>

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ARIBA

ΑθήναΤο Ariba Discovery αποτελεί την cloud-based δωρεάν υπηρεσία εύρεσης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πελατών της Ariba. Τα μέλη του Ariba Discovery έχουν πρόσβαση σε πάνω από 17εκατ. επιχειρηματικές ευκαιρίες συνολικού ύψους $5δις. το χρόνο. Χιλιάδες αγοραστές χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την έξυπνη μηχανή αντιστοίχησης αγοραστών- προμηθευτών για να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους.

Το Ariba Discovery αριθμεί ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη και 20,000 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, αυτοματοποιεί τον τρόπο εύρεσης πελατών και συνεργασίας με τους αγοραστές ενώ παράλληλα απλουστεύει και διευκολύνει τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων και ολοκλήρωσης συμφωνιών.

Στην Ελλάδα, πάνω από 500 εταιρίες είναι ήδη μέλη του Ariba Discovery όπου Εταιρίες όλων των μεγεθών έχουν δυνατή on-line παρουσία, με δυνατότητες διαμόρφωσης και διαχείρισης του προφίλ τους αλλά και προβολής των προϊόντων τους.

Το Ariba Discovery ως μέρος του Ariba Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως εμπορικού δικτύου συνεργατών, αντλεί τα οφέλη του μοντέλου δικτυακής οικονομίας στις επιχειρήσεις. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις σε 190 χώρες, χρησιμοποιούν το Ariba Network πραγματοποιώντας εμπορικές συναλλαγές ύψους $465δις το χρόνο.

Εταιρίες που ηγούνται του κλάδου τους αξιοποιούν το σύνολο της πλατφόρμας Ariba. On-demand,cloud-based εφαρμογές συνδυάζονται με την κοινότητα συνεργατών και υπηρεσιών της Ariba βελτιώνοντας έτσι ολόκληρη την εμπορική διαδικασία: Αγορές- Πωλήσεις- Διαχείριση Ρευστότητας.

Όλες οι εταιρίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του Ariba Discovery ολοκληρώνοντας την εγγραφή τους στο link: https://service.ariba.com/Discovery.aw/111826/aw?awh=r&awssk=pvgbkAh9&dard=1&ancdc=1#b0, δωρεάν.