>

Η SAP υλοποιεί την οδηγία της Α.Α.Δ.Ε. για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Την πλήρη διασφάλιση των πελατών της προσφέρει η SAP μέσω της λύσης SAP for eBooks

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020 – Η SAP παρουσιάζει τη λύση SAP for eBooks, μια νέα πρόταση η οποία στοχεύει στην ομάλη και γρήγορη αφομοίωση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με την υποχρεωτική υιοθέτηση του μέτρου για τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA)» από τις επιχειρήσεις.

Με κύριο γνώμονα τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί έως και σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η SAP αναπτύσσει το SAP for eBooks ώστε όλοι οι πελάτες της να μπορέσουν να συμμορφωθούν με την οδηγία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων άμεσα.

Η λύση SAP for eBooks αυτοματοποιεί, τυποποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA)». Η πρόταση της εταιρείας είναι πλήρως ελληνικοποιημένη. Προσφέρεται με ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από την διεθνή αγορά, τόσο για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών εγγράφων αποστολής/ παραλαβής όσο και για τη διασφάλιση της επιτυχούς διασύνδεσης των SAP συστημάτων με τη φορολογική αρχή.

Στα βασικά οφέλη της λύσης περιλαμβάνονται η πλήρης αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής της εκάστοτε επιχείρησης και η αύξηση της αποδοτικότητας των χρηστών μέσω της αξιοποίησης του ίδιου περιβάλλοντος SAP. Επιπλέον, το SAP for eBooks συμβάλλει στη μείωση του διαχειριστικού κόστους καθώς προσφέρει δυνατότητες κεντρικής παρακολούθησης και ελέγχου του συνόλου των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας. Εναρμονίζεται μάλιστα πλήρως με τα SAP back-end συστήματα που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω εγγενούς διασύνδεσης με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις SAP.

Για την SAP, κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι η λύση που έρχεται να συστήσει στην ελληνική αγορά έχει ήδη υλοποιηθεί σε πλήθος άλλων χωρών. Συνεπώς, διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της.

Η κα. Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer, SAP Hellas, Cyprus & Malta, δήλωσε σχετικά: «Με αφορμή το νέο τοπίο που διαμορφώνεται σχετικά με τον τρόπο που θα συναλλάσονται οι εταιρείες στη χώρα μας με τις φορολογικές αρχές, η SAP αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πως αποτελεί τον πιο έμπιστο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Η λύση SAP for eBooks, μια πρόταση η οποία συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας καθώς έχει υλοποιηθεί σε πολλές άλλες χώρες, εγγυάται την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση SAP for eBooks μπορείτε να μπείτε στο link SAP for eBooks  ή να απευθυνθείτε στη SAP Hellas.

Επισκεφθείτε το SAP News Center. Ακολουθήστε μας σε Facebook & Twitter.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

SAP Hellas V+O Communication
Kα Αριάννα Μάντζιου Κος Νίκος Πατρινός
Τηλ.210-9473956 Τηλ.: 210- 7249000
Εmail: a.mantziou@sap.com Email: np@vando.gr