Az SAP nyílt integrációs és alkalmazási platformja az SAP NetWeaver

Január 28, 2004 által SAP News 0

Az SAP élvonalbeli integrációs és alkalmazás platformja alacsonyabb összköltséget eredményez és megbízható technológiai platformot nyújt az iparágvezető SAP- és partnermegoldások számára

Walldorf (Németország)Az SAP 2003. januárjában mutatta be nyílt integrációs és alkalmazási platformját, melyet mára egyre több vállalat használ növekvő hatékonysági mutatók mellett. Az SAP NetWeaver által kiaknázható üzleti előnyök – a növekvő produktivitás, a csoportmunka és együttműködés terén megnövelt funkcionalitás, valamint a vállalati információk gyorsabb elérése – valamennyi ügyfél számára kulcsfontosságúak.

Az SAP NetWeaver testesíti meg a korábbi mySAP Technology új generációját, amely az SAP Enterprise Service Architecture technológiai alapját képzi. Az Enterprise Service Architecture (ESA) lehetővé teszi – egy heterogén információs környezeten belül – részlegeket vagy vállalatokat átfogó, üzleti folyamatok kialakítását, csökkentve ezzel a rendszer összköltségét (TCO), melyben jelentős szerepe van a támogatási költségnek. Az ESA a Web szerviz koncepciót egy szolgáltalás alapú, vállalatot átfogó üzleti architektúrává terjeszti ki. A szolgáltatás alapú architektúrákat (Service-Oriented Architecture) általánosságban az állandóan növekvő integrációs problémák megoldási útjaként tekintik, amely magasabb szintű rugalmasságot és bővíthetoséget biztosít az IT megoldásokhoz. Az SAP szolgáltatás-alapú architektúrája teljes mértékben együtt tud működni és kiterjeszthető a Microsoft .NET és az IBM WebSphere megoldásokkal, ezzel egységesítve és összekapcsolva embereket, üzleti objektumokat, információkat, szolgáltalásokat és folyamatokat technológiákon és szervezeteken átívelően.

Az SAP NetWeaver adta lehetőségekkel a vállalatok heterogén rendszereiket költséghatékonyabban tudják adat és alkalmazás szinten integrálni, valamint alacsonyabb változtatási és fejlesztési költségek mellett, a meglevő alkalmazásaik felhsználásával új alkalmazásokhoz juthanak. Az SAP NetWeaverrel az új megoldások lehetővé teszik a teljes értékláncra kiterjedő üzleti folyamatok teljeskörű menedzselését az alattuk lévő technológiai platform módosítása nélkül. Az SAP NetWeaver úgy került kifejlesztésre, hogy az a korábbi vállalati rendszerekkel a legszélesebb körű együttműködésre legyen képes. Az SAP NetWeaver egyik legjelentősebb tulajdonsága, hogy integrálja a vállalat különböző szoftvermegoldásait a vállalaton belüli és a vállalatok közötti üzleti folyamatok egységes leképezése érdekében. A vállalatoknak így lehetőségük nyílik arra, hogy az egész termelési láncot egy átfogó számítógépes rendszer segítségével végigkövessék, valamint a részterületeken keletkező információkat egységes formában jelenítsék meg a felhasználóknak. Az SAP NetWeaver arra is lehetőséget biztosít, hogy a partnereiket is bevonják az integrációs körbe jelentősen leegyszerűsítve ezzel többek között a szállítói és a vevői kapcsolattartást. Nagyobb partnerek esetén ez mindkét félnél teljeskörű integrációt jelenthet. Sok esetben egy vállalat vállalja magára az integrátori feladatokat, a többiek pedig webes felületeken keresztül kapcsolódnak rendszeréhez.

A 2003 elején bemutatott SAP NetWeaver valójában a korábbi mySAP rendszerből származó tapasztalatok összegzése, amely így kiforrottabb és korszerűbb megoldást kínál az integrációs problémákra. A rendszer elsősorban nagyobb vállalatoknak ajánlható – a felhasználók köre gyors ütemben gyarapodik, Magyarországon is egyre több az érdeklődő , a kis- és középvállalatok pedig kapcsolódási pontok lehetnek ebben a folyamatban. Ez utóbbit támogatják a web-alapú megoldások is.

Az SAP NetWeaver komponensei

Web Application Server (WAS)
A legalsó szint az aplikációs szint, amely egy részét a Web alkalmazás szerver (Web Application Server) képez. Az SAP báziskomponenséből “kifejlődött” WAS az ABAP fejlesztői környezet mellett J2EE környezetet is támogat.

Life-cycle Management
Egy új szoftver fejlesztéséhez nemcsak fejlesztési környezetre van szükség, hanem a szoftver-életciklus minden fázisát is megfelelően kell irányítani. Ebben nyújt segítséget a Life-cycle Management, amely a tervezéstől, a fejlesztésen, tesztelésen, verziókövetésen keresztül egészen a szoftver üzemeltetéséig adminisztrációt és módosításkezelést biztosít.

Composite Application Framework (CAF)
A fejlődés megköveteli a technológiai platfomoktól azt, hogy új alkalmazások, szoftverek fejlesztése mellett lehetőség legyen arra is, hogy meglévő alkalmazások részeiből új, összetett alkalmazásokat lehessen kialakítani. Ezzel lehetőség nyílik új üzleti folyamatok leképezésére párhuzamosan a meglévő informatikai rendszerek jobb kihasználásával. Ezt a lehetőséget az SAP NetWeaver keretén belül a Composite Application Framework komponens biztosítja.

SAP Exchange Infrastructure (XI)
Különböző alkalmazások között az integrációt a folyamatintegrációs szint valósítja meg. Az Integration Broker komponens biztosítja az XML-/SOAP-kommunikációt. Olyan szoftver-komponenseket, interfészeket és mapping-szabályokat definiál, amelyek nyílt standardokon alapulnak. A Business Process Management komponens szolgál a heterogén rendszerkörnyezetben működő üzleti folyamatok koncepciójáért és az üzemeltetéséért.

SAP Business Intelligence (BI)
A folyamatok integrálása mellett szükséges az információk megfelelő összekapcsolása is. Az SAP NetWeaver technológiai platformban ezt a szerepet az információintegrációs szint végzi. A Business Intelligence komponens összekapcsolja, analizálja és felosztja a vállalatkritikus információkat. Olyan eszközöket kínál, amelyek interaktív riportok és alkalmazások kialakítását teszi lehetővé. Így a vállalat döntéseihez szükséges adatok megfelelő struktúrában, naprakészen állnak a rendelkezésére.

SAP Knowledge Management (KM))
Egy vállalat életében számos dokumentum, prezentáció, textadat készül, amelyekhez gyors hozzáférést kell biztosítani a felhasználók részére. A Knowledge Management komponens olyan keresofunkciókat, tartalom menedzsmentet, osztályozási lehetőségeket és work-flow funkciókat biztosít, amelyek támogatják a dokumentumok kezelését egy heterogén rendszerkörnyezetben.

SAP Master Data Management (MDM)
Napjainkban nagy problémát jelent a vállalatok életében az, hogy különböző rendszerekben ugyanazt jelentő törzsadatok másképpen vannak eltárolva. Ügyfélinformációk gyakran pontatlanul és eltérően terjednek el a különböző alkalmazási rendszerekben. Ennek az információnak a konszolidációja nélkül a folyamatok csak a lokálisan elérhető információkon alapulnak, amelyek sokszor nem teljesek vagy elavultak. A harmonizált ügyféladatok döntőek lehetnek a vállalat sikerében egy ügyfélorientált környezetben mind költséghatékonyság, mind ügyfélhűség tekintetében. Az SAP NetWeaver Master Data Management komponense egy olyan megoldást biztosít, amely integrálja az adatokat egy heterogén rendszerkörnyezetben.

SAP Enterprise Portal (EP)
Miután a technológiai platform biztosítja a megfelelő eszközöket új alkalmazások és szoftverek fejlesztéséhez, összekapcsolja különböző rendszereken keresztül az üzleti folyamatokat, valamint biztosítja a heterogén rendszerekben megtalálható információk integritását, szükséges a felhasználó felé egy olyan kapcsolatot kialakítani, amelyen keresztül személyre szabott hozzáférés biztosított a létező információkhoz. Az SAP NetWeaver platformban ezt a személyi integrációs szint valósítja meg. Itt található a Portal komponens, amely egységes és szerep alapú hozzáférést biztosít a heterogén környezethez. Mivel a Portal mindenfajta információt felölel, használatával a munkatársak gyorsan oldhatják meg feladataikat.

Az SAP NetWeaverre épülő SAP megoldások

A mySAP Bussines Suite komponenseinek (ERP, CRM, SCM, SRM, PLM) legfrissebb verziói már az SAP NetWeaver technológiára épülnek. Az integráció révén a mySAP CRM ügyfelek egyetlen platformon belül aknázhatják ki a széleskörű integráció elonyeit. Az SAP NetWeaverrel a mySAP SCM vásárlók még hatékonyabban elemezhetik szállítóilánc-adataikat (SAP Business Intelligence) és integrálhatják a mySAP SCM-et a szállítóknak a tűzfalon kívül futó alkalmazásaival (SAP Exchange Infrastructure). A mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) legfrissebb változata pedig a SAP NetWeaver nagyteljesítményű funkcióit használja fel az együttműködés biztosítására (SAP Enterprise Portal), az információ harmonizálására (SAP Master Data Management) és a vállalatok összekapcsolására szállítóikkal (SAP Exchange Infrastructure). A mySAP ERP az SAP NetWeaver portálfunkcióira épít a használat leegyszerűsítése és az oktatási költségek csökkentése érdekében és kiaknázza adatcsere-infrastruktúráját a nem-SAP megoldásokkal való költséghatékony integráció érdekében.

SAP NetWeaver az ügyfelek szemszögéből

Az SAP NetWeavert elsőként alkalmazó ügyfelek közül az egyik leghíresebb internetes biztonságtechnológiai vállalat, a Check Point Software Technologies az értékesítési csapat produktivitásának növelésére alkalmazza a platformot. A Check Point az SAP NetWeaver két komponensét, az SAP Enterprise Portalt (SAP EP) és az SAP Web Application Servert (SAP Web AS) helyezte üzembe, hogy átfogó platformhoz jusson az üzleti szempontból fontos információk személyes hozzáférésének biztosításához. Az SAP NetWeaverrel a Check Point immár hatékonyabban képes kihasználni meglévő szolgáltatásait és alkalmazásait, alkalmazottai pedig gyorsabban reagálhatnak az ügyfelek igényeire azokkal az eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a vállalati adatok közötti gyors és intuitív navigációt. A Sasol (Dél-Afrika egyik vezető globális petrolkémiai csoportja) az SAP NetWeaver platform teljes bevezetésén munkálkodik. Eddig az SAP Enterprise Portal, az SAP Business Intelligence (SAP BI) és az SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) rendszereket állították hadrendbe, de már készülnek az SAP Web Application Server következő verziójának bevezetésére is. A Sasol az SAP NetWeaverrel támogatja együttműködő gyártásfelügyeleti rendszerét, s a tervek szerint 2004 decemberére több mint 27 ezer “valós” portálfelhasználója lesz. Az SAP portálmegoldás révén a Sasol alkalmazottai a vállalat számos különálló rendszerének információit tekinthetik meg egy helyen, és értelmezhetik az eredményeket meghatározott teljesítménymetrikák alapján. Az SAP NetWeaverrel a Sasol optimalizálta átfogó SAP környezetét és kézben tartja a teljes információkezelési és technológiai környezetét.

Az SAP NetWeaverről
Az SAP NetWeaver átfogó integrációs és alkalmazásplatform, amely a teljes élettartamra vetített összköltség (TCO) csökkenését eredményezi azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók, az információk és az üzleti folyamatok integrációját és szervezését a szervezeti és technológiai határokon keresztül is. A rendszer úgy készült, hogy teljesen nyílt legyen és együttműködjön más platformokkal, mint a Microsoft .Net vagy az IBM WebSphere. Az SAP NetWeaver a mySAP Business Suite és az SAP xApps csomagolt, kompozit alkalmazások technológiai alapja, amely maximális megbízhatóságot, biztonságot és méretezhetőséget biztosít a létfontosságú üzleti folyamatok támogatásához a mai adaptív üzleti világban.