>

Ο όμιλος INFORM επιλέγει SAP

Η INFORM επέλεξε τις λύσεις SAP CRM και SAP Retail Execution Mobile Application

ΑθήναΟ όμιλος INFORM δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πολύχρονη εμπειρία της SAP, επέλεξε καινοτόμες λύσεις της εταιρείας για την υλοποίηση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Πωλήσεων και Διαχείρισης Επισκέψεων «εν κινήσει» .

Η INFORM επέλεξε τη λύση SAP CRM σε συνδυασμό με τη λύση SAP Retail Execution Mobile Application για την παρακολούθηση των πελατών, την άμεση αποστολή αιτημάτων κοστολόγησης στα κεντρικά, την ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και τη συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας κοστολόγησης, τιμοδότησης και reporting. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ενεργοποιήθηκαν σε φορητές συσκευές, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα του τμήματος πωλήσεων του ομίλου. Την υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία η SAP Hellas, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της INFORM.

Η εταιρεία INFORM αποφάσισε να προχωρήσει στην ανωτέρω επένδυση ακολουθώντας μια άκρως στρατηγική κίνηση για τον όμιλο, η οποία θα της επιτρέψει να υποστηρίξει ολοκληρωμένα την οργάνωση και εκτέλεση επισκέψεων στους πελάτες, την ηλεκτρονική συμπλήρωση αιτημάτων κοστολόγησης, τις εσωτερικές διαδικασίες των απαιτούμενων ελέγχων & εγκρίσεων για την τιμοδότηση, με σκοπό να προσφέρει άμεσα στους πελάτες της, το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών της σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το έργο ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας τους πόρους καθώς και τις εξαιρετικές ικανότητες της SAP Hellas, αλλά και της ομάδας εργασίας της INFORM.

Η INFORM αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο και πλέον εξειδικευμένο όμιλο στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας, της παραγωγής προπληρωμένων καρτών και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, δημόσιο τομέα και βιομηχανικές/εμπορικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook: https://www.facebook.com/SAP.Hellas.Cyprus/, Twitter: https://twitter.com/SAPHellasCyprus.

Σχετικά με τη SAP
Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους.
H SAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Σχετικά με την INFORM (www.lykos.gr)
Η INFORM είναι ο επιλεγμένος συνεργάτης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών λιανικής πώλησης που απαιτούν λύσεις ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία υποστηρίζει πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του εγγράφου. Πέραν της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκτύπωσης, η Inform παρέχει data collection and classification, verification, coding, storing, καθώς και φυσική ή ψηφιακή εξαγωγή μορφοποιημένων δεδομένων σε οποιοδήποτε φορέα απαιτείται. Δραστηριοποιείται στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης, εμφακέλωσης και ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών, προσωποποίηση καρτών, εφαρμογές πελατειακής πίστης και υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων.

H INFORM ιδρύθηκε το 1897 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994. Η εταιρεία ανήκει στον Όμιλο LYKOS AG που δραστηριοποιείται διεθνώς στο χώρο των secure communications με πωλήσεις περίπου €130.000.000 και προσωπικό 1.000 εργαζομένων.