>

Έρευνα ΙDC & SAP: Μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες στην περιοχή ΕΜΕΑ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική

ΑθήναΈρευνα της SAP αποκαλύπτει ότι μόνο μία στις τέσσερις τράπεζες (24%) στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια ολιστική end-to-end στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού όσον αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες της. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 96% των τραπεζών που ερωτήθηκαν έχουν ήδη αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DX), υπάρχει ωστόσο ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Η έρευνα με τίτλο «Η ψηφιακά έτοιμη τράπεζα» πραγματοποιήθηκε από την IDC Financial Insights με χρηματοδότηση της SAP και τη συμμετοχή 250 τραπεζών (λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής) σε όλη την περιοχή ΕΜΕΑ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συχνά επικεντρώνεται αποκλειστικά στο front office, δημιουργώντας «νησίδες καινοτομίας» που εμποδίζουν τις τράπεζες να αποκομίσουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε οργανωτικό επίπεδο. Το σημαντικότερο από αυτά τα οφέλη είναι η δυνατότητα των τραπεζών να μειώνουν το κόστος, ενώ εξακολουθούν να προσφέρουν μια βελτιστοποιημένη και εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες.

Άλλα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μία στις πέντε τράπεζες (21%), που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν επικεφαλής ψηφιακό σύμβουλο (Chief Data Officer). Η IDC εκτιμά ότι έως το 2020, μία στις δύο τράπεζες θα διαθέτει CDO, που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ολόκληρη την επιχείρηση.
  • Η έρευνα έδειξε θετική συσχέτιση ανάμεσα στην έγκαιρη ανάμειξη του ΙΤ και των ποσοστών επιτυχίας πρωτοβουλιών σχετικών με την ψηφιακή εμπειρία. Το 57% των έργων, όπου η πληροφορική ήταν αναμιγμένη στα πρώτα στάδια της πρωτοβουλίας ψηφιακού μετασχηματισμού, κρίθηκαν επιτυχημένα από τους ερωτηθέντες από την πλευρά των τραπεζών.
  • Το 40% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει μια πρωτοβουλία του front-office με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.
  • Μία στις πέντε τράπεζες δήλωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους περιλαμβάνει κυρίως έργα υποδομής.

“Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι τράπεζες της περιοχής της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους μέσω των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ωστόσο προσωπικά οραματίζομαι ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον”, δήλωσε ο Laurence Leyden, General Manager της SAP για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην περιοχή ΕΜΕΑ. “Μέσω των μη σαφών ορίων μεταξύ των πρωτοβουλιών front-office και back-office και μίας ολιστικής προσέγγισης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι τράπεζες μπορούν να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με το πελατολόγιο τους, χτίζοντας συνεργασίες με μεγάλη διάρκεια.”

Ο Jerry Silva, Research Director της IDC Financial Insights, δήλωσε: «Για την εδραίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο DNA και τη στρατηγική μιας τράπεζας, πρέπει να υπάρχει ένας θερμός υποστηρικτής – και αυτός είναι ο επικεφαλής ψηφιακός σύμβουλος. Ο ρόλος του CDO είναι ακόμα νέος και βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο, όμως πρέπει να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού και των διαφορετικών τεχνολογικών διαδικασιών γύρω από ένα κοινό στόχο: τη μεγαλύτερη συμμετοχή και διατήρηση των πελατών».

Η μελέτη διαπίστωσε επιπλέον ότι για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ολόκληρη την επιχείρηση, το πνεύμα συνεργασίας και η εστίαση σε ένα ψηφιακό στόχο, ανοιχτό στη χρήση analytics και ευέλικτων τεχνολογιών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η πρόθεση για συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως οι startups του χρηματοπιστωτικού κλάδου που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, οι πάροχοι τεχνολογίας, αλλά και άλλες επιχειρήσεις εκτός του χώρου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που χαίρουν της εκτίμησης των πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas

Kα Αριάννα Μάντζιου

Τηλ.210-9473956

Εmail: a.mantziou@sap.com

V+O Communication

Κα Βάσω Κακκάση

Τηλ.: 210 7249000 (276)

Email: vka@vando.gr

Σχετικά με τη SAP
Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.