A lengyel hadsereg az SAP-t választotta

Egységes informatikai háttér a 100%-os interoperabilitásért

Walldorf (Németország)A közelmúltban döntött a Lengyel Védelmi Minisztérium hogy honvédelmi logisztikai folyamatai modernizációjának érdekében az SAP mySAP Aerospace and Defence integrált informatikai megoldását vezeti be. A hosszas kiválasztási folyamat során az SAP védelmi megoldása a NATO hadseregekben meglévő referenciák, a bevezetési kockázatok minimalizálhatósága, és a rendszer hosszú távú üzemeltetésére adott biztosítékok alapján bizonyult előnyösebbnek.

A kialakítandó honvédségi rendszerekkel szemben támasztott követelmények általában azonosak, így a NATO-n belül is az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

 • A százszázalékos interoperabilitás – a felhasználók közötti, alkalmazási
  környezettől, eszközöktől és informatikai erőforrásoktól független szabad
  információtovábbítás, -átalakítás és -feldolgozás lehetősége.
 • A közös működési környezet az alkalmazások hordozhatóságát biztosító –
  interfészeket, szolgáltatásokat, protokollokat és támogatott formátumokat
  leíró – szabványok jóváhagyott összessége.
 • A rugalmas, moduláris informatikai berendezések, azaz kompatibilis,
  interoperábilis hardver-, szoftver-, adatbázismodulok és megfelelő védelmi
  eszközök. A cél, hogy a rugalmas, moduláris alkalmazások – az igényeknek
  megfelelő információgyűjtő, -továbbító, -feldolgozó és vezetési elemekből
  összeállítva – az egyes harcoló egységek speciális környezetéhez és
  szükségleteihez igazíthatók legyenek.
 • A horizontális és vertikális vezetés, vagyis a harcoló egységek lehetősége
  az információk továbbítására és cseréjére bármely személlyel és
  szervezettel, a koordinációhoz szükséges bármely megfelelő formában (ez
  lehet adat, hang, videó vagy ezek kombinációja).
 • Az automatikus adatmódosítás lehetősége, azaz az a folyamat, amelynek során
  az infoszféra kiválasztott elemei – információforrások, -adatfeldolgozó és
  -elosztó rendszerek – automatikusan módosítják az egyes harcoló egységek
  adatbázisait.
 • Az igény szerinti adathozzáférés lehetősége, mely lehetővé teszi a harcoló
  egységek számára, hogy bárhonnan, bármikor, bármely számukra szükséges
  információt megszerezhessenek a globális informatikai hálózatból, majd az
  így megszerzett információt az igényeiknek megfelelő időben és formában
  megjelenítsék.
 • A valós idejű döntéstámogatás lehetősége, mely hatékony segítséget nyújt a
  valós idejű és hatékony döntésekhez szükséges információk párbeszédes
  kezelésére és megjelenítésére többek között a szakértői és döntéstámogató
  rendszerek, a felderítési forrásokból származó információk gyors értékelése,
  az integrált, rugalmas és gyors tervezési eszközök, valamint a multimédia
  technológia segítségével.

A lengyelországi projekt első fázisának indulásakor a hadsereg 670 felhasználó számára vezeti be két év alatt a logisztikai reálfolyamatokat támogató SAP modulokat.