>

Οι λύσεις SAP SuccessFactors Performance & Goals καιSAP Jam Collaboration υπόσχονται ουσιαστική διαχείριση ταλέντων και αύξηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων

ΑθήναΗ SAP ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία της νέας έκδοσης της λύσης SAP Jam Collaboration, καθώς και τις διευρυμένες δυνατότητες της λύσης SAP SuccessFactors Performance & Goals, της λύσης διαχείρισης ταλέντων της εταιρείας. Σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιλύει τα πιθανά προβλήματα των προγραμμάτων διαχείρισης των επιδόσεων, τα νέα εξελιγμένα χαρακτηριστικά των λύσεων της SAP, διευκολύνουν την επικοινωνία των εργαζομένων με τους ανωτέρους τους, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Επιπλέον, οι πρόσφατα ανανεωμένες λύσεις της SAP βοηθούν τις επιχειρήσεις στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους εργαζομένους να μαθαίνουν με ένα πιο ενεργό και συνεργατικό τρόπο.

«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης των επιδόσεων τους με πυρετώδεις ρυθμούς, αναγκάζοντας τους παρόχους τεχνολογίας HR να προσαρμοστούν», δήλωσε ο Josh Bersin, principal of Bersin by Deloitte, Deloitte Consulting LLP. «Οι ανανεωμένες λύσεις που προσφέρει η SAP, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η λύση SAP SuccessFactors Performance & Goals, αποτελούν μια νέα γενιά εργαλείων ικανών να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες, και να πετύχουν τη δέσμευση των εργαζομένων τους, στο σημερινό περιβάλλον εργασίας.»
Σύμφωνα με τη Deloitte, το 48% των στελεχών του τμήματος HR που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι η διαδικασία διαχείρισης των επιδόσεων των εργαζομένων τους είναι “αδύναμη”, και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Θέτοντας ως επίκεντρο την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων κατά το παρελθόν, και όχι τη βελτίωση των επιδόσεων τους στο μέλλον, οι παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης επιδόσεων είναι συχνά πολύ συντηρητικοί και μη ευέλικτοι για να δημιουργήσει ανθρώπινο δυναμικό με υψηλές αποδόσεις.

Η κυκλοφορία τη λύσης SuccessFactors Performance & Goals προσφέρει πλέον στις επιχειρήσεις δυνατότητες συνεχούς διαχείρισης των αποδόσεων, ικανές να τονώσουν και να παρακινήσουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τα στελέχη μιας επιχείρησης με απλούς τρόπους, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία, τη διαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση του συνόλου των στελεχών.

«Στην Bertelsmann, είμαστε στη διαδικασία μετασχηματισμού αναφορικά με την ψηφιοποίηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού μας μοντέλου και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Στηρίζοντας αυτή μας την απόφαση, προχωρήσαμε ταυτόχρονα στην υλοποίηση μιας λύσης της SAP SuccessFactors, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή την λύσης SAP SuccessFactors Learning στην επιχείρηση μας», δήλωσε ο Mathias Damaschke, senior director, Corporate HR Strategy & Systems της Bertelsmann. «Χρησιμοποιούμε επίσης τη λύση λογισμικού SAP Jam για την προώθηση της εσωτερικής συνεργασίας γύρω από συγκεκριμένες διαδικασίες μάθησης, στηρίζοντας την «ψηφιακή» μας ανάπτυξη, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, ως εταιρεία παροχής ενημέρωσης, υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Παράλληλα με τη χρήση του λογισμικού SAP Jam, η λύση SAP SuccessFactors Learning παρέχει κοινωνικές και συνεργατικές λειτουργίες στις σύγχρονες επιχειρήσεις, για την προώθηση μιας γενικότερης κουλτούρας μάθησης, βοηθώντας τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων να συνεργάζονται σε συνεχή βάση για την κατάρτιση και την ανάπτυξη τους. Ταυτόχρονα, οι ανωτέρω λύσεις λογισμικού βοηθούν τις επιχειρήσεις στην:
.

  • Επέκταση της διαδικασίας εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη μάθηση: Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εργαζομένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα τη μάθηση σχετικά με εταιρικά θέματα, δημιουργώντας δίκτυα εκπαίδευσης peer-to-peer, μέσω των οποίων ανταλλάσσονται ερωτήσεις και ιδέες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας SAP SuccessFactors Learning.
  • Βελτίωση του ταλέντου και ανάπτυξη των ανώτερων διοικητικών στελεχών: Παρέχει κλιμακωτά προγράμματα καθοδήγησης και ανάπτυξης με τη δημιουργία πλάνου ανάθεσης εργασιών, παρακολούθησης της προόδου και σύνδεσης με τους εμπειρογνώμονες.
  • Υποστήριξη και διεύρυνση των επιχειρήσεων: Επεκτείνει την αφοσίωση των εργαζομένων προς τους πελάτες και τους συνεργάτες, στηρίζοντας τη διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν εντάξει στη λειτουργία τους διαδικασίες συνεχούς διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων τους μέσω της λύσης SAP SuccessFactors Performance & Goals έχουν τα παρακάτω οφέλη:

  • Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τις επιδόσεις τους- να έχουν εικόνα για την πρόοδο και τα επιτεύγματα τους, και μένουν ενημερωμένοι σχετικά με τους επιχειρηματικούς στόχους
  • Τα ανώτερα στελέχη μπορούν πλέον να έχουν πλήρη άποψη για τις ομάδες που χειρίζονται και να παρέχουν τακτική και αποτελεσματική καθοδήγηση στους συναδέλφους τους
  • Το τμήμα ΗR μπορεί να παρακολουθεί τη συχνότητα των one-on-one συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση, υπενθυμίζοντας στους υπαλλήλους και τους διευθυντές να έχουν αποδοτικές συνομιλίες και να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το αποτελεσματικό coaching.

Ο David Chin, CHRO στη Biosensors International Group δήλωσε σχετικά, «Δέσμευσή μας είναι να βελτιώνουμε τη ζωή των ασθενών χρησιμοποιώντας την καινοτομία, η οποία απαιτεί ένα πιστό και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό. Με την υλοποίηση της λύσης SAP SuccessFactors Performance & Goals, παρατηρούμε ήδη υψηλότερη απόδοση των υπαλλήλων μας και υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Οι εργαζόμενοί μας επιζητούν περισσότερες παρατηρήσεις σχετικά με την απόδοσή τους, και τα ανώτερα στελέχη μας θέλουν περισσότερα εργαλεία ικανά να τα βοηθούν στη καθοδήγηση των συναδέλφων τους. Περιμένουμε πως αυτές οι συνεχείς δυνατότητες διαχείρισης επιδόσεων θα βοηθήσουν στο να ευθυγραμμίσουμε τους ατομικούς στόχους με τις εταιρικές μας προτεραιότητες, προωθώντας την ανάπτυξη της εταιρείας.»

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook: https://www.facebook.com/SAP.Hellas.Cyprus/, Twitter: https://twitter.com/SAPHellasCyprus.

Σχετικά με τη SAP
Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas

Kα Αριάννα Μάντζιου

Τηλ.210-9473956

Εmail: a.mantziou@sap.com

V+O Communication

Κα Βίκυ Μόσχου

Τηλ.: 211- 7501235

Email: νm@vando.gr