Az SAP bemutatja ágazatvezető integrációs és alkalmazásplatformját, az SAP NetWeaver-t

Január 21, 2003 által SAP News 0

A teljes körű interoperabilitást nyújtó platform a Microsoft .NET és az IBM WebSphere környezetekkel is együttműködik

Walldorf (Németország)Az SAP AG (NYSE: SAP) bejelentette heterogén informatikai környezetek kezeléséhez kifejlesztett, ágazatvezető integrációs és alkalmazásplatformja soron következő elemeinek bevezetését. Az SAP NetWeaver segítségével a felhasználó szervezetek zökkenőmentesen elvégezhetik különböző technológiákhoz és szervezetekhez tartozó emberi erőforrásaik, információik és üzleti folyamataik integrálását. Az új technológiát még magasabb szintre emelve, az SAP teljes körű együttműködést biztosít a Microsoft .NET és az IBM WebSphere (J2EE) felé – ezzel elérhetővé teszi ügyfelei számára a heterogén környezetek menedzseléséhez szükséges rugalmasságot, továbbá egyszerűbb és költségtakarékosabb működésükhöz is hozzájárul.

Az SAP NetWeaver az SAP megoldásainak bevetésre kész, szolgáltatásorientált platformja, amely a cég ma bemutatott vállalati alkalmazásmodelljére, az új ESA-architektúrára (Enterprise Services Architecture) épül. A mySAP Technology 2001-es bevezetésekor az SAP az elsők között biztosított ügyfeleinek kollaboratív működést támogató technológiai platformot. Mostantól az SAP bevált technológiakészletének fejlett iterációjaként értelmezhető SAP NetWeaver alkotja az SAP megoldáskínálatának gerincét, és teremti meg azt a komplett, nyílt és rugalmas infrastruktúrát, amelynek segítségével a vállalatok új értékhez juthatnak meglévő informatikai beruházásaikból. “A Microsoft és az SAP hosszú távú, sikeres partnerkapcsolatára építve gondoskodunk arról, hogy a NetWeavert alkalmazó megoldások egytől egyig fejleszthetők legyenek Microsoft .NET környezetben” – nyilatkozta Eric Rudder, a Microsoft fejlesztői üzletágának elnökhelyettese. “Az ESA-architektúra teljes körű hozzáférhetőségének köszönhetően ügyfeleink maximálisan kihasználhatják a Microsoft .NET produktivitását és teljesítményét az üzleti reagálókészségüket javító megoldások összekapcsolása, testre szabása és továbbfejlesztése terén.” “Nagy örömünkre szolgál, hogy támogatásunkkal mi is közreműködhetünk az SAP NetWeaver bevezetésében” – hangsúlyozta Bruce Harreld, az IBM stratégiai elnökhelyettese. “Ahhoz, hogy segíteni tudjuk ügyfeleinket az igény szerinti, rugalmasan alakítható üzleti működés megteremtésében, újfajta együttműködést, partnerkapcsolatot kell kidolgoznunk az informatikai ágazatban. Izgatottan várjuk, hogy az SAP-val régóta fennálló kapcsolatunkra építve – a technológiai szakértelem mellett – kézzelfogható üzleti értékhez juttathassuk ügyfeleinket.”

Az SAP, az IBM és a Microsoft nemrégiben közös technológiai központokat állított fel az SAP NetWeaver alkalmazását célzó ügyfélprojektek, valamint az új platform és az IBM WebSphere, illetve a Microsoft .NET közötti integráció támogatási és szakértői hátterének biztosítására. “Az informatikai költségvetés korlátaira való tekintettel a vállalatok a költségcsökkentést és a produktivitás-növelést tekintik elsődleges céljuknak” – emelte ki Joshua Greenbaum, a kaliforniai Daly City vállalati alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadásért felelős igazgatója. “Ehhez pedig olyan, webszolgáltatásokra és egyéb szabványokra épülő, rugalmas és átfogó technológiai platformra van szükségük, amely képes ösztönözni az innovációt és támogatja a heterogén alkalmazások integrálását. Az SAP NetWeaverrel a fenti cél megvalósítható, hiszen a vállalatok a technológiai alapok megváltoztatása nélkül, az informatikai környezet tetszőleges szintjén hozhatják létre és fejleszthetik tovább üzleti folyamataikat.”

Átfogó integrációs és alkalmazásplatform

A NetWeaverrel az SAP két továbbfejlesztett képességet vezet be: a composite application framework-öt és a törzsadatkezelést. E képességek révén az új technológiacsomag egyértelműen felülmúlja a mySAP Technology által kínált lehetőségeket. A NetWeaverbe épített összetett alkalmazáskerettel az SAP és partnerei keresztfunkcionális üzleti folyamatokat megcélzó, új alkalmazásokat fejleszthetnek ki különféle eszközök, keretek, szabályok és módszertanok segítségével. A NetWeaver tartalmaz például egy olyan objektumhozzáférési réteget, amely segítségével az ügyfelek a háttér heterogenitásán felülemelkedve, egységes fejlesztési és bevezetési környezetet hozhatnak létre. Az SAP NetWeaver törzsadatkezelési (MDM) szolgáltatásokat is biztosít. Az MDM az első olyan szabványosított megoldás, amelynek célja a több rendszerből, fizikai helyszínroől és szállítói háttérből érkező adatok integrálása által felvetett, kiterjedt problémakör rendezése. A heterogén informatikai környeztek adatainak konszolidálását, összehangolását és központi kezelését támogató MDM a vállalati hálózat egészében garantálja az információk integritását.

Az SAP NetWeaver további jellemzői:

 • többcsatornás hozzáférés – webes és mobil hozzáférés a vállalati rendszerekhez vezetékes és vezeték nélküli
  környezetben
 • nagyvállalati portál – egységes belső és külső felhasználói
  felületek webböngészon keresztül, szerepalapú rendszerben
 • együttműködés
  valós idejű és aszinkron, moderált, illetve szabad felhasználói
  kommunikáció
 • üzleti információk – infrastruktúra a különböző vállalati
  szintek strukturált üzleti információinak kinyeréséhez, összesítéséhez és
  elemzéséhez
 • tudásmenedzselés – az ismeretek biztosítása és menedzselése
  érdekében egységes rendszerbe foglalja a strukturálatlan
  információforrásokat (a dokumentumkezelést, a fájlszolgáltatásokat, az
  XML-anyagokat)
 • integrációbrókeri szerep – a külső és belső folyamatok
  integrálásához, XML-üzenetátvitel segítségével
 • üzleti folyamatok kezelése
  üzleti folyamatok tervezése, fejlesztése, végrehajtása, figyelése és
  menedzselése a kibővített vállalati körön belül
 • J2EE/ABAP – JAVA vagy ABAP
  nyelven megírt, rendkívül biztonságos, natív webszolgáltatások biztosítása,
  együttműködés a Microsoft .NET-tel és az IBM WebSphere-rel; adatbázis- és
  operációsrendszer-függetlenség – valamennyi releváns platformon nyitott és
  muködtethető
 • életciklus-menedzselés – a teljes szoftverháttér fejlesztése,
  összeállítása, modellezése, tesztelése, bevezetése és menedzselése.
  “Az előcsomagolt integrációs és üzleti tartalom kulcsszerephez juttatja az
  SAP NetWeavert működésünk sikere szempontjából” – nyilatkozta Bruce Decock,
  az LSI Logic elnökhelyettese és informatikai vezérigazgató-helyettese. “Az
  SAP ezúttal a NetWeaverrel bizonyítja, hogy az egész piacot megelőzve képes
  előrukkolni a folyamatosan változó ügyféligényeket kielégítő megoldásokkal.”

Az SAP NetWeaver költségmegtakarítást biztosít

Elismert tény, hogy a vállalatoknál mostanában központi költségtényezőként esik latba az integrációs kihívások kezelése. Ha egy cég a napjainkra jellemző heterogén környezetben a lehető legjobb minőséget szem előtt tartva válogatja össze integrációs megoldásait (pl. különböző szállítóktól szerzi be portálját és üzleti információs rendszerét), hamarosan szembesül az eltérő technológiák integrálásából adódó ijesztő problémákkal. A kívánt üzleti előny kiaknázásához először a technológiák együttműködését kell biztosítania. Ráadásul az integráció nehézségei nem csupán induláskor, hanem a megoldások életciklusának minden szakaszában jelentkeznek.

Az SAP NetWeaver és a hozzá hasonló integrált platformok feleslegessé teszik a költségeket felduzzasztó egyedi integrációt. A különféle független szoftverszállítók technológiáinak és formátumainak kezeléséhez szükséges integráció szintén lényeges költségtényező. Amellett, hogy valamennyi szinten (tehát az emberi erőforrások, az információk és a folyamatok szintjén egyaránt) teljes körűen képes együttműködni a .NET-tel és a WebSphere-rel, az SAP NetWeaver – nyílt architektúrája és platformpartner-hálózata révén – más szállítók alkalmazásai felé is kulcsrakész integrációt nyújt. Az SAP NetWeaver segítségével ráadásul a vállalatok szervezetük valamennyi szintjén, az összes informatikai területen jobban tudják hasznosítani munkatársaik meglévő szakértelmét – ezáltal pedig a munkaerő-felvételi és -megtartási, illetve az oktatási költségek terén is megtakarításokra számíthatnak.

SAP NetWeaverrel támogatott üzleti megoldások szállításakor az SAP előkonfigurált üzleti tartalommal (felhasználói szerepekkel, osztályozással, riportokkal, lekérdezésekkel, üzletifolyamat-sablonokkal) látja el az egyes megoldásokat. Ezek segítségével az ügyfelek jóval rövidebb időn belül élvezhetik az új megoldás bevezetéséből eredő előnyöket. Az SAP NetWeaver teljes mértékben kiaknázza azt a tapasztalati bázist, amelyet a világ vezető alkalmazásmegoldás-szállítója több mint 19 000 vállalat üzleti kihívásainak kezelése során halmozott fel. Az SAP tapasztalatai a használat, a változtatás és a skálázás egyszerűségét (tehát használhatóságot, az adaptálhatóságot/kiterjeszthetőséget, és a skálázhatóságot) egyaránt lefedik. E tényezők külön-külön és együtt is komoly súlyt képviselnek a költségszámítási képletben. Az SAP a fenti területek mindegyikén költségmegtakarításhoz tudja juttatni ügyfeleit. “Az SAP NetWeaver stratégiai értékteremtő tényezővé teszi az informatikai eszközöket a vállalati működésben” – mutatott rá Shai Agassi, az SAP executive board tagja. “A puszta technológia nem képes kezelni napjaink összetett üzleti folyamatait. Ehhez olyan komplett integrációs és alkalmazásplatform szükségeltetik, amely új értéket tud teremteni a meglévő technikai beruházások és ismeretek alapján. Az SAP NetWeaver és az Enterprise Services Architecture kifejlesztésével az SAP megteremtette azt a modellt, amelyet követve a vállalatok kézzelfogható üzleti valósággá alakíthatják a webszolgáltatások koncepcióját, és ezzel együtt működési költségeiket is mérsékelhetik.”

Az SAP NetWeaverre épülő üzleti megoldások

Az ESA megvalósításának elorehaladtával az SAP valamennyi megoldása az SAP NetWeaver platformra fog épülni. Az új alkalmazások és megoldások kifejlesztése az ESA-architektúra alapján történik, és minden esetben az SAP NetWeaver biztosítja a modell alkalmazásához szükséges technológiai platformot. Az SAP xApps keresztalkalmazások szállításával az SAP máris megkezdte az ESA-architektúrában rejlő lehetőségek gyakorlati hasznosítását. Az új, összetett alkalmazáscsomag elemei zökkenomentesen illeszkednek a felhasználó vállalat meglévő informatikai környezetébe. Az első SAP xApp keresztalkalmazás, a Resource and Program Management (xRPM) globális szintű bevezetésére 2002 decemberében került sor, és az idén számos további xApps megoldás megjelenése várható. Az SAP és partnervállalatai által kifejlesztett xApps alkalmazások konkrét üzleti folyamatokat vesznek célba – pl. a fejlett portfólió-menedzselést, az üzemi karbantartás-menedzselést, a fúzió után integrációt – és olyan új funkciókat tesznek elérhetővé, amelyek a vállalaton belül és kívül működő rendszerekből származó információkra és szolgáltatásokra épülnek.

Az SAP NetWeaver előnyei már ma is elérhetők

Az SAP ügyfelei háromféle módon élvezhetik az SAP NetWeaver platformban rejlő előnyöket. Először is, komplett üzleti megoldáskészletének technológiai alapplatformjaként az SAP már ma is szállítja az SAP NetWeavert. Másodsorban, az SAP ügyfelei konkrét integrációs feladataik megoldásához is igénybe vehetik az SAP NetWeavert (pl. a mySAP Enterprise Portal és/vagy a mySAP Business Intelligence esetében). Végül pedig, az SAP NetWeavert stratégiai integrációs és alkalmazásplatformként használó ügyfelek új értéket nyerhetnek ki meglévő heterogén rendszereikből (pl. ha e platform segítségével kívánják szervezetük minden szintjén integrálni és kiterjeszteni meglévő rendszereiket). A törzsadatkezelési szolgáltatások 2003 harmadik negyedévében lesznek az SAP ügyfelei számára elérhetők. Az SAP már ma is szállítja megoldásaihoz az SAP NetWeavert. A jelenlegi ügyfelek az új alkalmazásváltozatok részeként juthatnak hozzá az új platformhoz, amely valójában nem jelent helyettesítő technológiát – sokkal inkább a rendes frissítési folyamat részének tekinthető.