A közszféra fejlődésében főszerep jut az informatikának a 2010-ig tartó időszakban

Május 30, 2005 által SAP News 0

Az Economist tanulmánya szerint az informatika kulcstényező az állami intézmények irányításának átalakítása, valamint a társadalmi és politikai változások kezelése szempontjából

WASHINGTON, D.C.A közszféra közel 800 magas beosztású vezetője véli úgy, hogy a változások gyors követése és a szolgáltatásminőség informatikai eszközökkel történő javítása fontosabb előnyt jelent majd az állami szektor szervezetei számára a 2010-ig tartó időszakban, mint az új szolgáltatások illetve szolgáltatási csatornák bevezetése – állapította meg az Economist Intelligence Unit (EIU) nemrég megjelent tanulmánya. A társadalmi, politikai és műszaki változások gyorsuló üteme miatt a jövő közintézményeinek ügyfélbarátabb, az üzleti szféráéra jobban hasonlító szemléletet kell követniük, és az eddiginél célravezetőbb módon kell alkalmazniuk a modern technikát. Kizárólag rugalmas technológiai megoldások birtokában lesznek képesek kellő gyorsasággal reagálni a költségvetés szűkülésére, megfelelni az ebben a rejlő kihívásoknak, és kielégíteni a színvonalas és átlátható működés terén jelentkező, mind komolyabb elvárásokat.

Az Economist Intelligence Unit Európa, az amerikai kontinens, valamint Ázsia és a csendes-óceáni térség 23 országában vizsgálta a közintézmények vezetőinek véleményét. A „Business 2010: The Public Sector Embracing the Challenge of Change” (magyarul: „Az állami szektor fejlődése 2010-ig: a változásokban rejlő kihívás kezelése”) c. tanulmány elkészítésére a kormányok és közintézmények átalakulási törekvéseit támogató szoftvermegoldások vezető szállítója, az SAP AG (NYSE: SAP) adott megbízást. Az anyag letölthető a http://www.eiu.com címről.

A közszféra átalakulásának következő szakaszában az új üzleti modellek és az IT-innovációk alkalmazása lesz a szervezeti siker legfőbb fokmérője. Ennek igazolására lássuk most a vizsgálat főbb megállapításait:

  • Az ügyfélkiszolgálás minősége – A megkérdezett vezetők közel 90 százaléka véli úgy, hogy az állampolgárok egyre magasabb elvárásokat fognak támasztani az ügyfélkiszolgálás sebessége és pontossága terén a 2010-ig terjedő időszakban. Mivel a technológia befolyásolja leginkább a szervezek működését, a vezetők IT-megoldások és a dolgozók továbbképzése révén próbálnak megfelelni a növekvő igényeknek. A kormányzati szerveknél az átláthatósággal kapcsolatos követelmények teljesítése is szükségessé teszi az informatika bevetését.
  • Alkalmazkodás – Az állami szektor vezetői a változásokhoz való gyors alkalmazkodást tartják az egyik legnagyobb kihívásnak. Az állami szervezetek irányításának mikéntje fontosabbá válik, mint maga az általuk végzett tevékenység. A szolgáltatásminőség javításához új üzleti modellekre van szükség a közszférában – ezek bevezetése stratégiai prioritást jelent minden kormányzati intézmény számára.
  • Átláthatóság – 2010-ben az állampolgárok mind az általuk igénybe vett szolgáltatásokkal, mind pedig az állami beruházások értékével kapcsolatban több információt fognak igényelni a jelenleginél. A vezetők várakozásai szerint növekedni fog a közvetlenül elérhető információk mennyisége, és az állampolgárok egyre inkább megkövetelik majd az IT-megoldásokba fektetett közpénzek világosan kimutatható társadalmi és pénzügyi megtérülését.
  • Az emberi erőforrások terén jelentkező kihívások – Az informatika hasznosítása és az új technológiák felhasználói elfogadottsága jelenti majd a legnagyobb horderejű változást a közszféra számára a következő öt évben. Ebből a szempontból fontos feladat a munkaerő alkalmazkodásának elősegítése és a szervezeti változásokkal szemben jelentkező kulturális ellenállás legyőzése. Jó módszer lehet, ha a dolgozók idősebb és fiatalabb generációját egyaránt bevonják az új rendszer kidolgozásába, és annak megtervezésekor figyelembe veszik az általuk preferált munkamódszereket.
  • Az állami és a magánszféra partnerkapcsolata (PPP), a bevált gyakorlat átvétele – A megkérdezettek szerint a magánszektor bevált gyakorlatának átvétele lehet szervezetüknél a változások egyik fő motorja a vizsgált időszakban. A pontos és naprakész információk szervezeten belüli, valamint szervezetek közötti szabad áramlása központi szerepet játszik majd az állami és a magánszféra együttműködésében éppúgy, mint a közszférán belüli partnerkapcsolatok sikerében.
  • A beruházásmegtérülés több dimenziója – Az állami szervezeteknél is mind általánosabb gyakorlat, hogy üzleti tervet készítenek a nagy összegű tőkeberuházások igazolására. Ezek a dokumentumok a hagyományos pénzügyi megtérülés (ROI) mellett 2010-re várhatóan a társadalmi és politikai megtérülést is mérni fogják.

„Minden jel szerint a változások gyors követése lesz a közszférában a siker kulcsa az előttünk álló öt évben” – mutatott rá Thomas Shirk, az SAP Global Public Services elnöke. „Az állami szervezeteknél a pénzügyi mutatók mellett a kezdeményezések társadalmi és politikai sikere, valamint a szolgáltatások és a tájékoztatás minősége szempontjából is vizsgálni fogják az IT-beruházások megtérülését. A közintézményeknek rugalmas IT-architektúrára van szükségük az alkalmazkodáshoz: csak így tudják hatékonyabban kiszolgálni a választópolgárokat a gyorsuló társadalmi és gazdasági változások világában.”

„A közintézmények már számos országban sikeresen alkalmazzák a modern technikát ügyfélkiszolgálási színvonaluk javítására” – nyilatkozta Denis McCauley, az Economist Intelligence Unit globális technológiai kutatásokért felelős igazgatója. „Ám a kívánt rugalmasság és gyorsaság eléréséhez szervezetük minden szintjén – a back office területeken is – ki kell aknázniuk az informatika előnyeit. Ez a feladat pedig komolyan próbára teszi majd az állami szervezetek vezetőinek és dolgozóinak felkészültségét és képességeit a 2010-ig tartó időszakban.”

Az SAP for Public Sector megoldásról
Az SAP for Public Sector átfogó alkalmazásaival a kormányok és az állami intézmények továbbfejleszthetik pénzügyi működésüket, növelhetik folyamataik hatékonyságát és átláthatóságát, valamint javíthatják az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások színvonalát. A 70 országban több mint 1050 kormányzati ügyfelet kiszolgáló SAP a közszférában használt nagyvállalati szintű üzleti alkalmazások vezető szállítója.