>

H SAP παρουσιάζει νέες δυνατότητες για την πλατφόρμα cloud υπηρεσιών και καινοτόμες In-Memory λύσεις για τον κώδικα Hadoop, με στόχο να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων

ΑθήναΜε στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να μετασχηματισθούν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής οικονομίας, η SAP ανακοίνωσε τη διάθεση του λογισμικού SAP ΗΑΝΑ Vora, που συνιστά την απόλυτη καινοτομία στον τομέα του in-memory computing (που λειτουργεί βάσει του λογισμικού ανοιχτού κώδικα Hadoop), καθώς και την ενίσχυση της cloud πλατφόρμας SAP HANA με νέες δυνατότητες. Οι νέες προτάσεις της SAP σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν τις λειτουργίες τους μέσα στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

«Η βασική μας αποστολή στη SAP είναι να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να ηγηθούν της ψηφιακής μετάβασης στον κλάδο τους», δήλωσε ο Quentin Clark, Chief Technology Officer and Member of the Global Managing Board της SAP SE. «Για να επιτύχουν σε αυτή την ψηφιακή μετάβαση, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια πλατφόρμα ικανή να τους παρέχει δυνατότητα real-time ανταπόκρισης, ευελιξία, μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων και απόλυτη γνώση του περιβάλλοντος του σύγχρονου υπερδιασυνδεδεμένου κόσμου. Μέσω του λογισμικού SAP HANA Vora και των προγραμματισμένων νέων δυνατοτήτων για την cloud πλατφόρμα SAP HANA, έχουμε όραμα να παρέχουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται οι πελάτες μας, ώστε να γίνουν οι ηγέτες της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας».

Παροχή πολύτιμης γνώσης μέσω του λογισμικού SAP HANA Vora

Το SAP HANA Vora είναι ένα νέο in-memory query engine, το οποίο αξιοποιεί και επεκτείνει το Apache Spark πλαίσιο λειτουργίας (execution framework), ώστε να παρέχει εμπλουτισμένα και διαδραστικά Analytics σε Hadoop. Οι εταιρίες λαμβάνοντας μέρος στο «ταξίδι» του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, αντιμετωπίζουν πολύπλοκα εμπόδια στην αντιμετώπιση της διανομής των Big Data, που επιδεινώνεται από την έλλειψη γνώσης των επιχειρηματικών διαδικασιών, των εφαρμογών, των Analytics, των Big Data και των πηγών του Internet of Things (IoT).

Το λογισμικό SAP HANA Vora δρα καταλυτικά ώστε να μετουσιωθεί η καινοτομία του in-memory computing της SAP σε κατανεμημένα δεδομένα (distributed data), ενώ παρέχει τη δυνατότητα OLAP – δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα δεδομένων μέσα και γύρω από το οικοσύστημα Hadoop. Οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν την λήψη των αποφάσεών τους με πλήρη κατανόηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της SAP HANA Vora. H πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί επίσης να απλουστευτεί για τους επιστήμονες δεδομένων (Data scientist) και τους προγραμματιστές, πράγμα που καθιστά ευκολότερο την κατανάλωση εταιρικών δεδομένων και του Hadoop μαζί για να ανακαλύψει απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Το SAP HANA Vora έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει όφελος στους πελάτες σε διαφόρους κλάδους όπου η διαδραστική ανάλυση των Big Data και η μετατροπή τους σε επιχειρηματικές διαδικασίες είναι ύψιστης σημασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, η υγειονομικής περίθαλψη και ο κατασκευαστικός.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα όπου το λογισμικό SAP HANA Vora μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τους πελάτες:

  • Περιορισμός του κινδύνου και των περιπτώσεων απάτης με την ανίχνευση ανωμαλιών στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε συνδυασμό με τα ιστορικά των δεδομένα των πελατών.
  • Βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης (Bandwith) τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναλύοντας πατέντες κίνησης δικτύου για να βοηθήσει στην αποφυγή συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας του δικτύου(QoS).
  • Προληπτική συντήρηση και βελτίωση της διαδικασίας ανάκλησης προϊόντων, μέσω της ταυτόχρονης ανάλυσης των πρώτων υλών, των αρχείων υπηρεσιών και τα δεδομένων των αισθητήρων (sensor data).

“Ως μέρος της στρατηγικής μας στο χώρο των Big Data, έχουμε αναπτύξει Hadoop και SAP HANA στην αρχιτεκτονική ΙΤ της εταιρίας μας για να μας βοηθήσει στη διαχείριση μεγάλων αδόμητων συνόλων δεδομένων», δήλωσε ο κύριος Aziz Safa, VP και GM της Intel IT Enterprise Applications and Application Strategy. “Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για μας είναι να έχουμε καλύτερη ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων Big Data, αλλά η εξόρυξη αυτών των μεγάλων συνόλων δεδομένων για συναφείς πληροφορίες στο Hadoop αποτελεί μια πρόκληση. Το SAP HANA Vora θα μας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε την OLAP επεξεργασία άμεσα σε αυτά τα μεγάλα και πλούσια σύνολα δεδομένων στη μνήμη και την αποθήκευση σε Hadoop. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξάγουμε τις συναφείς πληροφορίες και στη συνέχεια να ανατροφοδοτήσουμε την επιχείρηση μας με αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. “

Το λογισμικό SAP HANA Vora πρόκειται κυκλοφορήσει στην αγορά στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η cloud-based έκδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη την ίδια χρονική περίοδο.

Απλή, ανοικτή, εύκολη ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών με την πλατφόρμα SAP HANA Cloud (HCP)

Η πλατφόρμα SAP HANA Cloud επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών και την επεκτασιμότητα με τη χρήση Software as a Service (SaaS), όπως και σε μοντέλα on premise εφαρμογών. Η SAP σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω τη δυνατότητα της πλατφόρμας SAP HANA Cloud με πρόσθετες ικανότητες ως προς το ψηφιακό μετασχηματισμό, την συνεργασία και την ανάπτυξη εφαρμογών ενώ βελτιώνει την σχέση χρόνου αξίας προσφέροντας προ-τυποποιημένες επιχειρηματικές εφαρμογές. Τα κύρια σημεία περιλαμβάνουν::

  • Ενισχυμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα: Οι εταιρείες μπορούν να μεταβούν από τους αισθητήρες στην δράση με το SAP HANA Cloud Platform for the IoT, διαθέσιμο από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Με τις υπηρεσίες, πελάτες και συνεργάτες μπορούν να προσθέσουν και να διαχειρισθούν συσκευές, τα δεδομένα τους και να αξιοποιήσουν της αμφίδρομες δυνατότητες συγχρονισμού των δεδομένων της συσκευής. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία του SAP API Management τροφοδοτεί και διαχειρίζεται με ασφαλές τρόπο επιχειρησιακές API συνδέσεις με κάθε SAP ή μη εφαρμογή.
  • Ενισχυμένη συνεργασία: Τα νέα πρότυπα εργασίας της κοινωνικής πλατφόρμα λογισμικού SAP Jam , που είναι διαθέσιμη, επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν καλύτερες, εύχρηστες εφαρμογές για επιχειρησιακές συνέργιες γρήγορα και εύκολα με την χρήση ενός ενσωματωμένου πλαισίου πληροφοριών για να ολοκληρωθεί βέλτιστα η εργασία τους. Επιπρόσθετα, η νέα έκδοση της πλατφόρμας HANA Cloud για υπηρεσίες Gamification, επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώσουν γρήγορα τις έννοιες του παιχνιδιού σε νέες και υπάρχουσες εφαρμογές με ειδικά εργαλεία, σετ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) και γραφικές συσκευές.
  • Αυξημένη ασφάλεια στο χώρο του Mobile: Με την προσθήκη του SAP Mobile Secure solutions καθώς και την προστασία εφαρμογών mobile, οι οργανισμοί μπορούν τώρα να αναπτύξουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον mobile λειτουργίας. Οι δυνατότητες αυτές βοηθούν τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν την ασφάλεια και την διαχείριση των mobile συσκευών και εφαρμογών, περιλαμβάνοντας την διαχείριση εφαρμογών, απομακρυσμένου κλειδώματος συσκευών και επιπλέον καθαρίσματος των συσκευών αυτών. Επιπρόσθετα, οι πελάτες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν και να διανέμουν mobile εφαρμογές στους τελικούς χρήστες με εκσυγχρονισμένες ροές εργασίας.
  • Eτοιμοπαράδοτες εφαρμογές: Με την νέα δοκιμαστική έκδοση cloud του SAP Fiori, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά SAP Fiori εφαρμογών για να συνδεθούν με τα δικά τους συστήματα και να βιώσουν τη νέα εύχρηστη εμπειρία (UX) των υφιστάμενων SAP Fiori εφαρμογών η να δημιουργήσουν μια καινούργια εφαρμογή σε ένα περιβάλλον SAP Fiori.
  • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες: Η SAP παρέχει σε μορφή cloud δοκιμαστικό για πρόσβαση σε επιχειρησιακές υπηρεσίες, το οποίο έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών επιχειρησιακών λειτουργιών και της προβολής αυτών των λειτουργιών σε μορφή APIs. Οι επιχειρησιακές αυτές υπηρεσίες έχουν ως στόχο να συνδυαστούν τάχιστα ώστε να δημιουργήσουν ένα ισχυρό, προσωποποιημένο περιβάλλον σε cloud όσο και εφαρμογές mobile αξιοποιώντας την πλατφόρμα SAP HANA Cloud.
  • Η λύση SAP hybris as a Service σε πλατφόρμα SAP HANA Cloud (public beta) σχεδιάζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υπηρεσιών ανάπτυξης, ξεκινώντας με ένα νέο σύνολο υπηρεσιών που αυξάνουν και ενισχύουν το SAP hybris front office, το οποίο έχει ως στόχο να συμπεριλάβει προϊόντα όπως το SAP hybris Commerce το SAP hybris Marketing solutions και άλλα. Το SAP hybris as a Service στην πλατφόρμα SAP HANA Cloud έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανοικτό στους προγραμματιστές, τους παρόχους λύσεων, τους ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού (ISV) και τους οργανισμούς πληροφορικής προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρησιακές εφαρμογές και να τις προσφέρουν σε πελάτες ή άλλους προγραμματιστές.
  • Η λύση υπολογισμού φόρων SAP tax calculation service (δοκιμαστικά προσωρινά) προτίθεται να παράσχει τον προσδιορισμό του φόρου και τις υπηρεσίες υπολογισμού του ως υπηρεσίες API. Αυτή η υπηρεσία σκοπεύει επίσης να προσφέρει φορολογική συμμόρφωση σε παγκόσμια κλίμακα καλύπτοντας τις νομικές πτυχές του υπολογισμού φορολογίας για πάνω από 75 χώρες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

«Όντας ο νούμερο 1 πάροχος real time λύσεων επικοινωνίας για πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, η GENBAND έχει επιτύχει ταχεία ανάπτυξη τόσο οργανική όσο και μέσω εξαγορών, αλλά και μέσω μίας στρατηγικής που στηρίζεται σε επιθετικά εργαλεία μάρκετινγκ και πωλήσεων, πάντοτε με όραμα να παρέχει ένα άκρως διαδραστικό περιβάλλον στην επικοινωνία της με τους πελάτες», δήλωσε ο κύριος Darrin Whitney, CIO της GENBAND. «Με στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στον πελάτη, καθώς και τις δικές μας, εσωτερικές, διαδικασίες παραγωγής, ξεχωρίσαμε και επιλέξαμε την cloud πλατφόρμα SAP HANA. Η πλατφόρμα, ταυτόχρονα με τη δυνατότητα εξατομικευμένων διαδικασιών (για εμάς και τους πελάτες μας) μας παρέχει μία σειρά σημαντικών οφελών, όπως: βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας σε συμφωνίες που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες, μειωμένα τέλη αδειοδοτήσεων και λειτουργικά κόστη. Οφείλουμε να τονίσουμε πως η cloud πλατφόρμα SAP HANA έχει ανταποκριθεί άριστα στις προσδοκίες μας».

H SAP διαθέτει ένα εδραιωμένο οικοσύστημα συνεργατών, το οποίο είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες, στο πλαίσιο της μετάβασής τους στην ψηφιακή οικονομία, χάρη στον απρόσκοπτο εμπλουτισμό των δυνατοτήτων που είναι ενσωματωμένες στην cloud πλατφόρμα SAP HANA, καθώς και στην έκδοση SAP HANA Vora.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τι έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι συνεργάτες μας, μεταξύ των οποίων είναι οι Arvato Systems, Bluefin Solutions Inc, Capgemini, Cisco, Cloudera, CSC, Deloitte Consulting LLP, Hortonworks, In Mind, MapR Technologies και Sprinklr. Partner Quotes: SAP Accelerates Digital Transformation of Business with New Cloud Platform Services and In-Memory Innovation on Hadoop.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε σχετικό βίντεο: Enabling Customers to Lead in the Digital Economy with SAP.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook: https://www.facebook.com/SAP.Hellas.Cyprus/, Twitter: https://twitter.com/SAPHellasCyprus.

Σχετικά με τη SAP
Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas

Kα Αριάννα Μάντζιου

Τηλ.210-9473956

Εmail: a.mantziou@sap.com

V+O Communication

Κα Βίκυ Μόσχου

Τηλ.: 211- 7501235

Email: νm@vando.gr