>

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ SAP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ SAP STARTUP FORUM ΣΤΙΣ 20 ΚΑΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑθήναΜε έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη καινοτομίας, η SAP υλοποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο πρόγραμμα υποστήριξης των startups. Η έναρξη του προγράμματος για την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αthens Startup Forum από το οποίο θα προκύψουν οι StartUps που η ομάδα της SAP θα στηρίξει κατά τη διάρκεια ενός έτους να αναπτύξουν νέες εφαρμογές πάνω στο SAP HANA με έμφαση στην τεχνολογία in-memory, Big Data, Analytics πραγματικού χρόνου ή Predictive Analytics.

Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει την ανάλυση των παραμέτρων του προγράμματος και την παρουσίαση των οφελών που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα όσα startups γίνουν δεκτά. Kατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, παρόντες, για να γνωρίσουν τους ιδρυτές των startups, θα είναι εκπρόσωποι της SAP και του SAP Ventures, και καθ’ όλη τη διάρκεια θα βρίσκονται σε εξέλιξη startup pitches. Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στη δωρεάν τεχνική εκπαίδευση με Hands-on lab.

Στο επόμενο στάδιο η SAP διαθέτει δωρεάν την πλατφόρμα SAP HANA, ενώ τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται κοντά στην ομάδα του κάθε startup παρέχοντας διαρκή και δωρεάν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη με στόχο την αποτελεσματική διαμόρφωση του προϊόντος.

Στο τελικό στάδιο και εφόσον η αρχική ιδέα έχει πάρει την τελική της μορφή, η SAP παρέχει στους συμμετέχοντες την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο marketing και πωλήσεων καθώς και συμβουλευτική σχετικά με την αποτελεσματική τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Ήδη, πάνω από 650 Startups παγκοσμίως αντιμετωπίζουν, και ξεπερνούν, αυτές τις προκλήσεις με την καινοτόμα πλατφόρμα SAP HANA, αξιοποιώντας τις παροχές του SAP Startup Focus Program, σε συνδυασμό με το SAP Ventures II Fund ($650M).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και για τις δύο ημέρες, στη σελίδα του Athens Startup Forum.