Οργανωτικές αλλαγές στην SAP Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Αναβαθμισμένος ρόλος για τέσσερα στελέχη της εταιρίας Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017 — Με στόχο να αλλάξουμε τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε να λειτουργεί καλύτερα, διευκολύνοντας τις…

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Ακολουθήστε τις ειδήσεις SAP

WhatsApp ενημερώσεις

Εγγραφή