>

Η πρωτοβουλία «Thrive Global» της SAP στοχεύει στη βελτίωση της ευεξίας των εργαζομένων μέσα από τις λύσεις Success Factors

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 —  Η SAP και η πρωτοβουλία Thrive Global της Arianna Huffington επεκτείνουν την καινοτόμο συνεργασία τους για η οποία επιτρέπει στους πελάτες που διαλέγουν τη λύση SAP SuccessFactors® να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τους και να βάλουν ένα τέλος στο εργασιακό burnout, το οποίο εκτιμάται ότι επηρεάζει το 70% των εργαζομένων. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει:

 

Αποκλειστικές μέθοδοι του προγράμματος «Thrive» που φέρνουν την αλλαγή

Βασισμένες στις ειδικές μελέτες «Thrive Pulse» που δίνουν άμεσα και προσωποποιημένα αποτελέσματα για τις συμπεριφορές ενός ατόμου, οι μέθοδοι του προγράμματος «Thrive» παρέχουν μικρά βήματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ευεξία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει δια μέσου των λύσεων  Employee Central και Learning Management της πλατφόρμας SAP SuccessFactors, η πρώτη μέθοδος επικεντρώνεται στη διαχείριση της σχέσης των εργαζομένων με την τεχνολογία για τη μείωση του άγχους και της διάσπασης της προσοχής με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Οι «έξυπνες» υπηρεσίες των λύσεων SAP SuccessFactors θα χρησιμοποιηθούν για τη διάθεση προσωποποιημένων μεθόδων που θα τίθενται σε εφαρμογή από συγκεκριμένες περιστάσεις της εργασιακής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων, όπως οι άδειες μητρότητας, οι προαγωγές κ.α.

 

Λύσεις αλλαγής συμπεριφορών στην πλατφόρμα λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού SAP SuccessFactors

Η SAP και η πρωτοβουλία Thrive Global θα συνεργαστούν χρησιμοποιώντας μεθόδους σταδιακής αλλαγής της συμπεριφοράς, machine learning και analytics με σκοπό την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης λύσης ευεξίας στο πλαίσιο της πλατφόρμας λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού SAP SuccessFactors HCM Suite, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αναπτύσσονται και να δημιουργούν από τη στιγμή της πρόσληψης έως τη στιγμή της συνταξιοδότησης, και στους ηγέτες τη δυνατότητα να μετρούν το θετικό αντίκτυπο της ευεξίας στην παραγωγικότητα και την απόδοση ενός οργανισμού.

# # #

Σχετικά με τη SAP

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 345.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

 

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx  για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Ακολουθείστε τη SAP  στην ιστοσελίδα: sap.com/greece, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook, Twitter & YouTube

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.: 210-9473956 Τηλ.: 211-7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr