>

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ CRETA FARM ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ASSERTIVE ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ SAP

ΑθήναΗ εταιρεία Creta Farm επέλεξε την Assertive και τις λύσεις SAP για την υλοποίηση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης (Enterprise Performance Management).

Η Creta Farms αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο και πλέον εξειδικευμένο όμιλο επιχειρήσεων κρέατος και αλλαντικών στην Ελλάδα. Έχει παρουσία σε 15 χώρες μέσω θυγατρικών εταιρειών και joint venture συνεργασιών, ενώ έχει κατοχυρώσει πατέντα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα της σε 90 χώρες. Στόχος της Creta Farms, είναι να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια αγορά για ισορροπημένη διατροφή, παράγοντας προϊόντα καινοτομίας που φημίζονται για την ποιότητα και διατροφική τους αξία.

Η Creta Farm επέλεξε τη λύση SAP Planning & Consolidation και SAP BusinessObjects Business Intelligence για την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών της επιδόσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της ως κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Assertive A.E., θυγατρική εταιρεία της Real Consulting, πιστοποιημένος συνεργάτης υλοποίησης της SAP με εξειδίκευση στις λύσεις SAP για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Απόδοσης (Enterprise Performance Management).

Η εταιρεία Creta Farm αποφάσισε να προχωρήσει στην ανωτέρω συμφωνία και επένδυση ακολουθώντας μια άκρως στρατηγική για τον όμιλο κίνηση, η οποία θα της επιτρέψει να υποστηρίξει ολοκληρωμένα διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου του Προϋπολογισμού, δημιουργία διαφορετικών σεναρίων Πρόβλεψης, ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των οργανωτικών προτύπων του ομίλου με ταυτόχρονη κάλυψη των νομοθετικών και διοικητικών αναγκών του οργανισμού και αυξημένη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει συμπεριλάβει παραδοτέα και στάδια ανάπτυξης βάσει προτεραιοτήτων της Διοίκησης και είναι εστιασμένο στην απαραίτητη μεταφορά τεχνογνωσίας στα Στελέχη της Creta Farms για καλύτερη αφομοίωση και παραγωγική λειτουργία της λύσης. Το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών χρησιμοποιώντας πόρους και ικανότητες της Assertive αλλά και της ομάδας εργασίας της Creta Farms που θα είναι χρονικά δεσμευμένες κατά μήκος του έργου, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προδιαγραφές και ιδιαιτερότητες με τον πλέον βέλτιστο τρόπο.

Σχετικά με την εταιρεία CRETA FARM A.B.E.E.

Η Creta Farms, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από την Κρήτη, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο και πλέον εξειδικευμένο όμιλο επιχειρήσεων κρέατος και αλλαντικών στην Ελλάδα. Πλέον, έχει παρουσία σε 15 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισπανία, Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία και Αυστραλία), ενώ έχει κατοχυρώσει πατέντα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα της σε 90 χώρες. Στόχος της Creta Farms είναι να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια τάση για ισορροπημένη διατροφή παράγοντας καινοτόμα προϊόντα που ενισχύουν το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

www.cretafarms.gr

Σχετικά με την εταιρεία Assertive A.E.
Η Assertive Α.Ε. θυγατρική εταιρεία της Real Consulting, αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και λύσεων (Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απόδοσης) Enterprise Performance Management με εκτεταμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στην εγκατάσταση, σχεδιασμό, υλοποίηση και συνεχή υποστήριξη ολοκληρωμένων Financial Consolidation & Reporting, Budgeting, Planning και Rolling Forecasting, Data Warehouse & Business Intelligence, Performance Scorecard και Profitability & Costing εφαρμογών σε μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στις περισσότερες κάθετες αγορές της οικονομίας, όπως Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Ασφάλειες, Βιομηχανίες, Εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, Λιανικής και Διανομής κ.α.
Η εταιρεία Assertive είναι Πιστοποιημένος Συνεργάτης (Special Expertise Partner) της SAP και Μεταπωλητής (Channel Partner) των λύσεων SAP Business Objects.

www.assertive.gr