>

Η SAP διοργάνωσε για 2η χρονιά τα SAP Quality Awards στο πλαίσιο του SAP Forum

ΑθήναΓια δεύτερη χρονιά, η SAP διοργάνωσε με επιτυχία τα SAP Quality Awards τα οποία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του SAP Forum που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου. Στόχος του θεσμού των SAP Quality Awards είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των επιχειρήσεων που αξιοποιούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο την τεχνολογία SAP μεταβαίνοντας σε μια πιο απλή, ευέλικτη και αποτελεσματική εταιρική δομή.

Στη διαδικασία των Quality Awards συμμετέχουν επιτυχημένες εγκαταστάσεις πελατών της εταιρείας και αναδεικνύονται από τρεις νικητές σε δύο κατηγορίες. Στη μικρή κατηγορία συμμετέχουν όσοι πελάτες πραγματοποίησαν την υλοποίηση του έργου σε λιγότερο από 5 μήνες και ο αριθμός χρηστών δεν υπερβαίνει τους 100. Στη μεσαία κατηγορία συμμετέχουν οι πελάτες των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε 4-12 μήνες και ο συνολικός αριθμός χρηστών είναι από 80-500.

Η διαδικασία ξεκινά με τη δήλωση της συμμετοχής των πελατών, ακολουθεί η αξιολόγησή τους από μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους και στελέχη της SAP και ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των 3 νικητών σε κάθε κατηγορία. Για τα Quality Awards 2013, τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν ο κ. Παναγιώτης Φιτσιλής, καθηγητής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ο κ. Νίκος Μυλωνόπουλος, καθηγητής στο ALBA Graduate Business School και ο κ. Δημήτρης Μαλλάς, δημοσιογράφος στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ενώ από την SAP Hellas συμμετείχαν 3 στελέχη με συνολικά 1 ψήφο. Στη συνέχεια, οι χρυσοί νικητές της κάθε κατηγορίας μπαίνουν αυτόματα στην αντίστοιχη διαδικασία σε επίπεδο ΕΜΕΑ, για την πιο επιτυχημένη υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αυτή τη χρονιά, για την Ελλάδα και την Κύπρο συμμετείχαν 9 επιχειρήσεις και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βραβεύτηκαν για τη μικρή κατηγορία οι εταιρείες Business Exchanges του ομίλου Eurobank ως χρυσός νικητής, E.J. Papadopoulos ως αργυρός νικητής και ΔΕΣΦΑ ΑΕ ως χάλκινος νικητής. Για τη μεσαία κατηγορία οι πελάτες που βραβεύτηκαν είναι η Chipita SA ως χρυσός νικητής, η Attica Holdings SA ως αργυρός νικητής και από την Κύπρο η Nest Investments Ltd ως χάλκινος νικητής.