>

Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 – Τέσσερεις στις πέντε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του  ψηφιακού μετασχηματισμού, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της IDC και της SAP. Στα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνονται οι αυξημένες πωλήσεις, τα μειωμένα κόστη, η ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες, η βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη και η αυξημένη παραγωγικότητα. Ωστόσο, πολλές εταιρίες δεν έχουν «ξεκλειδώσει» ακόμη την πλήρη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού: λιγότερο από το 7% των ΜμΕ έχουν προχωρήσει πέρα από το στάδιο της ενοποίησης για τη λήψη, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και τη ροή των εργασιών και οδηγούν σε βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις στρατηγική των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους», δήλωσε ο Barry Padgett, President, SMB team, SAP. «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις λειτουργούν διορατικά και στρατηγικά στον τρόπο που επενδύουν στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτές οι επενδύσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε όρους κεφαλαίων ή προσωπικού IT, οδηγούν σε πρωτοφανείς ευκαιρίες για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποδοτικότητας, δίνοντας δυνατότητες στις οποίες οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο παρελθόν».

Η έρευνα η οποία εστίασε στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σε 13 χώρες του κόσμου, κατέδειξε ότι:

  • Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν μία «πρακτική» προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Περίπου το 44% αυτών των επιχειρήσεων επενδύουν σε τεχνολογία προκειμένου να φέρουν άμεσα τη διαφορά στην υποστήριξη των διαδικασιών τους.
  • Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με 500-999 υπαλλήλους ακολουθούν συνήθως μία πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Περίπου οι μισές (46,5%) δήλωσαν ότι η ενεργός συμμετοχή τους στην ψηφιακή οικονομία θα είναι ουσιαστική για την επιβίωση τους στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο (38,2%) των μικρών επιχειρήσεων με λιγότερους από 100 υπαλλήλους δήλωσαν επίσης το ίδιο.
  • Η χρήση του cloud για την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει κάνει τη σχετική διαδικασία πιο απλή για μικρότερες επιχειρήσεις, με δύο στις πέντε να δηλώνουν ότι η εφαρμογή της πρώτης λύσης που υιοθέτησαν είτε ήταν πιο εύκολη από το αναμενόμενο, είτε δεν χρειάστηκε καθόλου επιπρόσθετη προσπάθεια.
  • Η χρήση λογισμικού συνεργατικότητας (collaborative software), CRM και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πολύ διαδεδομένες. Αυτές οι εφαρμογές συχνά αποτελούν τα πρώτα σημεία εισόδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μία στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν αυτές οι εφαρμογές να διατίθενται μέσω του cloud.
  • Περίπου τρία τέταρτα (73%) των εταιριών που έχουν υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους για τις τεχνολογικές τους επενδύσεις είτε ικανοποιήθηκαν, είτε ξεπεράστηκαν.

«Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και συνεχίζουν να  αξιοποιούν εξελιγμένους τεχνολογικούς πόρους», δήλωσε ο Ray Boggs, Vice President, SMB research, IDC. «Αλλά η πρόκληση έγκειται στη σύνδεση διαφορετικών τεχνολογικών τομέων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό τείνουν να έχουν ταχύτερη ανάπτυξη και να είναι πιο επιτυχείς σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Παρόλο που οι δισταγμοί παραμένουν, περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διαθέσει επιπρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείχνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ακμάσουν καθώς η ψηφιακή οικονομία θα αναπτύσσεται.

Μπορείτε να κατεβάσετε το infographic της έρευνας από εδώ.

Μεθοδολογία

Η έρευνα  «IDC SMB Digital Transformation» έγινε από την IDC για λογαριασμό της SAP, και βασίζεται σε στοιχεία από 3.900 στελέχη αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων* από 13 χώρες και από ένα φάσμα τομέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, του retail, της υγείας, των οικονομικών και του δημόσιου τομέα. Αυτή η μελέτη είναι το δεύτερο κεφάλαιο στις έρευνες του IDC για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, και δίνει μία καλύτερη εικόνα όσον αφορά την υιοθέτηση των τεχνολογιών cloud, των προτεραιοτήτων και της επιλογής εργαλείων.

*Ως αναπτυσσόμενη  χαρακτηρίζεται μία εταιρία που έχει έως 999 υπαλλήλους.

# # #

Σχετικά με τη SAP

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 345.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Ακολουθείστε τη SAP  στην ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook & Twitter

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.210-9473956 Τηλ.: 211- 7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr