Az SAP nyilvánosságra hozta 2006 II. negyedévi és I. fél évi eredményeit

WALLDORF, NémetországAz SAP AG (NYSE: SAP) ma közzétette a 2006. június 30-ával zárt negyedévre és fél évre vonatkozó előzetes pénzügyi eredményeit.

FŐBB ADATOK – 2006 II. negyedév

Árbevétel

 • A szoftvereladásokból származó árbevétel 8%-kal, 621 millió euróra emelkedett 2005 hasonló időszakához (576 millió euró) képest. Az árfolyamhatást korrigálva ez 10%-os bővülést jelent1.
 • A termékértékesítési árbevétel 1,5 milliárd eurót tett ki a II. negyedévben, ami 9%-kal magasabb a 2005 hasonló időszakára jellemző értéknél (1,4 milliárd euró). Az árfolyamhatást korrigálva ez 10%-os bővülésnek felel meg1.
 • A vállalat összárbevétele 2,2 milliárd euró volt az idei II. negyedévben, ami 9%-kal több, mint a tavalyi azonos időszakban rögzített érték (2,0 milliárd euró). Az árfolyamhatást korrigálva ez 9%-os emelkedést jelent1.

Versenytársakhoz viszonyított piaci részesedés2

 • Görgetett 12 havi alapon számított szoftverárbevétele alapján az SAP tovább növelte globális részesedését a nagyvállalati alapalkalmazások piacán. A második negyedév végén globális részesedése elérte a 21,7 százalékot. A vizsgált szállítók összesen mintegy 16 milliárd dollár szoftverértékesítési árbevételt értek el az SAP ágazati elemzésekre épülő számításai szerint.

Regionális teljesítmény
Továbbra is az amerikai régió az SAP növekedésének motorja: itt 18%-kal (az árfolyamhatást korrigálva 21%-kal1), 239 millió euróra emelkedett a szoftverárbevétel az előző év második negyedéve óta. Az Egyesült Államokban a szoftverárbevétel 201 millió euró volt – ez 16%-os (az árfolyamhatást korrigálva 20%-os1) bővülést jelent. Az EMEA régióban 3%-kal (az árfolyamhatást korrigálva szintén 3%-kal1), 296 millió euróra nőtt a szoftverárbevétel. Németországból 8%-os növekedést jelentettek, így itt 100 millió eurós szoftverárbevételt könyvelhetett el a vállalat. Az ázsiai és csendes-óceáni régióban 86 millió eurós szinten stagnált (illetve az árfolyamhatást korrigálva 4%-kal emelkedett1) a szoftverárbevétel 2006 második három hónapjában. Japánban 4%-kal, 23 millió euróra csökkent (az árfolyamhatást korrigálva 4%-kal nőtt1) a szoftverek forgalma.

Eredmény

 • Az üzemi eredmény 531 millió eurót tett ki 2006 II. negyedévében – 15%-kal többet, mint egy évvel korábban (2005: 460 millió euró). A pro forma üzemi eredmény3 13%-kal, 558 millió euróra emelkedett 2005 II. negyedévének 496 millió eurós szintjéről.
 • Az idei II. negyedév üzemi nyereséghányada 24,2% volt, 1,4 százalékponttal magasabb a tavalyi azonos időszakkal összevetve. A pro forma üzemi nyereséghányad3 25,4% volt, 0,8 százalékponttal több, mint 2005 II. negyedévében.
 • A nettó eredmény 414 millió eurót, a részvényegységre jutó nyereség (EPS) pedig 1,35 eurót tett ki 2005 II. negyedévében, ami 43%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbi értékekhez képest (2005: 289 millió illetve 0,93 euró). A pro forma nettó eredmény3 342 millió euró (2005: 314 millió euró), a pro forma EPS3 pedig 1,41 euró volt (2005: 1,01 euró) – ez 38%-os növekedés 2005 II. negyedévéhez viszonyítva. A második negyedévi GAAP szerinti illetve pro forma nettó eredményt és részvényegységre jutó nyereséget mintegy 30 millió euróval (részvényenként 10 eurocenttel) javította az alacsonyabb, 25%-os effektív adókulcs, amely elsősorban annak köszönhető, hogy az SAP-nak sikerült rendeznie egy kérdéses tételt a pénzügyi hatóságokkal.

“Az SAP jó úton halad egy újabb sikeres év lezárása felé. A termékárbevétel, a pro-forma üzemi nyereséghányad és a pro-forma EPS egyaránt nagy mértékben javult, sőt globális piaci részesedésünket is sikerült növelnünk az első fél évben” – nyilatkozta Henning Kagermann, az SAP vezérigazgatója. “A szoftverárbevétel némileg elmarad a teljes évre várt növekedési sávtól, ami főként a rendelések ütemezésével és az elhalasztott szerződésekkel magyarázható, de a jövőbeni szoftverárbevétel szempontjából kulcsfontosságú új rendelésállomány és a versenytársakkal szemben elnyert megbízások értéke továbbra is magas. Az ügyfelek pénzügyi helyzete stabil, elégedettségük magas, amihez világos termékfejlesztési ütemtervünk és jól definiált termékkínálatunk is hozzájárul.”

Kagermann így folytatta: “Az év elején elmondtuk, hogy 2006 fordulóév lesz az SAP történetében, egész sor új termékkel. Az első fél évben sikeresen megjelentünk az SAP CRM igény szerint bővíthető (on-demand) megoldásaival, a Duet szoftverrel és az ágazat első szolgáltatásalapú szemléletre épülő ERP-csomagjával, a kínálatunk zászlóshajójának számító mySAP ERP 2005-tel. Ezek a termékek rendkívül kedvező fogadtatásra találtak az ügyfelek körében, számos felhasználói csoport érdeklődik a mySAP ERP 2005-re történő átállás iránt. Az említett és az idén bevezetendő egyéb új termékekre, valamint nagyvállalati szolgáltatásorientált architektúránkra (SOA) támaszkodva tovább egyszerűsítjük ügyfeleink működését, újszerű, innovatív használati jellemzőket biztosítunk számukra, fokozzuk az üzleti folyamatok kiépítése során elérhető rugalmasságot, és a szoftverbevezetés eddigi gyakorlatának finomításával megkönnyítjük az új termékekre való átállást.”

Végjegyzetek

 1. Az SAP úgy korrigálja az árfolyamhatást az árbevétel és az üzemi eredmény éves változásának bemutatásakor, hogy a 2006-os helyett a 2005-os átlagárfolyam alapján számítja át euróra a külföldi valutákat.
  Meggyőződésünk, hogy az árfolyamhatást korrigálva számított adatok értékes információt szolgáltatnak a befektetőknek, mivel kifejezik, hogyan teljesített volna a cég abban az esetben, ha eredményeit nem befolyásolta volna az árfolyamok változása.
 2. Az előző negyedévekben a következő közvetlen versenytársakhoz viszonyítva határoztuk meg piaci részesedésünket: a Microsoft Corp. üzleti megoldásokért felelős divíziója, az Oracle Corp. üzleti alkalmazásokat forgalmazó divíziója és a Siebel Systems Inc. Úgy gondoljuk, hogy a szoftverágazat nagyobb cégei között lezajlott nagyfokú konszolidáció miatt ez a csoport már túl kicsi ahhoz, hogy megfelelő mércéül szolgáljon a forgalom szerinti piaci részesedés növekedésének méréséhez. Ezért az SAP mostantól a nagyvállalati alapalkalmazások szállítóihoz viszonyítva adja meg a részesedési adatokat. A vizsgált szállítók összesen mintegy 16 milliárd dollár szoftverárbevétellel rendelkeznek az SAP ágazati elemzésekre épülő számításai szerint.
  2006-ra az ágazati elemzők mintegy 4%-os növekedést prognosztizálnak ebben a szegmensben az előző évhez képest. A negyedévre vonatkozó részesedés kiszámításkor az SAP feltételezte, hogy ez a 4%-os növekedés nem lineárisan zajlik majd az év során. Ezért a későbbiekben negyedéves korrekciókat hajt végre az érintett alkalmazásszállítókból álló (kb. 30 tagú) alcsoport pénzügyi teljesítménye alapján.
 3. Nem GAAP szerinti adatok
  Jelen sajtóközlemény egyes adatai (pl. a pro-forma üzemi eredmény, üzemi nyereséghányad, költségek, nettó eredmény, részvényegységre jutó nyereség, EBITDA vagy az árbevétel és az üzemi eredmény árfolyamhatást korrigálva kiszámított éves változásai) nincsenek összhangban az Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli irányelveivel (U.S. GAAP), ezért nem GAAP szerinti adatoknak minősülnek. A közleményben szereplő nem GAAP szerinti adatokat mindig összevetjük a legközelebbi GAAP szerinti adattal. Az SAP által meghatározott nem GAAP szerinti adatok nem feltétlenül egyeznek meg más cégek nem GAAP szerint számított adataival. A nem GAAP szerinti adatok a GAAP szerinti üzemi eredmény, üzemi nyereséghányad, cash flow és többi teljesítményadat kiegészítésére – és nem azok helyettesítésére vagy kiváltására – szolgálnak.

Meggyőződésünk, hogy a pro-forma költségek figyelembevételével kiszámított pro-forma üzemi eredmény, üzemi nyereséghányad, nettó eredmény és EPS értékes kiegészítő információt szolgáltat, amely megkönnyíti a befektetők számára a vállalat alaptevékenysége során elért pénzügyi teljesítmény teljes körű értékelését. A megadott pro-forma adatok megegyeznek az SAP saját belső vezetői jelentéseiben szereplő adatokkal. A szoftverárbevétel növekedése mellett a pro-forma üzemi eredmény a másik fő szempont a vezetők teljesítményalapú díjazásának meghatározásakor.

Az alábbi költségtételek nem szerepelnek a pro-forma költségek, üzemi eredmény, nettó eredmény, üzemi nyereséghányad, EPS és a több pro-forma adat értékében:

 • Részvényalapú kompenzáció, a U.S. GAAP szerint meghatározott részvénykompenzációs költségeket, valamint a fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos részvényalapú kompenzációs tervek elszámolása során felmerülő költségeket is beleértve. Az SAP azért nem veszi figyelembe a részvényalapú kompenzációs költségeket, mivel a részvényalapú kompenzációs kötelezettségvállalást követően nincs közvetlen befolyása annak tényleges költségeire.
 • Felvásárlásokkal kapcsolatos kiadások, a vállalatok vagy szellemi tulajdon felvásárlása során szerzett, azonosítható immateriális javak értékcsökkenését is beleértve
 • Értékvesztéssel kapcsolatos kiadások, a kisebbségi tőkerészesedések nem átmeneti jellegű értékvesztése nyomán felmerülő költségeket is beleértve.

Az SAP mindig a nem GAAP szerinti pénzügyi mutatószámok alapján ad tájékoztatást teljesítményéről. Az U.S. GAAP szerinti üzemi nyereséghányadot és EPS-t ilyenkor nem veszi figyelembe, mivel ezek a részvényalapú kompenzációt, valamint az értékvesztéssel és a felvásárlásokkal kapcsolatos költségeket is tartalmazzák. Cégünk véleménye szerint ezek a költségek nem relevánsak az alaptevékenység pénzügyi teljesítményének megítélése szempontjából, mivel az SAP-nak nincs befolyása rájuk, és az SAP illetve a felvásárlási/befektetési célvállalat részvényeinek árfolyamától függenek.

Az SAP-ról
Az SAP az üzleti alkalmazások vezető nemzetközi szállítója*. Jelenleg több, mint 120 ország mintegy 33.200 vállalata futtat SAP® szoftvert – a kis- és középvállalatok szükségleteire szabott alkalmazásoktól kezdve a globális szervezetek működésének minden szintjét lefedő, átfogó alkalmazáscsomagokig. Az innovációt és a változások követését támogató SAP NetWeaver™ platformra épülő SAP üzleti alkalmazások világszerte számos, a legkülönbözőbb méretű vállalatot segítenek hozzá ügyfél- és partnerkapcsolatai fejlesztéséhez, üzleti működése ésszerűsítéséhez és ellátási lánca hatékonyságának növeléséhez. Az SAP ágazatspecifikus alkalmazásai több mint 25 ágazat – köztük például a csúcstechnológia, az egészségügy, a kiskereskedelem, az államigazgatás és a pénzügyi szolgáltatószektor – egyedi üzleti folyamatait támogatják. Az ötvennél is több országra kiterjedő leányvállalat-hálózattal rendelkező cég részvényeit “SAP” ticker-kód alatt több tőzsdén – köztük a frankfurti és a New York-i börzén – is jegyzik.

(*) Az SAP definíciója szerint az üzleti szoftveralkalmazások körét az integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek és a kapcsolódó szoftveralkalmazások (ellátásilánc-kezelő, ügyfélkapcsolat-kezelő, termékéletciklus-kezelő és beszállítói kapcsolatkezelő alkalmazások) alkotják.

Az SAP Hungary Kft-ről
Az SAP Hungary Kft. a hazai informatika egyik legnagyobb szoftver cége, amelynek fejlődése a hazai üzleti és gazdasági körökben igazi sikertörténetnek számít. A magyar piacon immár csaknem másfél évtizede jelen lévő cég nem csupán a magyar nagyvállalatok közel 60%-ának üzleti alkalmazás-szállítója, hanem az elmúlt évek során a kis- és közepes vállalatok megbízható partnerévé is vált. Nagyvállalati termékeit széles körben használják a versenyszféra mellett az államigazgatásban, a közszolgáltatásban, az egészségügyben és a felsőoktatásban is, míg kis- és közepes vállalatokat megcélzó portfoliója (a mySAP All-in-One és az SAP Business One rendszerek) bármilyen méretű, bármely iparágban tevékenykedő cég üzleti folyamatait képes hatékonyan irányítani. A jelenleg Magyarországon mintegy 350 főt foglalkoztató SAP Hungary Kft. tanácsadási és oktatási tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy az SAP mára a magyar informatikai piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát.