Πανελλαδική εγκατάσταση σε 100 σημεία με 1300 χρήστες.
 • NIKAS Sales Rebates Management: Υλοποίηση ειδικής λύσης SAP Sales Rebates by Vistex και πλήρης ολοκλήρωση με το υφιστάμενο SAP ERP σύστημα για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των προωθητικών ενεργειών του ομίλου.
 • ΝΙΚΑΣ SAP BO-PCΜ: Μελέτη, ανασχεδιασμός και υλοποίηση μοντέλων κερδοφορίας πελατών και προϊόντων χρησιμοποιώντας την λύση SAP BO-PCM στοχεύοντας στην καλύτερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Πλήρης ολοκλήρωση με υφιστάμενο SAP ERP & BW.
 • Costamare Inc.: Υλοποίηση XBRL στο Disclosure Management, προκειμένου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε XBRL μορφή προς το US SEC οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
 • Seanergy Maritime Holdings Corp. : Υλοποίηση XBRL στο Disclosure Management, προκειμένου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε XBRL μορφή προς το US SEC οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
 • Υπουργείο Οικονομικών / ΓΛΚ : Πιλοτική λειτουργία του Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών “ESA 95” και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής “GFSM2001”, που υλοποιήθηκε σε Business Objects Planning & Consolidation Netweaver.

IBM Hellas S.A.

H IBM Hellas S.A. υλοποίησε με επιτυχία την επέκταση του υφιστάμενου μοντέλου SAP ERP στην CHIPITA και συγκεκριμένα στις θυγατρικές της στην Πολωνία, Τσεχία και Σλοβακία, καλύπτοντας τους τομείς της λογιστικής, κοστολόγησης, αποθηκών, προμηθειών, πωλήσεων, διανομής, παραγωγής, διαχείρισης ποιότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων.

INTRASOFT International S.A.

Το 2011 η INTRASOFT International ολοκλήρωσε επιτυχώς 12 νέα έργα SAP.

Αντιπροσωπευτικότερα αυτών είναι τα εξής στον ιδιωτικό τομέα:

 • Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στο πρώτο έργο υλοποίησης της λύσης SAP EH&S (Environment, Health and Safety) στην Ελλάδα, το οποίο είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης στα πρότυπα και τις διαδικασίες ασφάλειας του Ομίλου Lafarge μέσω της αυτοματοποίησης και της ενσωμάτωσης αυτών στις αντίστοιχες διαδικασίες της Συντήρησης, Προμηθειών και Πωλήσεων
 • Για λογαριασμό της GENESIS PHARMA η Intrasoft υλοποίησε το έργο SAP BusinessObjects Business Intelligence, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας και της ταχύτητας πληροφόρησης τόσο των τμημάτων Πωλήσεων και Marketing όσο και της ανώτερης Διοίκησης της εταιρείας (Analytic & Top Management Reports). Η πληροφόρηση προς όλους πλέον είναι άμεση και διαβαθμισμένη τόσο μέσω σταθερών σταθμών εργασίας όσο και μέσω κινητών συσκευών (Blackberry, i-pad, i-phone).
 • Για λογαριασμό της INTERAMERICAN LIFE INSURANCE η Intrasoft σχεδίασε και υλοποίησε το υποσύστημα Purchasing, καθώς και επανασχεδιασμό & υλοποίηση του υποσυστήματος Treasury and risk Management στο πλαίσιο της υλοποίησης της λειτουργίας SAP NEW G/L (parallel accounting).

Επίσης, μέσα στο 2011 η εταιρεία ανέλαβε 2 σημαντικά έργα πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα:

 • Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ επέλεξε την εγκατάσταση των λύσεων SAP (ERP, HCM & Student Life Cycle Management), για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός Ενιαίου Συστήματος Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης, με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης προς όλους τους συναλλασσόμενους με το ίδρυμα, δηλ. μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενοι), εξωτερικοί συναλλασσόμενοι (π.χ. προμηθευτές), λοιποί εξωτερικοί φορείς και το γενικό κοινό
 • Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επέλεξε λύσεις SAP, με αντικείμενο την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) και στόχο την υποστήριξη αξιόπιστων, σύγχρονων, και αποδοτικών επιχειρηματικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής εργασίας του προσωπικού.

Real Consulting

Η REAL CONSULTING, ανέλαβε και υλοποίησε μια σειρά έργων SAP για λογαριασμό ενός εύρους εταιριών. Ενδεικτικά:

 • SAP ERP
  H REAL CONSULTING ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ERP για τις εταιρείες CORAL και CORAL GAS (κάθετη Λύση SAP for Oil & Gas), Linde, Medimeq, OTE Estate και New Look στη Ρουμανία. Στο χώρο της δημόσιας υγείας ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας, για 19 δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν παραγωγικά με το SAP.

 • SAP BPC
  Σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία Assertive, υλοποίησε για την ΔΕΣΦΑ Α.Ε έργο Διαχείρισης, Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.

 • SAP BI
  Για τις εταιρείες CORAL, CORAL GAS, Medimeq, OTE Estate και ΑVIN, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της επιχειρησιακής πληροφόρησης και των δυνατοτήτων λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων.

 • SAP Rollout & Hellenization
  Υλοποίησε έργα Ελληνικοποίησης (Roll-out projects μητρικών εταιρειών για την Ελλάδα) για τις εταιρείες: Red Bull Hellas, Samsung Hellas, De Rigo Hellas

 • SAP Payroll & HCM
  Υλοποίησε έργο Διαχείριση του βασικού αρχείου της Μισθοδοσίας για τις εταιρείες Makro A.E και τον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

 • SAP REAL ESTATE
  Υλοποίησε δύο έργα SAP Real Estate Management για τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος και OTE Estate, καθώς και τρία έργα SAP Plant Maintenance για τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος, ΔΕΣΦΑ και IRIS Εκτυπωτική.

Relational S.A.

Ο συνεργάτης Relational S.A. ανέλαβε να εγκαταστήσει το πρόγραμμα SAP BIστην τράπεζα ALPHA BANK, για την υλοποίηση λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων της, τη δυνατότητα ανάλυσης τους και τη λήψη αποφάσεων.

SingularLogic S.A.

Μέσα στο 2011, η SingularLogic S.A. σχεδίασε, υλοποίησε και ολοκλήρωσε νέα μεγάλα έργα SAP ERP και SAP Business Objects. Ενδεικτικά:

 • SAP ERP & SAP for Healthcare για το ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας)
 • SAP ERP για την MyDIRECT (ασφαλιστική εταιρία), την CHIPITA CREAMLINE με έδρα τη Ρουμανία, και την DEMCO Group.
 • SAP Business Objects, για την OLYMPIC AIR (Business Intelligence, Budget & Cash Flow Planning)

Outsourcing

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες IT Outsourcing σε πελάτες όπως η Marfin Investment Group, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ (6 μεγάλοι οργανισμοί υγείας – 3 χώρες), η Olympic Air, η myDirect, η BP (disaster site) και άλλοι πελάτες που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των συστημάτων τους μέσω του Data Center της SingularLogic. Μέσα στο 2011 η εταιρία ανέλαβε και το ΙΤ Outsourcing της VIVARTIA/ΔΕΛΤΑ σε SAP ERP.

StepOne Consulting S.A.

H STEP ONE Consulting S.A. υλοποίησε επιτυχώς έργο SAP Warehouse Management .με χρήση RF τερματικών και τροχήλατου συστήματος πολλαπλής συλλογής παραγγελιών (Pick-to-cart) στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών MEFAL LTD στην Κύπρο, ενώ στην ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε. έγινε υλοποίηση συστήματος SAP RFID .για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών. Η παραγωγική έναρξη έγινε στο Κέντρο Διανομής της Ελευσίνας και ακολούθησαν σταδιακά όλα τα υποκαταστήματα λιανικής της εταιρείας.

TEKA SYSTEMS S.A.

Η TEKA SYSTEMS S.A. υλοποίησε επιτυχώς το έργο SAP ERP στον όμιλο εταιριών ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ. Το έργο περιελάμβανε τα υποσυστήματα FI, CO, MM, SD, PP, QM, WMS και την πρωτοποριακή λύση Catch and Weight Management (CWM), η οποία υποστηρίζει παραγωγή και διαχείριση προϊόντων με μεταβλητό βάρος. Το συγκεκριμένο Έργο στον όμιλο εταιριών ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ είναι η πρώτη υλοποίηση έργου SAP ERP στον Κλάδο της Αλιείας

SAP BUSINESS ONE Partners

Alexander Moore LTD

H Alexander Moore LTD. πραγματοποίησε το 2011 επιτυχώς τα κάτωθι έργα SAP Business One :

Ιχθυοκαλλιέργειες Αμβρακικού (παραγωγή), CNC Solutions (παραγωγή), Prenecon Κατασκευαστική, Recytec (ανακύκλωση), Ανδρικόπουλος Αγγελος (επισκευές μοτοσυκλετών), ΛΙΜΠΑΤΣΗΣ, Out There Media (mobile advertising), Καραβίας και Συνεργάτες (Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Lloyd’s Coverholder), Κτιριακές Λύσεις (τεχνική), Αλκμαίων (Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο), Modus AE (εταιρεία πληροφορικής), Deals AE (Τρόφιμα & Ποτά).

Το SAP Business One κάλυψε ανάγκες των εταιρειών για: Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής, Κοστολόγηση Παραγωγής, Εμπορική Διαχείριση Γενική Λογιστική, ISO 9001, Document Management, Διαχείριση της Εφοδιαστικής αλυσίδας, Οικονομική Διαχείριση, CRM, Insurance Brokerage κ.ά.

BYTE COMPUTER ΑΕΒΕΕ

Ο συνεργάτης της SAP, BYTE COMPUTER ΑΕΒΕΕ, προχώρησε σε υλοποιήσεις του προγράμματος SAP Business One για λογαριασμό των πελατών:

Παλαμήδης – Υλοποίηση κυκλωμάτων: Οικονομικών Υπηρεσιών, Αποθήκης, Πωλήσεων, Αγορών, Παραγωγής, Συλλογής και Συσκευασίας, CRM, Διοικητικής Πληροφόρισης

ΕΥΔΑΠ – Υλοποίηση κυκλωμάτων: Προμηθειών, Αυτοματοποίησης Παραγγελιών, Διοικητικής Πληροφόρησης

Valagro Hellas – Υλοποίηση κυκλωμάτων: Οικονομικών Υπηρεσιών, Αποθήκης, Πωλήσεων, Αγορών, Διοικητικής Πληροφόρησης