>

Η Stone Group International επενδύει στις πληροφοριακές λύσεις της SAP και στην βάση δεδομένων SAP HANA®

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 — Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών μαρμάρου στην Ευρώπη, η Stone Group International, επέλεξε τις λύσεις SAP με στόχο να αναδιαρθρώσει ριζικά τις εσωτερικές διαδικασίες των τριών εταιριών του Ομίλου και να υλοποιήσει δέκα διαφορετικές ενότητες σε λιγότερο από οχτώ μήνες. H πρωτοποριακή βάση δεδομένων SAP HANA® και η εφαρμογή των λύσεων SAP® ERP και SAP® BusinessObjectsLumira αποτέλεσαν τον ιδανικότερο συνδυασμό που θα μπορούσε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλα τα σημαντικά κριτήρια που έθεσε η διοίκηση του Ομίλου.

Το σχετικό έργο υλοποίησε η εταιρεία INERGO IT, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της SAP, με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της εξόρυξης. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και την εφαρμογή μιας οργανωμένης στρατηγικής ολοκληρώθηκε με ομαλό τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, η μετάβαση των εταιρειών του Ομίλου στο νέο σύστημα. Συγκεκριμένα, με την ενοποίηση των τριών διαθέσιμων λογισμικών που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος σε ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα, βελτιώθηκαν τόσο οι χρόνοι παράδοσης, όσο και οι εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου. Επίσης, μειώθηκε η πολυπλοκότητα των συστημάτων της εταιρείας και τα κόστη διαχείρισης των πληροφοριών, ενώ παρέχεται πλέον μία ενιαία εικόνα των δεδομένων όλων των εταιρειών του Ομίλου. Παράλληλα διατίθεται και η πλέον κατάλληλη πληροφόρηση που ενισχύει τη διαδικασία λήψης ορθολογικών αποφάσεων. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο έλεγχος των εξαγωγικών διαδικασιών πραγματοποιείται πια γρήγορα και εύκολα σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η συμβολή της πολυδύναμης πλατφόρμας SAP HANA® στην επίτευξη των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων είναι αξιοσημείωτη. Η πλατφόρμα SAP HANA® επιτάχυνε τις επιχειρησιακές διαδικασίες, απλοποίησε το περιβάλλον ΙΤ και οδήγησε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και αξιόπιστης ERP βάσης, ώστε ο Όμιλος να επεκτείνει τη λειτουργικότητά του, τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Παράλληλα, στο λογισμικό του Ομίλου προστέθηκαν και νέες λειτουργίες όπως τα συστήματα CRM, BI, Controlling και Procurement Approval Flows.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λύσεις πληροφορικής της SAP παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας ταχύτατα μέσω των απλοποιημένων διαδικασιών τις ανά περίπτωση απαιτούμενες πληροφορίες , με τη χρήση νέων και σύγχρονων εργαλείων. Επίσης, σε πραγματικό χρόνο ανανεώνεται και η Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυίας, η οποία είναι υπεύθυνη για όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην δημιουργία των KPI’s και των αναφορών, αλλά και τις διάφορες συναλλαγές που πραγματοποιούνται.

 

Επιπρόσθετα, οι λύσεις της SAP οδήγησαν και στη βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρησης της αποθήκης και του λογιστηρίου. Ο έλεγχος και η κατηγοριοποίηση όλων των ειδών μαρμάρου στην αποθήκη, γίνεται πλέον ταχύτατα. Συγκεκριμένα, η αποτίμηση των υλικών και η εκτίμηση του κόστους ολοκληρώνεται πλέον σε λιγότερο από τρεις ώρες. Όσον αφορά στις διαδικασίες του λογιστηρίου, εφαρμόστηκε μια ενιαία βιομηχανική διαδικασία κοστολόγησης σε μηνιαία βάση, που παρέχει στοιχεία, όπως το ακριβές κόστος πωλούμενων προϊόντων και η άμεση καταγραφή εμπορευμάτων, ενισχύοντας άμεσα την βέλτιστη ανάλυση της κερδοφορίας, με το κλείσιμο της κάθε περιόδου. Η αποθήκευση όλων των δεδομένων γίνεται αυτόματα και άπαξ , ώστε να αποφεύγονται οι διπλο-εγγραφές. Στο σύστημα επίσης, καταγράφονται και τα ενεργητικά πάγια, με αποτέλεσμα οι  διαδικασίες απόσβεσης να είναι πλέον αυτοματοποιημένες.

O Δημήτριος Γιουβαρλάκης, Group IT & Logistics Director, δήλωσε ότι: «Τα πληροφοριακά συστήματα της SAP είναι μόνο για όσους γνωρίζουν πολύ καλά πού βρίσκονται και ξέρουν ακόμα καλύτερα, που οδεύουν. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε διάφορες λειτουργίες, όσον αφορά στη δυνατότητα του συστήματος, στην τεχνογνωσία, στον σχεδιασμό διαδικασιών και στην σταθερότητα των καθημερινών λειτουργιών. Η υλοποίηση δέκα ενοτήτων, σε τρεις διαφορετικές εταιρείες και μέσα σε μόλις 8 μήνες, δεν είναι εύκολο έργο. Αντιθέτως, θεωρείται  ένα πλέον μεγάλο και δύσκολο έργο, που παρόλα αυτά μπορεί να υλοποιηθεί ομαλά και με επιτυχία. Το γνωρίζουμε γιατί το πραγματοποιήσαμε, με τη βοήθεια της SAP.

 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τον κορυφαίο Όμιλο Stone Group International , στο πλαίσιο του ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών του. Η εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο Όμιλος Stone Group International στη SAP και τις λύσεις SAP HANA® , SAP® ERP και SAP® BusinessObjectsLumira αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μας να καινοτομούμε συνεχώς και να βοηθούμε τις διεθνείς επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό στον τομέα της δραστηριότητάς τους».

 

Η Stone Group International, είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος όμιλος εταιρειών που ασχολείται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και την εμπορία μαρμάρου σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη θεωρείται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λευκού επεξεργασμένου μαρμάρου και η ιστορία του καλύπτει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες άριστων κι αξιόπιστων συνεργασιών με πελάτες από όλες τις ηπείρους, σε περισσότερες από 80 χώρες. Οι διεθνείς του δραστηριότητες υποστηρίζονται από 4 εργοστάσια με πρωτοποριακό μηχανολογικό εξοπλισμό στη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και τη Βέροια, καθώς και 7 ιδιόκτητα λατομεία. Ο όμιλος απολαμβάνει ειδικές και αποκλειστικές συμφωνίες διανομής με μεγάλη ποικιλία  πληθώρα λατομείων και χρησιμοποιεί υψηλά πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

 

 

Σχετικά με τη SAP

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 345.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx  για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

 

Ακολουθείστε τη SAP  στην ιστοσελίδα: sap.com/greece, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook, Twitter & YouTube

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

 

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.: 210-9473956 Τηλ.: 211-7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr