>

Οι οργανισμοί οδεύουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού με λύσεις SAP® SuccessFactors®

Αθήνα — 26 Νοεμβρίου 2018 — Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνας “Total Economic Impact™ of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 της εταιρείας Forrester Consulting, από την οποία προκύπτει πως ένας μέσος οργανισμός2 που επενδύει σε SAP® SuccessFactors® HCM Suite, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκομίσει $11 εκατομμύρια, σε συνολικά οφέλη, μέσα σε μία τριετία. Η μελέτη, η οποία  ανατέθηκε στην Forrester από τον Οργανισμό SAP SuccessFactors, ανέδειξε επίσης ότι η καθαρή παρούσα αξία (NPV) για έναν τυπικό οργανισμό που εφαρμόζει λύσεις SAP SuccessFactors θα μπορούσε ενδεχομένως να αγγίζει τα $5.8 εκατομμύρια, από τον περιορισμό στα κόστη, απόδοση των επενδύσεων (ROI) της τάξεως του 112% και απόσβεση της επένδυσης εντός εξαμήνου.

Σύμφωνα με την Forrester: «Βασιζόμενοι στην εμπειρία της Forrester, η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης  και το ROI, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές cloud σε επιχειρήσεις…  Ενώ μερικές λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, απαιτούν αντικατάσταση (‘rip and replace’) κατά την εφαρμογή τους, πελάτες οι οποίοι ερωτήθηκαν, σχολίασαν την ευελιξία των SAP SuccessFactors στην λειτουργία, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησής τους. Ο οργανισμός SAP SuccessFactors, βοήθησε κάθε πελάτη που συμμετείχε στην έρευνα να επιλέξει το κατάλληλο σημείο εκκίνησης και την πορεία εφαρμογής των λύσεων που απαντούν στις επιχειρηματικές του ανάγκες, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εναρμονίστηκε με την στρατηγική και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.»

Οι πελάτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Forrester δήλωσαν ότι επέλεξαν τις λύσεις  SAP SuccessFactors γιατί τους επιτρέπουν να θέσουν την στρατηγική τους σε εφαρμογή και να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, τις λειτουργίες, τη διαχείριση κινδύνων και την προσαρμοστικότητα της επιχείρησής τους. Τα κορυφαία προτερήματα που εντοπίζουν οι πελάτες στις λύσεις SAP SuccessFactors, περιλαμβάνουν:

  • Τις τυποποιημένες διαδικασίες HR εντός της εταιρείας, οι οποίες εγκαθιδρύουν μία ολοκληρωμένη πηγή πραγματικών δεδομένων, που επιτρέπει την επίτευξη της ενιαίας εκτέλεσης της στρατηγικής εντός της εταιρείας.
  • Την πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real-time data), η οποία επιτρέπει στους managers να διαχειρίζονται τις ομάδες ψηφιακά, από διαφορετικές τοποθεσίες, δίνοντας τους την δυνατότητα για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία.
  • Την εισαγωγή self-service διαδικασιών για τους υπαλλήλους, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό να διαχειρίζεται τις προσωπικές του πληροφορίες και τα εταιρικά τους προνόμια.
  • Τις ψηφιοποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες ‘απελευθερώνουν’ το προσωπικό από επαναλαμβανόμενες τυπικές χειρωνακτικές εργασίες, ώστε να μπορούν να εστιάσουν σε δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία.
  • Το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αποκτά τη δυνατότητα να είναι στρατηγικός σύμμαχος της επιχείρησης.

«Κατά την άποψή μας, η ολοκληρωμένη μελέτη της Forrester αποδεικνύει ότι οι λύσεις SAP SuccessFactors μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε καλύτερη εμπειρία για τους εργαζομένους αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία», δήλωσε ο Greg Tomb, SAP SuccessFactors President. «Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι βοηθούμε τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των εργαζομένων τους, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών τους και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την μελέτη Forrester Total Economic Impact™ (TEI) εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα SAP SuccessFactors website και στο SAP News Center. Ακολουθήστε τις λύσεις SAP SuccessFactors στο Twitter @SuccessFactors και την SAP  @sapnews.

  1. 1. Η μελέτη Total Economic Impact™ of SAP SuccessFactors HCM Suite, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Forrester Consulting από το Σεπτέμβριο του 2018, για λογαριασμό των SAP SuccessFactors, μετρά αντικειμενικά τα οικονομικά οφέλη, το κόστος και τους κινδύνους για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις SAP SuccessFactors. Ο αντίκτυπος αξιολογήθηκε μέσω τεσσάρων βημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας επιμέλειας και συλλογής δεδομένων από τα ενδιαφερόμενα μέρη SAP SuccessFactors, συνεντεύξεις πελατών, κατασκευή οικονομικού μοντέλου βασισμένου σε εισροές πελατών και αποχρώσεις του κλάδου και, τέλος, ανάπτυξη της τελικής περιπτωσιολογικής μελέτης για το ROI των επιτυχημένων παραγόντων SAP λύσεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ΤΠ.
  2. 2. Για να κατανοήσει καλύτερα τα οφέλη, το κόστος και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση, η Forrester διενήργησε σε βάθος συνεντεύξεις με έξι πελάτες, με εμπειρία δυόμισι και πέντε ετών, χρησιμοποιώντας διάφορα εξαρτήματα λύσεων της SAP SuccessFactors HCM Suite. Για αυτή τη μελέτη ΤΕΙ, η Forrester δημιούργησε έναν σύνθετο Οργανισμό για να απεικονίσει τα ποσοτικά προσδιορίσιμα οφέλη και το κόστος της επένδυσης στην SAP SuccessFactors HCM Suite. Με βάση τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων πελατών, ο σύνθετος οργανισμός είναι μια παγκόσμια επιχείρηση στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έχει έδρα στις ΗΠΑ και απασχολεί 20.000 εργαζομένους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και την Ασία και τον Ειρηνικό. Χρησιμοποιεί το SAP SuccessFactors HCM Suite για τρία χρόνια για να ενσωματώσει τις δραστηριότητές του στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

 

Σχετικά με τη SAP

 

Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών εφαρμογών, η SAP βοηθά εταιρίες όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας να λειτουργούν καλύτερα. Από το γραφείο εξυπηρέτησης μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, από την αποθήκη μέχρι τη βιτρίνα του καταστήματος και από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μέχρι τις κινητές συσκευές, το λογισμικό της SAP δίνει στους ανθρώπους και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποδοτικά και να χρησιμοποιούν τις επιχειρησιακές πληροφορίες πιο αποτελεσματικά ώστε να παραμένουν μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της SAP επιτρέπουν σε περισσότερους από 345.000 πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com.

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Ακολουθείστε τη SAP  στην ιστοσελίδα: sap.com/greece, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook & Twitter

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κος Νίκος Πατρινός
Τηλ.210-9473956 Τηλ.: 211- 7249000
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: np@vando.gr

 

H SAP ανακηρύχθηκε ως Ηγέτης στον τομέα B2B και B2C Commerce Suites από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών