Kétmilliárd euró a tét

Június 23, 2004 által SAP News

Civil Kezdeményezés a tudásgazdaság fejlesztése érdekében

BudapestA Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 közötti második szakaszának prioritásai között eminens helyet kell, hogy kapjon az informatika, a tudásintenzív gazdaság fejlesztése. A program kidolgozásában nem kerülhető meg a civil szféra. Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége céljául tűzte ki, hogy az iparágban meglevő potenciállal hozzájáruljon a nemzetgazdaság növekedéséhez, és európai versenyképesebbé tételéhez az NFT II. programjaihoz kapcsolódva. A célok megvalósításának érdekében az IVSZ kezdeményezésére konzorcium alakult, amelynek további tagjai a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (INFORUM) és a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ).

Az információs társadalom kiteljesítése az egyetlen reális lehetőség arra, hogy Magyarország belátható időn belül elérje az Európai Unió jelenlegi tagjainak átlagos fejlettségi szintjét. A mai korban csak a tudás-alapú gazdaság versenyképes, melynek fejlesztésével a nemzeti össztermék kb. 12%-át előállító magyar ICT szektor jelenlegi 10%-os fejlődési üteme felgyorsítható, a szoftver-export fokozható. Így az ICT szektor nagymértékben, akár egész százalékos növekedéssel hozzájárulhat a hazai GDP növekedéséhez.

Ennek érdekében a kezdeményezés tagjai legfontosabb céljuknak tartják, hogy a tudásalapú gazdaság, illetve annak motorja: az infokommunikációs technológiai iparág fejlesztése, mint önálló operatív program jelenjen meg az NFT II-ben. A tagok aktívan részt kívánnak venni a 2007-2013 évekre vonatkozó Nemzeti Fejlesztési terv hatásmechanizmusainak kialakításában és megtervezésében, informatikai vonatkozású részének kimunkálásában.

Ezen kívül feladatuknak tekintik más erőforrások bevonását, további potenciálok kiaknázását az oktatás, a K+F tevékenységek, az adópolitika területén.

Az együttműködéssel a civil szervezetek azt kívánják elérni, hogy a magyar vállalatok és a közigazgatás számára is megnyíljon a lehetőség a korszerű informatikai megoldások használatára, valamint a szektor termelését, a működés hatékonyságát javító, az információk elérését és feldolgozását támogató rendszerek alkalmazásának terjedése új lendületet kapjon.

“Az tudásintenzív gazdaság fejlesztése kulcsfontosságú cél, így fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv is kiemelt fejezetként kezelje. Tapasztalataim szerint a hazai vállalatok nyitottak a modern információs üzleti megoldások bevezetésére.” – tette hozzá Vahl Tamás, az IVSZ Multinacionális Osztályának frissen megválasztott vezetője.

A magyar vállalatok az alacsony költségű, elengedhetetlen alkalmazásokat már használják, komolyabb fejlesztéseket ugyanakkor korlátozott tőkeerejük, alacsonyabb informatikai felkészültségük és alacsonyabb kockázatviselési szintjük miatt nem vállalnak. Ennek következtében az állami és vállalati adatbázisok szétszórtak, az információk, a tudásbázis széttagolt, amely nagyban hátráltatja az információs társadalom és a tudásintenzív gazdaság fejlődését.

“Központi forrásokkal kiegészített európai uniós támogatásokkal kell ösztönözni és segíteni a könnyen elérhető információs hálózatok kiépülését, a webes technológia alkalmazását, az e-government alkalmazások elterjedését és a naprakész, a gazdálkodás számára releváns információkat szolgáltató informatikai rendszerek tudatos használatát a gazdálkodási folyamatokban. ” – foglalta össze a célokat Vahl.

További információ:

Mezriczky László
kommunikációért felelős elnökségi tag, IVSZ
Tel.: 06-1-229-9920

Szekfű Balázs
igazgató, IVSZ
Tel.: 06-1-266-6346

Röviden az IVSZ-ről
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) a Magyarországon működő, részben vagy teljes egészében informatikai profilú vállalkozások érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete. Az Informatikai Vállalkozások Szövetségének küldetése kitörési pontok azonosításával, kidolgozásával és erőteljes lobby tevékenységgel pozitívan befolyásolni a hazai információs társadalom fejlődését. Ilyen kitörési pontok az e-bizalom kialakítása; a digitális aláírás elfogadtatása és használatának bátorítása; az internet hozzáférés és az internetes tartalmak témaköre. Aktív kommunikációval igyekszik minél több tagját bevonni a Szövetség életébe, a hatékony közös munkába. Az IVSZ magyarországi aktivitásán túl az Európai Unió legnagyobb informatikai szervezetének elnökségében (EICTA) is képviselteti magát, így tagjainak hatékony érdekképviseletet biztosít az Unióban is.