SAP-t választott a cseh uniós intézmény

Június 2, 2004 által SAP News 0

Sikeres implementáció a gyors döntéshozatal, az adatok és ügymenet átláthatósága

PrágaA cseh Országos Mezőgazdasági Intervenciós Alap, amely májustól az Európai Unió költségvetéséből kapott agrártámogatások kifizető ügynökségének szerepét tölti be Csehországban, 2003 szeptember végén az SAP IS-PA megoldását választotta a támogatások elosztásának lebonyolítására. A program egyszerre funkcionál alkalmazásként és információs portálként, képes az adminisztratív teendők lebonyolítására, kifizetések végrehajtására, valamint működési jelentések és elemzések készítésére mind az EU, mind pedig a helyi kormányzat számára. Rendelkezik továbbá Helpdesk funkcióval is.

A program bevezetését az tette szükésgessé, hogy a gyors döntéshozatal, az adatok és ügymenet átláthatósága, ellenőrizhetősége, integráltása, és az infomációkhoz való gyors hozzájutás informatikai eszközzel való támogatása alapkövetelmény valamennyi tagállam kifizetőügynökségénél, mivel az Eu számokéri tagállamaitól, hogy a támogatási összegeket milyen szabályok szerint, milyen célok megvalósulása érdekében és kiknek fizették, ki Az pedig, hogy ennek a bonyolult rendszernek valamennyi eleme, ellenőrizhetően és pontosan működjön, valamennyi országnak közvetlen érdeke, hiszen a legkisebb hiba is pénzügyi következménnyekkel jár.

A rendelkezésre álló rendkívül rövid, hét hónap ellenére a megoldás gyakorlati alkalmazása egy gondosan megtervezett folyamat eredménye, amely magában foglalja az elméleti előkészületeket, az Alap alkalmazottainak oktatását és képzését, a tesztüzem lebonyolítását, a tapasztalatok értékelését, valamint az esetlegesen felmerülő problémák korrigálását és a teljes rendszer akkreditálását is. Az SAP nem csak a rendszer kialakítását vállalta, hanem azt is hogy 2008 végéig folyamatos támogatást nyújt a program működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez.

A körülbelül 50 különböző típusú támogatás lebonyolításával foglalkozó Országos Mezőgazdasági Intervenciós Alap május 3-án kezdte meg a pályázatok befogadását Csehországban a gazdák előzetes regisztrációs kötelezettségeinek lebonyolítását követően. Mivel Szlovákia egyelőre még nem rendelkezik az EU által akkreditált kifizető ügynökséggel, így a szervezetnek szlovák kérelmek befogadására is képesnek kell lennie, mondta el Jitka Sluková, az Alap szóvivője.

“Az európai integráció meghatározó jelentőségű feltételrendszer a magyar gazdaság, a társadalom és szükségképpen az agrárium számára is. Magyarország sikeres Európai Uniós beilleszkedésének nélkülözhetetlen előfeltételei az európai integráció alapkérdéseinek, intézményi és döntési rendszerének, működési mechanizmusának megismerése. Ahhoz hogy a Közös Agrárpolitika nehéz de rendkívüli perspektívával kecsegtető útján elindulhassunk felkészült államigazgatási szakmai csapatra, sikeres nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező vállalkozókra egyaránt szükség van . Azt, hogy a magyar ügynökség kialakítása pontosan holt tart kevesen tudják pontosan, az mindenesetre elgondolkodtató, hogy a megyei kirendeltségek informatikai hálózatának kialakítása témakörben május 21-én hírdettek eredményt kommentálta a bevezetést Nagyszegi Péter, az SAP Hungary, államigazgatási üzletágának vezetője.