>

Οι επιχειρήσεις οδεύουν με ταχείς ρυθμούς προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με SAP® Leonardo

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018H SAP ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πολλές εταιρείες  από διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας επιλέγουν ολοένα και περισσότερο το SAP® Leonardo , προσβλέποντας στην εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους , μέσω απλών διαδικασιών. Η SAP ανακοίνωσε, επίσης, τα νέα της προγράμματα που ενισχύουν την ταχεία ανάπτυξη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Life Sciences Oil & Gas και Mining.

Το SAP Leonardo επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομήσουν , με ταχείς ρυθμούς και χαμηλότερα ποσοστά ρίσκου για τις επιχειρήσεις, μέσω της αποδεδειγμένης  μεθοδολογίας και της καινοτόμου τεχνολογίας, δυνατοτήτων οι οποίες προσφέρονται  μέσω του ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου δικτύου των SAP Leonardo Centers. Το SAP Leonardo, βοηθάει τους πελάτες μέσω μιας προσέγγισης που έχει ως γνώμονα τον χρήστη και μπορεί να καθορίσει το επιθυμητό επιχειρηματικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια SAP Leonardo έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις σχετικές τεχνολογίες, όπως το Internet of Things, η μηχανική μάθηση (machine learning), το blockchain, και τα Big Data & analytics . Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας , η SAP συνεργάζεται με τους πελάτες της, με σκοπό να οικοδομήσουν από κοινού μέσα σε μερικές εβδομάδες, πρωτότυπες εργασιακές διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων τους , στις ανάγκες του τελικού χρήστη και στις ανάγκες του τμήματος ΙΤ.

Η εταιρεία SKF , η οποία έχει την έδρα της στην Σουηδία , είναι μία κορυφαία παγκόσμια εταιρεία που προμηθεύει ρουλεμάν, προϊόντα μηχατρονικής , συστήματα λίπανσης και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης , συμβουλευτικής και εκπαιδεύσεων. Η εταιρεία SKF χρησιμοποίησε το SAP Leonardo με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι παραγωγής θα μπορούσαν να διαχειριστούν τη ροή εργασίας τους, να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες, να διαχειριστούν τις προσδοκίες τους και να ελαχιστοποιήσουν τυχόν σφάλματα.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα συστήματά μας με μια απλή, διαισθητική λύση την οποία οι ομάδες μας μπορούν να υιοθετήσουν με ευκολία», δήλωσε ο Mikael Björk,  Global Template Lead στην SKF. «Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του design thinking, εντοπίσαμε γρήγορα τα εργαλεία τεχνολογίας που μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες μας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά».

Η εταιρεία Vale, η οποία έχει την έδρα της στην Βραζιλία, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της εξόρυξης μετάλλων , παγκοσμίως.   Η εταιρεία συνεργάστηκε με τη SAP στο πλαίσιο μίας ψηφιακής λύσης με στόχο να μειώσει τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων αγοράς που λάμβανε από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες ενδέχεται να καθυστερούσαν τη συντήρηση και τη λειτουργία των ορυχείων. Με τη χρήση του SAP Leonardo, η εταιρεία Vale δημιούργησε μία εφαρμογή για κινητά, η οποία ωφελεί στην αναγνώριση εικόνων με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των διαθέσιμων συμβάσεων. Αυτή η καινοτόμος λύση μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο σύστημα ERP της Vale, μέσω της πλατφόρμας SAP Cloud Platform, και η λειτουργία της να κλιμακωθεί σε όλες τις λειτουργίες της Vale.

«Σε διάστημα μόλις τεσσάρων εβδομάδων κατορθώσαμε να σχεδιάσουμε μια λύση με γνώμονα το χρήστη, η οποία ενισχύει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αγοράς  και συντήρησης», δήλωσε ο Hélio Mosquim, IT Innovation Manager στην Vale. «Η διαδικασία βοήθησε να εντοπίσουμε τα επιμέρους προβλήματα και να χαρτογραφήσουμε τις κατάλληλες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να τα αντιμετωπίσουμε πλέον αποτελεσματικά».

 

Οι λύσεις  SAP Leonardo μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με την ενσωμάτωση των λύσεων λογισμικού SAP, την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας και την ταχεία εφαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών μέσω  μεθοδευμένου σχεδιασμού. Οι πελάτες μπορούν να προχωρήσουν από την διαδικασία  brainstorming στην σχεδίαση επιχειρηματικών αξιών. Τα νέα συστήματα  επεκτείνουν τα ήδη διαθέσιμα συστήματα στους τομείς του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών προϊόντων, της παραγωγής , των χημικών ουσιών, των ταξιδιών και των μεταφορών  , των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των αθλητικών και ψυχαγωγικών βιομηχανιών. Οι νέες υπηρεσίες που προσφέρει η SAP εξυπηρετούν τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  • Lifesciences: συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης και της υποβάθμισης του προϊόντος και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εξοπλισμού μέσω των δυνατοτήτων του SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προϊόντων, των analytics και της μηχανικής μάθησης (machine learning)
  • Mining : συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους των οχημάτων , την βελτιστοποίηση των λειτουργιών του στόλου τους , μέσω των δυνατοτήτων του  συστήματος SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων σχετικά με τα οχήματα, των υπηρεσιών συντήρησης και analytics
  • Oil & Gas: συμβάλλοντας στη διαχείριση σύνθετου εξοπλισμού για τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών και τη βελτίωση των αποδόσεων μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει το SAP Leonardo, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συντήρησης , διαχείρισης των πόρων και analytics

 

«Οι πελάτες μας ωφελούνται από τα απτά κέρδη , τα οποία επιτυγχάνουν άμεσα και με ταχείς ρυθμούς μέσω των τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού, με χρήση του SAP Leonardo», δήλωσε η Mala Anand, President, SAP Leonardo. «Ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής καινοτομίας με αποδεδειγμένες μεθοδολογίες, με στόχο την επίτευξη ταχέων αποτελεσμάτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη».

 

Σχετικά με τη SAP

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 365.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx  για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κα Κατερίνα Σιπητάνου
Τηλ.: 210-9473956 Τηλ.: 211-7501232
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: ks@vando.gr