Egy globális felmérés szerint a világ bankjai versenyelőnyük biztosítása érdekében szeretnék felülvizsgálni lassanként idejemúlttá váló legfontosabb banki rendszereiket

Az Accenture és az SAP közös felmérése megismertet a globális banki szféra előtt álló általános kihívásokkal és bemutatja, hogy a bankoknak miért kell átgondolniuk kulcsfontosságú rendszereiket és architektúrával kapcsolatos stratégiáikat

KOPPENHÁGA, DániaA bankok világszerte egyre elégedetlenebbek a lassanként idejemúlttá váló kulcsfontosságú banki rendszereikkel és versenyképességük megőrzése érdekében fel kívánják frissíteni a kulcsfontosságú technológiákat magában foglaló architektúrákat, olvasható egy globális felmérésben, amelynek elkészítését az Accenture (NYSE: ACN) és az SAP AG (NYSE: SAP) közösen támogatta. A tanulmány eredményei a pénzügyi világ évente megrendezésre kerülő legfontosabb fórumán, a Sibos 2005-ön láttak napvilágot, amelyet idén a dán főváros, Koppenhága látott vendégül.

A felmérésben megkérdezett banki vezetők hetven százaléka a rugalmasság hiányát jelölte meg a kulcsfontosságú banki rendszerek sikerét akadályozó legfőbb problémaként. A felmérésbe bevont banki vezetők mintegy fele a fenntartás magas költségeit és a rendszerintegráció hiányát is olyan kérdésként említette, mint amely a versenyképesség megőrzésének akadályává válhat. E gondok kezelése érdekében a felmérésben résztvevő bankok jelentős számban tervezik kulcsfontosságú banki rendszereik lecserélését a következő öt éven belül – Európában a válaszadó bankok 30%-a, az Ázsia-Csendes Óceáni Térségben több mint 35%-a, míg Észak-Amerikában több mint 20%-a.

“Földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül a kulcsfontosságú banki rendszerek karbantartása a bankok informatikai részlegeinek legtöbbet felemésztő területe” – jelentette ki Octavio Marenzi, a Celent vezérigazgatója. „A kiélezett verseny, valamint az a tény, hogy lépést kell tartani az új termékekkel és erősíteni kell az ügyfélkapcsolatokat, arra ösztönzi a bankokat, hogy az előttünk álló évtizedben alapvetően átgondolják és modernizálják informatikai architektúráikat.”
Az SAP és az Accenture 2003-ban szövetségre lépett a pénzügyi szolgáltatások területén és nemrégiben együtt adták össze annak a tanulmánynak az anyagi fedezetét, amely végül „Redefining Core Banking” (azaz „A kulcsfontosságú banki rendszerek újrafogalmazása”) címmel jelent meg. A tanulmány készítői a kulcsfontosságú banki rendszerek pillanatnyi állapotát, hatását és az átalakításukra vonatkozó terveket vizsgálták meg. Ez az egész világra kiterjedő átfogó tanulmány az elsők között gyűjti csokorba a bankok felsőszintű üzleti és informatikai vezetőinek véleményét és az elsők között kérdezi meg a bankfiókok munkatársait, akik a kulcsfontosságú banki rendszerek elsődleges felhasználói.

A tanulmány a világ közel 1.500 banki szakemberét kereste meg – a felmérésben a világ 100 vezető bankja közül 43 képviseltette magát. A vizsgálat Európa (40%), az Ázsia-Csendes Óceáni Térség (30%) és Észak-Amerika (30%) legkülönfélébb méretű bankjaira terjedt ki. A tanulmányban alkalmazott definíció szerint a kulcsfontosságú banki rendszerek (core banking) azon informatikai komponensek összességét képezik, amelyek révén a bankok alapvető pénzügyi termékeiket értékesítik és alapvető pénzügyi szolgáltatásaikat végzik. Ebbe a körbe tartoznak az ügyféladatok, a betétszámlák, a hitelek, a jelzálogkölcsönök, a fizetési tranzakciók és a hitelkártyák.

A kulcsfontosságú rendszerekkel kapcsolatos kérdések a fiókok dolgozói körében komoly visszhangra találtak. A bankfiókoknál végzett felmérés során ez a csoport fogalmazta meg azokat a kérdéseket, amelyekkel nap mint nap szembe kell nézniük az avulófélben lévő rendszerek használata során, minthogy az az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatokra is rányomja bélyegét. Ilyen kérdés többek között:

  • A bankfiókok dolgozói azt állították, hogy napi munkájuk közel 40%-át töltik az ügyfelekkel kapcsolatos back-office tevékenységgel, ahelyett, hogy inkább magukkal az ügyfelekkel foglalkoznának. Az Ázsia-Csendes Óceáni Térség bankfiókjainál dolgozók jelezték, hogy idejük 48%-át fordítják back-office teendőkre. Észak-Amerika és Európa banki dolgozói ugyancsak jelentős időt töltenek ezzel: 36, illetve 34%-ot.
  • A bankfiókok dolgozói egyöntetűen állították, hogy a fejlesztésre leginkább megérett területek listáját a válaszidő (38%) és a különböző alkalmazások integrációja (38%) vezeti. Európában különösen a válaszidő jelent gondot (50%), míg az Ázsia-Csendes Óceáni Térségben és Észak-Amerikában a különböző alkalmazások integrációja az elsőszámú probléma (41, illetve 38%).
  • A bankfiókok dolgozóinak 50%-a értett egyet abban, hogy az adatfeldolgozás tekintetében a gyakori és felesleges késések jelentik a legáltalánosabb gondot. Az adatfeldolgozás terén ugyancsak említés történt az ügyféladatok eltéréseiről, valamint arról, hogy nem értik meg az ügyfelek igényeit.
  • A világ különböző területeiről származó vélemények eltértek abban a tekintetben, hogyan lehetne leginkább fokozni a banki tevékenységet a meglévő ügyfélállománnyal. Az Ázsia-Csendes Óceáni Térségben a válaszadók 54%-a vélekedett úgy, hogy ennek legjobb módja, ha pontosabban megértik ügyfeleik igényeit. Csak összehasonlításképpen: Európában a válaszadók 55%-a, Észak-Amerikában pedig 41%-uk állította, hogy több időt kellene fordítaniuk az ügyfelekre.

A rugalmasság és az integráció általános igénye
A felmérésben megszólaltatott vezetők rendszereik rugalmasságának hiányát két fő tényezővel magyarázzák: a régi rendszereket olyan technológiai alapokon építették ki, amelyeket ők maguk is alkalmatlannak tartottak a későbbi továbbfejlesztésre, illetve a rendszereket idővel testre szabták. Ennek eredményeként olyan bonyolult rendszerek jöttek létre, amelyek mindenféle változtatásnak ellenállnak és fenntartásuk sok pénzbe kerül. Tekintettel arra, hogy a felmérés szerint a bankfiókok dolgozói idejük 40%-ánál is többet fordítanak back-office tevékenységre, a vizsgálat nem csak a banki vezetők problémáit tárta fel, hanem az alkalmazottak napi munkája során rendszeresen felmerülő gondokra is rávilágított.

“Ez a felmérés is rámutatott arra, hogy a vezető bankoknak egyszerűbbé kell tenniük belső működésüket, és olyan kulcsfontosságú rendszerekkel kell ellátniuk magukat, amelyek rugalmas, nagy teljesítményű és olyan jövő-orientált informatikai architektúrákat alkalmaznak, amelyek szolgáltatás-orientáltak” – jelentette ki Jean-Marc Ollagnier, az Accenture Pénzügyi Szolgáltatási Megoldások Csoportjának globális ügyvezető társtagja. “Ez a komponens szempontú megközelítés – mely a szükségtelenül bonyolult informatikai rendszerek helyébe lép – teszi lehetővé, hogy az informatikai rendszereket jobban hozzáigazítsák a bank üzleti-működési modelljéhez és biztosítja a források felhasználásával kapcsolatos döntések jövőbeli rugalmasságát.”

A felmérés másik fontos megállapítása az volt, hogy az üzleti és az informatikai terület vezetőinek mások az elvárásai abban a tekintetben, hogy egy kulcsfontosságú banki rendszernek milyen értéket kell bevinnie a bankba. Az üzleti terület vezetőinek 39%-a olyan rendszereket kíván, amelyek középpontjában a termékfejlesztés áll, míg az informatikai terület válaszadói elsősorban olyan rendszereket szeretnének, amelyek révén csökkennek a költségek (40%).

Költséggondok
Nem meglepő, hogy a válaszadó banki vezetőknek gyakorlatilag a fele a költségeket jelölte meg a kulcsfontosságú banki rendszerekkel kapcsolatos legfőbb gondként. A felmérésből kiderül, hogy a bankok teljes informatikai költségvetésük felét költik a kulcsfontosságú rendszerekre. E kiadások egy jelentős része arra a munkára megy el, amelynek keretében a fejlesztők új termékfunkciókat, illetve rendszertulajdonságokat írnak a kulcsfontosságú rendszerekre. Az Ázsia-Csendes Óceáni Térség bankjai a kulcsfontosságú rendszerekre fordítható összegeknek jellemzően 70%-át költik e rendszerek fenntartására.

“A bankoknak világszerte “jövőállóvá” kell tenniük kulcsfontosságú rendszereiket, olyan környezetet alakítva ki, amelyik elősegítheti a pénzügyi terület előre nem látható változásaihoz és fejlődéséhez való igazodást és a megfelelő reagálást” – hangoztatta Thomas Balgheim, az SAP AG pénzügyi szolgáltatásokért felelős alelnöke. “A banki szféra – a gyáripar területén a korábbi években bekövetkezett váltáshoz hasonlóan – az iparosodás korszakába lépett. A modern kulcsfontosságú banki rendszerek alkalmazásából adódó előnyök révén a bankok pénzt tudnak megtakarítani, munkatársaik figyelmét ismét az ügyfelek felé fordíthatják és ügyfeleiknek olyan termékeket és árakat kínálhatnak, amelyek valóban megfelelnek azok igényeinek.”

A rendszerek megújítása
A felmérésbe bevont informatikai vezetők igen nagy arányban állították, hogy az általuk optimálisnak tartott informatikai rendszer egyik legfontosabb jellemzője a komponens-alapú, szolgáltatás-orientált architektúra.

Bár a válaszadók igen eltérően írtak arról, hogy milyen is lenne egy általuk megfelelőnek tartott architektúra, annak megvalósítására csak nagyon kevesen rendelkeztek kész forgatókönyvvel. Mindenesetre a vizsgálat során felkeresett bankok többsége határozott véleménnyel rendelkezik arról, hogy mit kell lépnie a tervekben szereplő kulcsfontosságú banki rendszerek megvalósítása érdekében. Az informatikai terület vezetőinek 49%-a, az üzleti terület vezetőinek pedig 50%-a mondta azt, hogy termékcsaládonként haladnának a terveiknek megfelelő rendszerek kialakítása felé. Az informatikai és az üzleti vezetők körében második helyre (28, illetve 29%-kal) a funkcionális területenként történő megközelítés került.

A felmérés módszertana
A felmérésnek azt a részét, amelyik Észak-Amerika, illetve Ázsia és a Csendes-óceáni Térség bankjainak vezetőit kérdezte meg, a Celent készítette el. A cég tevékenységének középpontjában a pénzügyi szolgáltatások szektorában végzett kutatás és tanácsadás áll. Az európai bankok vezetőit, illetve a bankfiókok munkatársait valamennyi régióban a Novametrie, egy európai kutatóközpont interjúvolta meg, amelynek szakterülete a pénzügyi szolgáltatások vizsgálata. Az Accenture és az SAP 2005. márciusa és júliusa között társfinanszírozásban támogatta a két párhuzamosan futó felmérés elkészítését, amely 17 országban vizsgálta meg a kulcsfontosságú banki rendszerek akkori állapotát, hatását és átalakítását. A European Financial Management and Marketing Association (EFMA) szintén támogatta a felmérést. A vezetők körében készült felmérés 70 bank 147 felsővezetőjét kereste meg. Ezeknek 45%-a volt informatikai vezető, 55%-a üzletág-vezető. A felmérés 1.300 fiókvezetőt és munkatársat kérdezett meg. A válaszok többsége a világ 100 vezető bankjától érkezett.

Az Accenture és az SAP szövetsége
2003. szeptemberében az SAP és az Accenture szövetségre lépett a pénzügyi szolgáltatások területén, hogy hatékonyabb és kisebb kockázattal járó megoldást kínáljon a bankoknak és a biztosítóknak vállalkozásuk átalakításához és kiteljesítéséhez. Egy célra orientált közös fejlesztő csapatot és értékesítési csatornát, integrált megoldásokat és szolgáltatásokat, a teljesítés új módját és igen hatékony megvalósítást állított e cél szolgálatába. Az Accenture és az SAP a több mint 1000 vezető pénzügyi szolgáltatónak szállított újszerű üzleti megoldások 30 évre visszatekintő tapasztalatainak birtokában működik együtt azért, hogy a biztosítókat és a bankokat hozzásegítse egy nyitott szabvány-alapú architektúra jövőképének kialakításához.

Az Accenture-ről
Az Accenture vezetési tanácsadással, technológiai szolgáltatásokkal és tevékenységek kiszervezésével foglalkozó világcég. Az Accenture az újszerű megoldások kidolgozása céljából együttműködik ügyfeleivel, hogy azok kiemelkedő teljesítményű vállalatokká, illetve kormányzati szervekké válhassanak. Az Accenture az ipari és üzleti eljárások terén szerzett mélyreható tapasztalataival, az egész világon rendelkezésre álló gazdag erőforrásokkal és imponáló múltbeli eredményeivel mindenkor képes a célnak leginkább megfelelő embereket, ismereteket és technológiákat bevetni annak érdekében, hogy ügyfelének teljesítménye javuljon. A cég a 48 országban található több mint 115.000-es létszámával 13,67 milliárd USD nettó jövedelemre tett szert a 2004. augusztus 31-én zárult pénzügyi évben. Honlapjának címe: www.accenture.com.

SAP for Banking
Az SAP for Banking a kulcsfontosságú banki eljárásoktól kezdve, a nagy volumenű banki tranzakciók eljárásain és az ügyfélkapcsolatok kezelésén át a pénzügyi elszámolásokig, a költséggazdálkodásig, illetve a nyereségesség vizsgálatáig és a kockázatelemzésig a költségintegrált megoldások egész sorát kínálja az ügyféltéri és a back-office banki környezet valamennyi aspektusának kezelésére. Az SAP for Banking – amelyik a világ 60 országában 550-nél is több ügyféllel rendelkezik – segítő kezet nyújt a pénzintézeteknek, hogy azok magas szakmai színvonalon kezeljék tranzakcióikat és kapcsolataikat, gyorsan kiaknázzák a piac kínálta lehetőségeket és könnyedén alakítsák új termékeiket egy-egy ügyfél sajátos igényeihez. (További információk: www.sap.com/banking)