A független szoftverkereskedők körében továbbra is gyorsan terjed az SAP NetWeaver®

Több, mint 500 ISV mintegy 850 megoldása immár hivatalosan is „SAP NetWeaveren igazolt” minősítést kapott

Palo Alto, Kalifornia</Az SAP NetWeaver Partner Program az “Industry Value Networks” (ipari értékhálózatok) eljáráson keresztül a független szoftverkereskedők számára biztosít hozzáférést az új piaci lehetőségekhez

Az SAP AG (NYSE: SAP) bejelentette, hogy jelentősen emelkedett azoknak a független szoftverkereskedőknek (ISV) a száma, amelyek hivatalosan is Powered by SAP NetWeaver® partnerek lettek, tovább bővítve a programban már résztvevő partnerek sokszínű táborát. Eddig 522 ISV 855 megoldása kapta meg a „Powered by SAP NetWeaver” és a „Certified for SAP NetWeaver” címet. Az a független szoftverkereskedő, amelyik az SAP hivatalos partnerévé válik, részese lehet az SAP Industry Value Networks eljárásának, és ezen keresztül közvetlen hozzáférést nyerhet az SAP hatalmas cég-ügyfélbázisához. Az elhangzott bejelentés szerint az Industry Value Networks eljárás azzal a céllal hozza össze a partnereket, az ügyfeleket és az SAP ipari megoldások szakértőit, hogy a céges szolgáltatások fejlesztésén keresztül együttműködjenek az ügyfelek szempontjából “fájdalmas” pontok kezelésében. Az SAP Enterprise Services Forums sorozat – amely telt ház előtt a kaliforniai San Jose-ban tartott fórummal vette kezdetét és 2005. szeptember 20-án, Bécsben, majd 2005. szeptember 26-án a Massachusetts állambeli Bostonban folytatódik – első állomásán elhangzottak szerint az ISV-k további lehetőségekhez jutnak.

Az SAP platformjának és Enterprise Services Architecture-ének (ESA), valamint a szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) üzleti szempontú megközelítésére vonatkozó részletes SAP-tervezetnek a gyors ütemű elfogadása a független szoftverkereskedők körében arra utal, hogy ez a kör platform-vezetőként ismeri el az SAP-t és igen nagy az érdeklődés azon SAP-ügyfelek “ökoszisztémája” iránt, akik a mySAP™ Business Suite részeként standard platformként fogadták el, vagy szándékoznak elfogadni az SAP NetWeaver-t. A független szoftverkereskedők érdeklődésének fokozódása piaci fordulópontot jelez – azt, hogy az SAP partnerek hálózata mostanra fejlődött ki, és a kereskedők egymással versengve törekednek arra, hogy az SAP NetWeaver platformon különféle megoldásokat építsenek ki és telepítsenek. Az SAP NetWeaver platform olyan környezetet biztosít az ISV-k számára, amelyben már az informatikai megoldások következő generációját hozhatják létre az ESA-t alkalmazó nyílt szabvány-alapú szolgáltatások segítségével, továbbá megadja nekik a lehetőséget arra, hogy az SAP által a partnerei számára fenntartott célra orientált marketing és promóciós előnyök hatását tovább erősítsék.

Több mint 25 iparág nyílik meg a független szoftverkereskedők előtt
Az SAP új Industry Value Networks eljárása több mint 25 vertikális iparágban teremt lehetőségeket az ISV-k számára. Az Industry Value Networks hálózatait – amelyek az ügyfelek közösségeit, mint társújítókat, a partnereket és az SAP iparági vállalati egységeit fogják át – azzal a céllal hozták létre, hogy felismerjék az ügyfeleknek azokat a nagy értéket képviselő “fájdalmas pontjait”, ahol a kollektív innováció szerves része a megoldások kidolgozásának és gyakorlati megvalósításának. Ezek a megoldások az ESA-n keresztül a céges szolgáltatásokat egyfajta közös nyelvként használják fel, ezáltal generálva üzleti növekedést mind az ügyfelek, mind a partnerek körében. Az átláthatóság érdekében az SAP egy sor iparági megoldást tartalmazó térképet bocsát a program résztvevői rendelkezésére, amelyek világosan kijelölik az együttműködés nagy értéket képviselő területeit, valamint az SAP-megoldások jelenlegi és jövőbeni fókuszpontjait.

Az SAP NetWeaver, mint platform, a legátfogóbb céges megoldások kiépítésének és gyakorlati megvalósításának műszaki feltételeit biztosítja a partnerek számára, továbbá – az ESA-n és az Industry Value Networks eljáráson keresztül – azt az egyedülálló lehetőséget, hogy igazodjanak a világszerte több mint 28.000 céges ügyfelet ellátó több mint 25 iparági tömörüléshez. Az eljárás páratlan rálátást biztosít a szoftverkereskedőknek a legfontosabb céginformatikai irányzatokra és az ügyfelek beruházásaira, különösen ott, ahol a megoldásaik új értéket hozhatnak létre az iparági vertikumon belül vagy az iparágak között.

“Az SAP NetWeaver Partner Programja nyilvánvalóan az egész piacot megrengető megoldások irányában tett első nagy lépés, különösen akkor, ha az ügyfelek hivatalosan tanúsított megoldásokkal kívánják minimalizálni platformkockázataikat. Ez pedig megteremti annak lehetőségét, hogy figyelmük előterébe az SAT integrált helyszíni automatizálási megoldásaihoz hasonló újításokat és értékeket állítsák” – nyilatkozta Donald J. Frieden, az SAT Corporation elnök-vezérigazgatója.

Az SAP helyet ad a céges szolgáltatások további fórumainak
Az SAP Enterprise Services Forums céges szolgáltatások fórumai annak a mindent átfogó SAP-stratégiának az elemei, amelynek célja független szoftverkereskedők verbuválása, hogy segítségükkel az SAP kidolgozza és kiépítse az SAP NetWeaver-t, mint a legjobb platformot. A fórumok állandó betekintést kínálnak az SAP stratégiájába, mely támogatást biztosít a független szoftverkereskedőknek a Powered by SAP NetWeaver megoldásokat támogató eszközök és specifikációk kidolgozásában, illetve beszerzésében.

Az SAP felhívja a több iparág területén működő partnereit, hogy hozzanak létre olyan, a piacon meghatározó jelentőségű üzleti lehetőségeket, amelyeket az SAP vezető beosztású munkatársai a fórumok közönsége elé tárhatnak. A fórumok résztvevői egy-egy Accelerated Starter Kit készletet is kapnak az SAP-tól, amelynek segítségével a szoftverfejlesztők egy, az integrációs workshop-okat, a fejlesztőmunkát támogató és tanúsító, illetve a marketinget és az értékesítést megkönnyítő előnyöket tartalmazó csomag birtokában kezdhetik meg új SAP NetWeaver-partnerségüket.

“Úgy véljük, hogy az SAP partnereivel karöltve nagy lépést tett előre azoknak a lehetőségeknek a feltárásában, ahol helye van az együttműködésnek az új részvényesi értékek realizálása érdekében” – jelentette ki Peter Martin, az Invensys Process Systems teljesítmény-menedzsmentért felelős alelnöke. “Az általunk kifejlesztett ArchestrA platformra épülő és az SAP NetWeaver platformon futó Invensys Wonderware szoftvermegoldások új képességeket állítanak a termelés- és teljesítményirányítás javítását célzó dinamikus kihívás szolgálatába”.

“Az SAP nem enged a platformok nyitottsága iránti következetes elkötelezettségéből, aminek tanúbizonysága annak a fórumnak a létrehozása, ahol a független szoftverkereskedők megismerhetik és vállalkozásuk fejlesztése érdekében kiaknázhatják az SAP NetWeaver erejét” – fejtette ki George Paolini, az SAP Platform Ecosystem Development részlegének elnökhelyettese. “Az ISV-k előtt a lehetőségek széles körét nyitottuk meg. Kézzelfogható a hatalmas érdeklődés az SAP NetWeaver Partner Programja iránt, amit az első Enterprise Services Forum sikeres megrendezése is jelez. A több mint 25 iparág területéről származó gyártási ismeretek megosztásával és az információk cseréjével az SAP komoly lehetőséget biztosít a független szoftverkereskedőknek ahhoz, hogy jobban megismerjék és megértsék ügyfeleik igényeit. Ugyanilyen fontos, hogy azok a lépések, amelyeket jelenleg mint közösség teszünk, a jövőben erősíteni fogják a vállalatok innovációs és fejlődőképességét, amiből az ESA, mint a dinamikus piaci növekedést lehetővé tevő tényező veszi ki a részét.”

Az SAP Enterprise Services Forum-okkal kapcsolatban további információt a www.enterpriseservicesforum.com címen talál.