>

Ψηφιακός Ηγέτης: Σημαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της SAP

Οι Ψηφιακοί Ηγέτες πετυχαίνουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων τους με την κατάλληλη στρατηγική, ταχύτητα και ενσωμάτωση

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP SE (NYSE: SAP), μόνο ένα στα πέντε στελέχη επιχειρήσεων διαθέτει τα χαρακτηριστικά του Ψηφιακού Ηγέτη*. Η έρευνα αναδεικνύει μία νέα κατηγορία ηγετών που υιοθετεί την ψηφιακή νοοτροπία.

Η μελέτη Leaders 2020 βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 4.000 στελέχη και υπάλληλοι σε 21 χώρες και η οποία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των οργανισμών που λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας. Γεγονός είναι ότι η πλειονότητα των οργανισμών θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υιοθέτηση πρακτικών της ψηφιακής ηγεσίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την έρευνα.

Τα οφέλη που φέρνει στην επιχείρηση ο Ψηφιακός Ηγέτης περιλαμβάνουν:

Καλύτερες οικονομικές επιδόσεις: 76% των στελεχών που αναγνωρίστηκαν από την έρευνα ως Ψηφιακοί Ηγέτες καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών, συγκριτικά με το 55% των υπολοίπων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ικανοποιημένοι και ενεργά εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι: Οι Ψηφιακοί Ηγέτες έχουν εργαζόμενους που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες (87%) να είναι ικανοποιημένοι στο εργασιακό τους περιβάλλον, σε σύγκριση με το 63% των υπολοίπων ερωτηθέντων.

Aνάπτυξη ηγετών: Οι υπάλληλοι που συνεργάζονται με Ψηφιακούς Ηγέτες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν στη θέση εργασίας τους ακόμα και αν τους δοθεί η ευκαιρία να φύγουν, σε ποσοστό 21% υψηλότερο σε σχέση με το σύνολο όλων των άλλων ερωτηθέντων.

«Είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα νέο είδος ηγεσίας για να επιτύχει κανείς στην ψηφιακή οικονομία», δήλωσε ο Mike Ettling, President, SAP SuccessFactors**. «Οι άνθρωποι σήμερα, και ειδικά οι millenials και οι γενιές μετά από αυτούς, αναμένουν πιο ανοικτούς και κοινωνικούς ηγέτες, υποστήριξη της διαφορετικότητας σε επίπεδο ηγεσίας και λιγότερη ιεραρχία. Μέσω της τεχνολογίας, οι ηγέτες έχουν πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και την προσέλκυση και ανάπτυξη της νέας γενιάς ηγετών».

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημερινοί Ψηφιακοί Ηγέτες:

Απλοποιούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Τέσσερεις στους πέντε (80%) Ψηφιακούς Ηγέτες λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα και περίπου δύο στους τρεις (63%) αναφέρουν ότι οι οργανισμοί τους είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, συγκριτικά με ποσοστά 55% και 45% αντίστοιχα στους άλλους ερωτηθέντες. Οι Ψηφιακοί Ηγέτες είναι επίσης περισσότερο πιθανό να είναι διαφανείς και να διαμοιράζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Δίνουν προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και την άρση των αποκλεισμών: Οι οργανισμοί που είναι στην κορυφή της ψηφιακής οικονομίας είναι συνήθως πιο ανοικτοί στη διαφορετικότητα σε επίπεδο μέσης διοίκησης και απασχολούν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών από άλλες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες, επίσης, είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν προγράμματα διαφορετικότητας (46%, έναντι 38% στο σύνολο των εταιρειών), να αναγνωρίζουν το θετικό αντίκτυπο της διαφορετικότητας στην εταιρική κουλτούρα (66% έναντι 37%) και να συνδέουν τη διαφορετικότητα με τις οικονομικές επιδόσεις (37% έναντι 29%).

Παρ’ όλο που μερικοί οργανισμοί κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία, η έρευνα κατέδειξε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας. Μόνο 39% των εργαζομένων πιστεύουν ότι η εταιρεία τους εφαρμόζει αποτελεσματικά προγράμματα διαφορετικότητας, ενώ λιγότερα από τα μισά στελέχη (49%) πιστεύουν ότι η ηγεσία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της διαφορετικότητας και αναλαμβάνει δράσεις για να την αναπτύξει.

Ακούν τα νεότερα στελέχη: Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι millenials καταλαμβάνουν γρήγορα ηγετικές θέσεις, αφού το 17% των ανώτερων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Οι ηγέτες αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πιο απαισιόδοξοι από άλλα στελέχη σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα των οργανισμών τους. Οι ίδιοι κατέταξαν τις ηγετικές ικανότητες του οργανισμού τους από 15 έως και 23 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από άλλα στελέχη (που δεν ήταν millennials) σε μία σειρά χαρακτηριστικών, όπως η διευκόλυνση της συνεργασίας, η διαχείριση της διαφορετικότητας, η παροχή ανατροφοδότησης και η αποφυγής γραφειοκρατίας. Οι millenials σύντομα θα αποτελούν το 50% του εργατικού δυναμικού, οπότε θα έχουν μία δυνατή φωνή στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

«Αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να χρησιμεύσουν για την αφύπνιση των ηγετών των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Edward Cone, Deputy Director of Thought Leadership στην Oxford Economics, ο οποίος είχε και την επίβλεψη του προγράμματος. «Οι εργαζόμενοί σας, τα νεότερα στελέχη σας και τα οικονομικά σας αποτελέσματα στέλνουν όλα ένα σαφές μήνυμα για τη σημαντικότητα του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των ικανοτήτων ηγεσίας για την ψηφιακή εποχή».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα και να δείτε πώς μπορείτε να γίνετε ένας Ψηφιακός Ηγέτης, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

*Οι ψηφιακοί Ηγέτες είναι μία ομάδα ερωτηθέντων στελεχών που αναγνωρίστηκε βάσει των απαντήσεών της στις ερωτήσεις της έρευνας. Η Oxford Economics χρησιμοποίησε cluster analysis για να προσδιορίσει το ποια ακριβώς γνωρίσματα ταιριάζουν καλύτερα μεταξύ τους στην ανάλυση – αυτά τα γνωρίσματα θεωρήθηκαν ως το «προφίλ» των Ψηφιακών Ηγετών. Οι απαντήσεις αυτής της ομάδας στελεχών συσχετίσθηκαν έπειτα με τις μετρήσεις αποτελεσμάτων: ανάπτυξη εσόδων και κερδών, ικανοποίηση και ενεργός συμμετοχή εργαζομένων. Οι οργανισμοί τους οποίους αντιπροσώπευαν οι απαντήσεις αυτών των στελεχών ονομάζονται «Ψηφιακοί Νικητές» στην έρευνα.

** Η SAP SuccessFactors είναι ένα νέο εμπορικό σήμα το οποίο ξεκίνησε το 2016 και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τις προσφερόμενες λύσεις, τους εργαζομένους και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εξαγορασμένης εταιρείας SuccessFactors, η οποία συνεχίζει να είναι ένα νομικό μας πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής της με την SAP.

Σχετικά με την Έρευνα

Η Oxford Economic διενήργησε την έρευνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με συμμετοχή πάνω από 2.050 στελεχών και 2.050 μη διοικητικών υπαλλήλων σε 21 χώρες και σε ένα εύρος πολλών κλάδων. Το δείγμα το οποίο ερωτήθηκε αποτελούνταν τόσο από ανώτατα διοικητικά στελέχη, όσο και από τους υφιστάμενούς τους. Περίπου το 48% του δείγματος ήταν από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο. Οι ρόλοι των εργαζομένων κυμαίνονταν από entry-level έως το επίπεδο line-of-business.

Σχετικά με την Oxford Economics

Η Oxford Economics είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις διεθνείς προβλέψεις και την ποσοτική ανάλυση για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, καθώς και η πιο έμπιστη πηγή για στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις και επιδιώκουν ανεξάρτητη σκέψη και τεκμηριωμένη έρευνα. Με έδρα στην Οξφόρδη της Αγγλίας και γραφεία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σιγκαπούρη και σε άλλα μέρη στον κόσμο, η εταιρεία απασχολεί πάνω από 150 επαγγελματίες οικονομολόγους, εμπειρογνώμονες και επιχειρηματικούς συντάκτες – μία από τις μεγαλύτερες ομάδες μακρο-οικονομολόγων και ειδικών στο thought leadership.

Σχετικά με τη SAP
Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Ακολουθείστε τη SAP στην ιστοσελίδα: sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter & LinkedIn

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas

Kα Αριάννα Μάντζιου

Τηλ.210-9473956

Εmail: a.mantziou@sap.com

V+O Communication

Κα Κατερίνα Σιπητάνου

Τηλ.: 211- 7501232

Email: ks@vando.gr