>

Η εταιρεια ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗΝ ALEXANDER MOORE KAI TH ΛΥΣΗ SAP Business One

ΑθήναΗ εταιρεία ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έχει επιλέξει την Alexander Moore και τη λύση SAP Business One για την οργάνωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Η εταιρεία ΑΛΚΜΑΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έχει επιλέξει τη λύση SAP BusinessOne για την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών της επιδόσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στον κλάδο της υγείας. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Alexander Moore Ε.Π.E., πιστοποιημένος συνεργάτης υλοποίησης της SAP με εξειδίκευση στη λύση SAP Business One και SAP Business One on HANA για την σωστή οργάνωση της επιχείρησης με στόχο τη σωστή λειτουργία, αποτελεσματικότητα και κερδοφορία της. Η λύση SAP Business One, είναι το εργαλείο για αποφάσεις που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα, εκτελούνται γρήγορα και αποδοτικά.

Η Αλκμαίων Σύγχρονα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Α.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στην ανωτέρω συμφωνία με στόχο να υποστηρίξει ολοκληρωμένα διαδικασίες στην υλοποίηση ταχύτερης ενοποίησης των λειτουργιών της, αυξημένη ευελιξία και διορατικότητα στην λήψη αποφάσεων, την διαχείριση του πελατολογίου και των προμηθευτών (CRM), την οικονομική διαχείρηση, την ολοκληρωμένη διαχείριση φακέλων και την πληρη παρακολούθηση ιστορικού, τη δημιουργία αναφορών και εκτυπωτικών και την διαχείριση των πιστοποιήσεων ISO.