>

Η SAP ανακοινώνει βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που θα διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο

Αθήνα, 17 Μαϊου 2021 – Καθώς η πανδημία υποχωρεί και η επιστροφή των εργαζομένων στους τόπους εργασίας τους είναι πλέον θέμα χρόνου, η SAP ανακοίνωσε…

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Ακολουθήστε τις ειδήσεις SAP

WhatsApp ενημερώσεις

Εγγραφή