>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ASSERTIVE ΣΕ ΛΥΣΕΙΣ SAP

ΑθήναΣτα πλαίσια της συνεχόμενης επένδυσης που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια στους τομείς δραστηριοποίησής της, η Assertive ανακοινώνει την πιστοποίησή της από την SAP Hellas ως Εξειδικευμένος Συνεργάτης (Validated Expertise) στις κατηγορίες λύσεων Enterprise Performance Management, Business Intelligence και Enterprise Data Warehouse.

Η Assertive ολοκλήρωσε επιτυχώς, τη διαδικασία πιστοποίησης εξειδίκευσης (Partner Special Expertise Program) στους ανωτέρω τομείς επιχειρηματικών λύσεων. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να προστεθεί συμπληρωματικά στη γνώση, εμπειρία και ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει και εφαρμόζει λύσεις για τους πελάτες της που βρίσκονται πάντα σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και ικανοποίησης.

Η Assertive Α.Ε. θυγατρική εταιρεία της Real Consulting, αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και λύσεων (Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης) Enterprise Performance Management με εκτεταμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην εγκατάσταση, σχεδιασμό, υλοποίηση και συνεχή υποστήριξη ολοκληρωμένων Financial Consolidation & Reporting, Budgeting, Planning και Rolling Forecasting, Data Warehouse & Business Intelligence, Performance Scorecard και Profitability & Costing εφαρμογών σε μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στις περισσότερες κάθετες αγορές της οικονομίας, όπως Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Ασφάλειες, Βιομηχανίες, Εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, Λιανικής και Διανομής κ.α.

Η εταιρεία Assertive είναι Πιστοποιημένος Συνεργάτης της SAP και Μεταπωλητής (Channel Partner) των λύσεων SAP Business Objects.