>

Σημαντικές διαφορές στην υιοθέτηση της ψηφιακής ηγεσίας ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφει έρευνα της SAP

Η έρευνα Leaders 2020 μελετά τα χαρακτηριστικά των πιο αποδοτικών εταιριών προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς να επιτύχουν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Οικονομίας

 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου, 2017 — Σύμφωνα με νέα έρευνα της SAP, δύο στις πέντε εταιρίες στη Γερμανία επενδύουν στην ψηφιακή οικονομία, σε σύγκριση με μόλις μια στις εκατό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αρχίζουν να υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά τα επίπεδα υιοθεσίας τους διαφέρουν σημαντικά  από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP.

Η έρευνα Leaders 2020 βασίζεται στα αποτελέσματα δημοσκόπησης ανάμεσα σε περισσότερα από 4.100 στελέχη και υπαλλήλους σε 21 χώρες. Τα ευρήματα προέκυψαν από την εξέταση των χαρακτηριστικών των εταιριών που σημειώνουν επιτυχία στην ψηφιακή οικονομία στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και το Η. Βασίλειο.

Εξετάζοντας διάφορες κοινές πρακτικές και δυνατότητες των επιτυχημένων εταιριών, η Oxford Economics και η SAP εντόπισαν ένα σύνολο οργανισμών που εστιάζουν στην ψηφιακή οικονομία, τους οποίους ονόμασαν Ψηφιακούς Νικητές* και οι οποίοι αποτελούν το 16% των εταιριών που εξετάστηκαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της έρευνας. Ωστόσο, εξετάζοντας τους Ψηφιακούς Νικητές στην Ευρώπη, τα επίπεδα ψηφιακής ηγεσίας διέφεραν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα. Η Γερμανία (41%) και η Ισπανία (22%) ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφήνοντας πίσω τους τη Γαλλία (15%), τη Ρωσία (3%) και το Η. Βασίλειο (1%).

«Η παγκόσμια ψηφιοποίηση έχει φέρει τεράστιες αλλαγές στο εργατικό δυναμικό και στο χώρο εργασίας, και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να μετασχηματιστούν ταχύτατα για να μη μείνουν πίσω», δήλωσε ο Mike Ettling, President, SAP SuccessFactors. «Η έρευνα Leaders 2020 αποκάλυψε ότι πολλά στελέχη, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, δεν είναι ακόμα έτοιμα να ηγηθούν με επιτυχία στη νέα ψηφιακή εποχή. Υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για τους ηγέτες σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, να υιοθετήσουν την έννοια του να σκέφτονται πιο ψηφιακά και να γίνουν πιο «συνδεδεμένοι» με τον ψηφιακό κόσμο. Ως ηγέτες, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αναπτύσσονται, και έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία και αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά τη δημιουργία μία κουλτούρας καινοτομίας, όπου τα εκθετικά αποτελέσματα δεν είναι απλά μια δυνατότητα, αλλά το βασικό ζητούμενο».

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ψηφιακοί Νικητές:

Υιοθετούν τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα: Διεθνώς, οι Ψηφιακοί Νικητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό τους στο μέσο διοικητικό επίπεδο, και έχουν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών σε σύγκριση με άλλες εταιρίες.

Στην Ευρώπη, τα επίπεδα διαφορετικότητας είναι σχετικά χαμηλά, αλλά είναι υψηλότερα σε εκείνες τις εταιρίες με κορυφαία ηγεσία και πιο δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Κατά μέσο όρο, 39% των Ψηφιακών Νικητών διεθνώς παρουσιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα διαφορετικότητας, σε σύγκριση με 36% του συνόλου των εταιριών στη Γαλλία, 33% στη Ρωσία, 32% στη Γερμανία, 305 στο Η. Βασίλειο και 23% στην Ισπανία.

Αναπτύσσουν στελέχη από την γενιά των millennials: Σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές εταιρίες ανέφεραν μικρότερο ποσοστό στελεχών από την γενιά των millennials σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ενώ η Ρωσία ανέφερε υψηλότερα ποσοστά millennials σε θέσεις ηγεσίας (33% έναντι 17% παγκοσμίως), η Γερμανία (16%), η Ισπανία (6%), το Η. Βασίλειο (5%) και η Γαλλία (1%) πρέπει να θέσουν ως υψηλότερη προτεραιότητα την ανάπτυξη των millennial ηγετών – και επίσης να τους συμπεριλάβουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – έτσι ώστε να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Σε όλο τον κόσμο, οι millennial ηγέτες είναι πιο απαισιόδοξοι από άλλα στελέχη σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα των οργανισμών στους οποίους εργάζονται. Τα millennial στελέχη κατέταξαν τις ηγετικές ικανότητες του οργανισμού τους κατά 15 με 23 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με στελέχη από άλλες ηλικιακές ομάδες σε μία πληθώρα χαρακτηριστικών που συμπεριλαμβάνουν την ευκολία συνεργατικότητας, τη διαχείριση της ποικιλομορφίας, την παροχή feedback και την αποθάρρυνση της γραφειοκρατίας.

 

Δραστηριοποιούν και αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους: Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εταιρίες με προοδευτική κουλτούρα ηγεσίας στελεχών είναι πιο ικανοποιημένοι και δραστήριοι – και έχουν μικρότερες πιθανότητες να φύγουν για μια άλλη εταιρία σύμφωνα με την έρευνα. Ενώ το Η. Βασίλειο (91%) και η Γερμανία (87%) συγκρίνονται θετικά με τους Ψηφιακούς Νικητές παγκοσμίως, όπου 87% των υπαλλήλων είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, η Γαλλία (76%), η Ισπανία (64%) και η Ρωσία (32%) μένουν πίσω. Επιπρόσθετα, ενώ το Η. Βασίλειο (80%) και η Γερμανία (77%) ξεπερνούν πάλι το μέσο όρο των Ψηφιακών Νικητών, όπου 75% των εργαζομένων θα διάλεγαν να μη φύγουν αν τους δινόταν η ευκαιρία να εργαστούν αλλού, η Γαλλία (72%), η Ισπανία (56%) και η Ρωσία (32%) έχουν ακόμα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης από την ψηφιακή ηγεσία.

Αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για βελτίωση της λήψης αποφάσεων: Διεθνώς, 78% των Ψηφιακών Ηγετών λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, σε σύγκριση με μόνο 55% στο σύνολο όλων των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ενώ μερικές Ευρωπαϊκές χώρες ξεπέρασαν άλλες σε αυτή την κατηγορία, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (72%) και της Γαλλίας (55%), οι περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρίες συμφωνούν στο ότι έχουν ανάγκη διαχείρισης για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων.

«Η αποσύνδεση από τα στελέχη που προέρχονται από τη γενιά των millenials είναι μία κρίσιμη προειδοποίηση στα ανώτερα στελέχη, η οποία θέτει στο επίκεντρο άλλες ανησυχίες που εκφράστηκαν μέσα από την έρευνα», δήλωσε ο Edward Cone, Deputy Director of Thought Leadership στην Oxford Economics. «Το μέλλον σας χτυπά την πόρτα και αν το αγνοήσετε, το κάνετε με δική σας ευθύνη».

 

Για μια λεπτομερή αναφορά των ηγετικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ανά χώρα, με πληροφορίες για το πώς μπορείτε να γίνετε Ψηφιακός Νικητής, επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το SAP News Center. Ακολουθήστε τη SAP SuccessFactors στο Twitter στη διεύθυνση @SuccessFactors και τη SAP στη διεύθυνση @sapnews .

 

*Ψηφιακοί Νικητές: Αυτές οι εταιρίες έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσουν κορυφαίες οικονομικές αποδόσεις σε όρους εσόδων και κερδοφορίας. Όπου η ηγεσία έχει υιοθετήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι εταιρίες:

  • Έχουν 38% μεγαλύτερη πιθανότητα να καταγράψουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών
  • Έχουν πιο ώριμες στρατηγικές και προγράμματα για την προσέλκυση έμπειρων στελεχών
  • Καταγράφουν μιάμιση φορές πιο αποτελεσματική συνεργασία, η οποία συμβάλλει στην παραγωγικότητα
  • Επιτυγχάνουν ικανοποίηση των υπαλλήλων τους σε ποσοστό 87% και καταφέρνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης
  • Είναι καλύτερα προετοιμασμένες για το σχεδιασμό της διαδοχής στελεχών
  • Ακούν τα millennial στελέχη, των οποίων οι συμβουλές συντομεύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

 

###

Σχετικά με τη SAP

Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (Industry Expertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρεία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

 

Ακολουθείστε τη SAP  στην ιστοσελίδα: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook & Twitter

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.210-9473956 Τηλ.: 211- 7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr