>

Η SAP ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟ CELENT

ΑθήναΜε τρία βραβεία XCelent διακρίθηκε η εφαρμογή SAP® Claims Management από το διεθνή οίκο χρηματοοικονομικών ερευνών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Celent. Πρόκειται για το Βραβείο Λειτουργικότητας (XCelent Functionality Award), το Βραβείο Πελατών (XCelent Customer Award) και το Βραβείο Υπηρεσιών (XCelent Service Award) όπως αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Celent για τον ασφαλιστικό κλάδο: «Claims System Vendors: European General Insurance 2012»

«Οι διακρίσεις από τη Celent επιβραβεύουν τις επενδύσεις στις οποίες προέβη η SAP, ώστε να καταφέρει να αναπτύξει μια δυναμική και ευέλικτη λύση για τον ασφαλιστικό κλάδο, ικανή να καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης και της επεξεργασίας των ασφαλιστικών αποζημιώσεων» δήλωσε ο Robert Cummings, Head of Insurance Business Unit, SAP. «Οι ενοποιημένες λειτουργίες, το εύρος των υπηρεσιών και η ευκολία στην υιοθέτηση από την πλευρά των πελατών καθιστούν την εφαρμογή SAP® Claims Management μια δυναμική λύση για τις ασφαλιστικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Το SAP® Claims Management δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν άμεσο έλεγχο στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών καλύψεων ιδιοκτησίας, ατυχήματος, ζωής, απώλειας εσόδων και υγείας, καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στοιχείο κλειδί της εφαρμογής αποτελεί το εξαιρετικά ενοποιημένο πλαίσιο που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών ενδιαφερομένων, των εξωτερικών συνεργατών που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία και τρίτων παραγόντων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον για τη διαχείριση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ακρίβεια. Tα παραπάνω αναδεικνύουν το SAP® Claims Management σε σημαντικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου λύσεων SAP for Insurance, που υποστηρίζει συνολικά τη λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας.