>

Η SAP ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MOBILE ENTERPRISE MANAGEMENT

ΑθήναΗ SAP AG (NYSE: SAP) ανακοίνωσε ότι η IDC, κορυφαία εταιρεία στην έρευνα αγοράς IT, αναγνώρισε ότι η SAP ηγείται στην αγορά λογισμικού Mobile Enterprise Management (MEM) σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα έσοδα του 2011. Η SAP διακρίνεται στην έκθεση αξιολόγησης «Worldwide Mobile Enterprise Management Software 2012 – 2016 Forecast and Analysis and 2011 Vendor Shares» για ενδέκατη συνεχόμενη φορά. Η έκθεση αυτή εστιάζει στη λύση της SAP για τη διαχείριση φορητών συσκευών SAP Afaria, η οποία το 2011 κατείχε το 16,4% της αγοράς MEM, ενώ η παρουσία των πλησιέστερων ανταγωνιστών στη συγκεκριμένη αγορά ήταν με μερίδιο μικρότερο από 7%.

Αναγνωρίζοντας ότι η αγορά των προϊόντων για τη διαχείριση των φορητών συσκευών (Mobile Device Management) έχει ολοένα και περισσότερα κοινά σημεία με την αγορά των προϊόντων για τη διαχείριση των εφαρμογών για φορητές συσκευές (Mobile Application Management), η IDC πλέον ενώνει τις δύο αγορές σε μια νέα: τη Mobile Enterprise Management. Για τη νέα αυτή αγορά, η IDC συντάσσει μια έκθεση, που περιλαμβάνει την ετήσια πρόβλεψη, και αντικαθιστά την παλαιότερη έκθεση για το mobile device management, που αναδείκνυε την SAP ηγέτιδα της αγοράς για 10 συναπτά έτη.

Σύμφωνα με την IDC, τα βασικά σημεία που διαφοροποιούν το SAP Afaria είναι τα εξής:

  • Υποστήριξη του κύκλου ζωής των εφαρμογών μέσα από την ενοποίηση με το SAP mobile platform
  • Ενοποίηση με το χαρτοφυλάκιο των λύσεων SAP BusinessObjects για analytics στα δεδομένα που συλλέγονται
  • Δυνατότητα επέκτασης– live ανάπτυξη στις εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές που διαχειρίζεται
  • Ωριμότητα και ευελιξία του προϊόντος
  • Samsung SAFE API (υπηρεσία ασύμμετρης κρυπτογράφησης) με δυνατότητα για ενοποίηση με Android
  • On-premise και On-demand delivery μέσω του Amazon Web Services (AWS).

«Η συνεχιζόμενη ηγεσία μας στο enterprise mobility είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της προσήλωσής μας στην παροχή των καλύτερων λύσεων που θα βοηθούν τους 195.000 πελάτες μας να διαχειρίζονται το πολύπλοκο mobile περιβάλλον τους,» δήλωσε ο Sanjay Poonen, President and Head of Mobile Division της SAP. «Η ηγετική θέση της SAP στην αγορά είναι συνάρτηση του εύρους των λύσεων που προσφέρουμε και βοηθούν τους πελάτες μας να εφαρμόζουν με ταχύτητα εξαιρετικά ισχυρές λύσεις mobile και της καινοτόμου στρατηγικής που ακολουθούμε»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Worldwide Mobile Enterprise Management Software 2012 – 2016 Forecast and Analysis and 2011 Vendor Shares” report, επισκεφτείτε το http://www.idc.com.