>

Η SAP ανακοινώνει το νέο Πρόγραμμα HCM Bridge to the Cloud που βοηθά τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Cloud

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2018   H SAP ανακοίνωσε πρόσφατα την δημιουργία του ‘HCM Bridge to the Cloud’, ενός προγράμματος που βοηθάει τους πελάτες της που έχουν ήδη εγκατεστημένες (on-premise) λύσεις SAP ERP Human Capital Management (HCM) να μεταβούν αντιστοίχως σε τεχνολογία cloud. Μέσω της παροχής σαφών οδηγιών, προβλέψιμων αποτελεσμάτων, βέλτιστων χρόνων σε ότι αφορά την αξιολόγηση, καθώς και πιο ευέλικτων εμπορικών συμφωνιών, οι υπηρεσίες και τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού του ανθρωπίνου δυναμικού διευκολύνουν τους πελάτες στη μετάβασή τους σε λύσεις SAP SuccessFactors που βασίζονται στο cloud. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι η  πρώτη, μίας σειράς  ανακοινώσεων που δρομολογεί η εταιρεία για το 2018, στοχεύοντας στην ομαλή μετάβαση των on-premise πελατών της προς το cloud.

Με τη μετάβαση στις λύσεις SAP SuccessFactors,  οι οργανισμοί δύνανται :

  • Να επαναπροσδιορίσουν και να απλοποιήσουν την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τυποποιημένες και βελτιωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες.
  • Να αντικαταστήσουν ποιοτικά την «τεχνολογία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού» σε «τεχνολογία ανθρώπων», με σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σημερινές ανάγκες του σύγχρονου  και ψηφιακού  δυναμικού.
  • Να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το HR εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, μέσα από την παροχή πληροφοριών και γνώσεων που θα επιτρέψουν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού να συμβουλεύει ορθώς τους ηγέτες, έτσι ώστε να  συμβαδίζουν με τις συνεχείς αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον .
  • Να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις τεχνολογικές καινοτομίες μέσω τριμηνιαίων updates.
  • Να ενεργοποιούν τους τεχνολογικούς πόρους εστιάζοντας στη δημιουργία επιχειρησιακών αξιών και καινοτομιών αντί απλώς να προσαρμόζονται και να συντηρούν διαδικασίες.

«Συνειδητοποιήσουμε διαρκώς όλοι μας πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα σημάνει την αναβάθμιση επιχειρηματικών μοντέλων, τον επαναπροσδιορισμό των βιομηχανιών και την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, τους συνεργάτες τους και το ανθρώπινο δυναμικό τους», δήλωσε ο Greg Tomb ,SAP SuccessFactors* President. «Όσοι προσεγγίζουν τα ανωτέρω θέματα με σύγχρονα εργαλεία δρέπουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούν μεγαλύτερο και ποιοτικότερο engagement με  το ανθρώπινο δυναμικό τους. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι πελάτες μας επωφελούνται από την καινοτομία, τη γνώση και την εμπειρία χρήστη που προωθούνται μέσω του cloud. Tο  συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση των πελατών μας στον κόσμο του ψηφιακού μετασχηματισμού και να τους βοηθήσει να εξελίξουν ταχέως την επιχείρησή τους».

Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία του HCM Bridge to the Cloud έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν στους πελάτες  να χρησιμοποιούν τα βέλτιστα- προς το συμφέρον των επιχειρήσεών τους – εργαλεία , ενώ παράλληλα προστατεύουν τις υπάρχουσες επενδύσεις τους στον τομέα των λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου.

Στο πρόγραμμα HCM Bridge to the Cloud διατίθεται ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών και εργαλείων , ικανό να βοηθήσει  κάθε επιχείρηση στην ομαλή μετάβαση στον  ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών HR που διαθέτει ,αναλαμβάνοντας παράλληλα μηδαμινό ρίσκο. Πιο συγκεκριμένα , το πρόγραμμα διαθέτει:

  • Προκαθορισμένους επιταχυντές διαμόρφωσης, βιβλιοθήκες επεξεργασίας και εργαλεία ενσωμάτωσης και μεταφοράς δεδομένων
  • Δημιουργία εξατομικευμένου χάρτη μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του HR
  • Υποστήριξη επιχειρηματικών υποθέσεων που αποδεικνύουν την απόδοση επένδυσης (ROI) για την εταιρεία
  • Ελκυστικούς εμπορικούς όρους που αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες επενδύσεις

Με αυτές τις αποδεδειγμένα επιτυχημένες διαθέσιμες υπηρεσίες και εργαλεία , η SAP δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν και να επιτύχουν πρόσθετη επιχειρηματική αξία με χαμηλό ρίσκο για τις επιχειρήσεις τους , μεταφέροντας και επεκτείνοντας τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού τους στο cloud, μέσω των λύσεων SAP SuccessFactors.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα SAP SuccessFactors  και  SAP News Center. Ακολουθήστε τη SAP στο Twitter @SuccessFactors και @sapnews.

* Το SAP SuccessFactors είναι ένα εμπορικό σήμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και χρησιμοποιείται εδώ εννοώντας τις προσφορές, τους υπαλλήλους και τις δραστηριότητες των εταιρειών SuccessFactors, η οποία εξακολουθεί να είναι η νομική μας οντότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή της στη SAP.

 

Σχετικά με τη SAP

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 365.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx  για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.: 210-9473956 Τηλ.: 211-7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr