ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SAP ΤΟ 2013

ΑθήναΜε αίσθημα ευθύνης η SAP Hellas υλοποίησε κατά το 2013 πληθώρα δράσεων, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη δέσμευσή της για βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστήριξη της εκπαίδευσης και καινοτομίας, προστασία του περιβάλλοντος και προσφοράς στην κοινωνική συνοχή. Οι δυναμικές ενέργειες που ανέλαβε η SAP Hellas, επιτεύχθηκαν με την απόλυτη συμμετοχή και στήριξη των εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, με έμφαση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη καινοτομίας η SAP Hellas υποστήριξε για 3η συνεχόμενη χρονιά το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (SEN) τόσο μέσα από την οικονομική υποστήριξη των δράσεων του όσο και μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε συγκεκριμένα projects. Αντίστοιχα δυναμική ήταν και η συμμετοχή της στο καινοτόμο πρόγραμμα Future Leaders όπου μέσα από το Business Coaching συνέβαλλε στην ανάδειξη των ηγετικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων.

Σημαντική συμβολή για την ανάπτυξη της καινοτομίας υπήρξε και η υλοποίηση του Startup Forum που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο με τη συμμετοχή 31 αξιόλογων startup projects. Οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται ενεργά από την SAP για την ολοκλήρωση των projects τους. Παράλληλα, πάντα με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας, η SAP Hellas διέθεσε σε 3 ελληνικά πανεπιστήμια την πλατφόρμα HANA για τους σκοπούς του ερευνητικού τους έργου.

Δυναμική ήταν η συμμετοχή και η υποστήριξη της εταιρείας στο διαγωνισμό καινοτομίας ‘Call to Innovation’ που διοργανώθηκε από το TEDxAcademy, ενώ για μία ακόμη χρονιά συνέβαλε στη χρηματοδότηση υποτροφιών του AIT. Επιπλέον, κατά το 2013 η SAP Hellas συνεργάστηκε και υποστήριξε δυναμικά το πρόγραμμα https://www.ashoka.org/ [ASHOKA] το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση και την ενθάρρυνση των social entrepreneurs, που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας.

Ακόμη, μέσα από τη διάθεση Η/Υ και του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε 11 σχολεία στην περιοχή του Έβρου, η SAP Hellas συνέβαλλε σημαντικά στη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και την εξέλιξη των μαθητών.

Με απόλυτη δέσμευση για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, η SAP συμμετείχε ενεργά στη δράση «Δρομείς χωρίς Σύνορα» που υλοποιήθηκε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα με θεαματική συμμετοχή των εργαζομένων της, δημιουργώντας ομάδα 52 δρομέων, ενώ αντίστοιχη ήταν και η στήριξη της διοργάνωσης του Corporate Relay Run. Επίσης, μέσα από στην ενίσχυση του έργου του Κέντρου Υποστήριξης Βρεφών «Μητέρα» και του Χαμόγελου του Παιδιού, δωρίζοντας είδη ρουχισμού, παιχνιδιών και απαραίτητων σχολικών ειδών.

Τέλος, με σεβασμό προς το περιβάλλον η εταιρεία προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση, αναδιαμορφώνοντας τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, υιοθετώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη μείωση της σπατάλης ενέργειας και την ανάπτυξη ενός eco-friendly περιβάλλοντος εργασίας.

Με όραμα τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή στην στήριξη της κοινωνίας, την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της καινοτομίας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, η SAP Hellas εισέρχερται στο 2014 με την ίδια υπευθυνότητα και αφοσίωση.